< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ліцензування підприємницької діяльності

Підприємницька діяльність, яка безпосередньо впливає на здоров'я людей, навколишнє природне середовище та безпеку держави і суспільства, вимагає спеціального дозволу ліцензії. Перелік ліцензованих видів діяльності нараховує 80 найменувань. Для здійснення ліцензованої підприємницької діяльності необхідно отримати відповідну ліцензію та дотримуватись певних умов і правил Здійснення саме цього виду діяльності.

Ліцензія – це дозвільний документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженими ним органом виконавчої влади, згідно з яким його власник має право на здійснення певного виду підприємницької діяльності, який вимагає такого дозволу. Щоб одержати ліцензії на кожен вид ліцензованої діяльності підприємець подає органу, який уповноважений видавати ліцензію, заяву встановленого зразка, із зазначенням для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер; для юридичних осіб – назва, місце розташування, організаційно- правова форма, банківські реквізити, ідентифікаційний код); вид діяльності на який передбачається отримати ліцензію; заявлений термін дії ліцензії.

До заяви додаються такі документи: фізичні особи – копію документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації, необхідні для здійснення певного виду діяльності; документ про внесення плати за ліцензію, копію свідоцтва про державну реєстрацію. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії (із зазначенням причин відмови) видається в письмовій формі протягом 30 днів з дня одержання заяви та необхідних документів. Відмова може бути оскаржена у суді.

Термін дії ліцензії встановлюється органом, що видає ліцензію, але не може бути меншим ніж три роки. Дія існуючої ліцензії може бути продовжена на новий термін за заявою суб'єкта підприємництва. Орган, що видав ліцензію, має право призупинити її дію або анулювати.

Ліцензія може бути анульованою у таких випадках: виявлення завідомо недостовірних даних у заяві на отримання ліцензії або доданих документах, передача ліцензії іншому суб'єкту підприємництва; скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва; повторного грубого порушення ліцензійних умов.

Рішення про зупинення або анулювання дії ліцензії можуть бути оскаржені в судовому порядку. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 року визначає види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Відповідно до Закону, ліцензуванню підлягають:

 • – пошук (розвідка) корисних копалин;
 • – видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 • – виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 • – виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 • – виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів; оптова і роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
 • – виробництво пестицидів та агрохімікатів; оптова, роздрібна, торгівля пестицидами та агрохімікатами;
 • – розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
 • – розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;
 • – виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
 • – транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним нафтопроводом; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
 • – постачання природного газу за регульованими та нерегульованими тарифами;
 • – зберігання природного газу в обсягах, які перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
 • – централізоване водопостачання та водовідведення;
 • – культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей;
 • – проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
 • – медична практика;
 • – переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
 • – ветеринарна практика;
 • – організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей
 • – будівельна діяльність (винищувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
 • – надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 • – заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 • – збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 • – проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
 • – проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
 • – надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
 • – виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
 • – виконання авіаційно-хімічних робіт;
 • – туроператорська та турагентська діяльність;
 • – фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
 • – діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
 • – діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 • – посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
 • – професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 • – проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
 • – проектування й будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
 • – діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
 • – посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
 • – оптова торгівля насінням;
 • – виробництво зберігання і реалізація генетичних ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
 • – проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >