< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи підприємництва. Свобода підприємницької діяльності

Принципи підприємництва – це вихідні (первісні) засади, норми, правила, через які реалізується свобода підприємницької діяльності. Підприємництво в Україні здійснюється за наступними принципами:

 • – вільний вибір видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством (окремі види діяльності можуть здійснюватись тільки державними підприємствами, а деякі иа підставі спеціального дозволу – ліцензії);
 • – залучення на добровільних засадах для здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і фізичних осіб;
 • – самостійного формування програми виробничої та інших видів діяльності;
 • – самостійного вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється;
 • – встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до чинного законодавства України;
 • – вільного найму працівників для здійснення підприємницької діяльності;
 • – залучення і використання природних, трудових, матеріально- технічних, фінансових та інших видів ресурсів, якщо це не заборонено або не обмежено чинним законодавством;
 • – вільне розпорядження прибутком, що залишається після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством;
 • – самостійне здійснення підприємцем – юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Важливою складовою підприємництва є економічна свобода суб'єктів господарювання. Це свобода господарської діяльності, яка передбачає вільний вибір, самостійне формування програми діяльності, вільне наймання працівників. Економічна свобода на практиці означає право розпочинати або припиняти власну справу, купувати будь-які ресурси, використовувати будь-яку технологію, виробляти продукцію і пропонувати її для продажу, вкладати кошти на свій розсуд і під власну фінансову і майнову відповідальність. Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами.

Не дозволяється займатись підприємницькою діяльністю:

 • – військовослужбовцям;
 • – посадовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які здійснюють контроль за діяльністю підприємств і організацій.

Ринок через різні механізми функціонування забезпечує реальні умови для економічної свободи підприємця. Принципами економічної свободи є економічна самостійність, економічна відповідальність, економічна рівноправність.

Економічна самостійність полягає в наявності у підприємців права на власність, права на самостійний вибір форми власності та форми господарювання, самостійний вибір ресурсів, постачальників та споживачів продукції, що виробляється, встановленні різних форм, систем та розмірів оплати праці. Економічна відповідальність полягає у відповідальності підприємця своїм майном за результати господарювання. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність. Економічна рівноправність означає рівні (однакові) економічні умови для будь-якої господарської діяльності незалежно від форми власності та форми господарювання.

Саме через ці принципи і реалізується в повному обсязі свобода господарської діяльності, яка є основною передумовою розвитку підприємництва. Окремі види підприємництва, які безпосередньо впливають на здоров'я людей, навколишнє середовище та безпеку держави і суспільства, потребують спеціального дозволу – ліцензії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >