< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економіка виробництва винограду

Виноград – цінний продукт харчування з високими якостями та лікувальними властивостями. Він багатий на цукор (глюкозу), органічні кислоти і вітаміни. Значна частина врожаю винограду використовується як сировина для виготовлення соків, мармеладу, варення, концентратів, вин і коньяків. З відходів виноробства виготовляють етиловий спирт, оцет, винну кислоту, винний камінь і багато інших продуктів. При урожайності винограду 70-80 ц/га з відходів одержують понад 3 ц спирту і 0,5 ц винної кислоти з розрахунку на гектар насаджень. У свіжому і сушеному вигляді використовують до 10% валового збору винограду, решту переробляють переважно на вина і соки. В Україні високо розвинуте виноробство з технічних сортів винограду.

У структурі виноградних насаджень України близько 89% площ закладені технічними сортами, 11% – столовими. Культура вирощування столового винограду, в порівнянні з технічним виноградом, відрізняється високою рентабельністю і дозволяє проводити відвантаження продукції з поля, за умови науково- обґрунтованого конвеєра, протягом 3-4 місяців.

В Україні пропозиції вирощуваного столового винограду не перевищують попит, тому близько половини продукції має іноземне походження. Незважаючи на високий імпорт столового винограду, забезпеченість населення досягає рівня 2,4 кг на кількість населення України, в той час як фізіологічна норма, за даними МООЗ, складає 8- 10 кг.

Високий попит на продукцію столового винограду на внутрішньому ринку відкриває великі перспективи для розвитку його культури в Україні. Сприятливі грунтово-кліматичні умови дозволяють вирощувати столовий виноград в обсягах як для насичення внутрішнього ринку, так і для експорту, особливо в північні європейські країни.

Виноград – багаторічна культура, вимагає багато тепла, світла і вологи. Найбільш сприятливі умови для розвитку виноградарства в південних і західних областях України.

Основна площа виноградників розміщується на богарних землях в господарствах АР Криму, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Закарпатської областей. У цих регіонах одержують понад 95% валового збору винограду.

Розвиток виноградарства в Україні

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.[1]

Площа виноградних насаджень у плодоносному віці, тис. га

68

69

68

51

49

Урожайність, ц/га

60,3

75,5

67,2

85,8

98,6

Валовий збір, тис. т

408

522

457

575

436

Виноградарство значною мірою зосереджене в сільськогосподарських підприємствах (близько 87,3% виноградних насаджень і понад 58,2% валового збору винограду). Майже 60% площ виноградників розміщено в районах неукривного виноградарства, що значно підвищує ефективність галузі.

Виноградарство є найбільш інтенсивною галуззю сільськогосподарського виробництва. Воно вимагає значних капітальних вкладень на закладання насаджень, великих витрат коштів і праці на догляд за виноградниками та збирання продукції.

Після вступу виноградників у плодоносний період починається їх продуктивне використання. У собівартість продукції відповідного року включаються амортизаційні відрахування. Норма амортизації розрахована на 40 років їх експлуатації. Строк окупності нормативних капіталовкладень на закладання насаджень і вирощування їх до плодоносного віку на неполивних виноградниках при врожайності 50 ц/га – 3 роки, при 100 ц/га – півтора року після початку плодоношення або 7,5 – 6 років від часу садіння.

Економічна ефективність виноградарства залежить від рівня врожайності, виробничих витрат на 1 га винограднику, якості винограду та цін його реалізації (табл. 16.4).

Збільшення виробництва винограду в Україні відбуватиметься двома шляхами: екстенсивним за рахунок розширення площ виноградників та інтенсивним на основі підвищення врожайності завдяки додатковим вкладенням засобів виробництва на гектар площі насаджень. Урожайність винограду в спеціалізованих господарствах може досягти 70 – 90 ц/га за рахунок ліквідації зріджених плантацій, підбору сортового складу насаджень, оптимального внесення добрив, застосування зрошення, впровадження системи заходів щодо поліпшення якості винограду, особливо його цукристості.

Таблиця 16.4

Економічна ефективність виробництва винограду в сільськогосподарських підприємствах України

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.[1]

Урожайність, ц/га

49,5

63,7

53,2

70,9

76,4

Собівартість 1 ц винограду, грн

198,3

224,5

235,5

191,6

207,2

Ціна реалізації 1 ц, грн

379,9

352,7

406,5

386,5

333,6

Прибуток на 1 ц винограду, грн

181,6

128,2

171,0

194,9

126,4

Рівень рентабельності, %

91,6

57,1

72,6

101,7

61

У зв'язку з великою трудомісткістю галузі велике значення має впровадження комплексної механізації і прогресивної технології. Механізація виробничих процесів є одним з основних шляхів підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції у виноградарстві. Застосування машин для укриття і розкривання лози підвищує продуктивність праці в 2,5-3 рази, на збиранні врожаю – в 10 разів. У господарствах дедалі ширше впроваджується механізація таких трудомістких робіт, як обрізування кущів, підв'язування зелених пагонів, збирання винограду технічних сортів. Засоби механізації можна застосовувати також при формуванні кущів винограду.

  • [1] Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО
  • [2] Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >