< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Роль і риси сучасної реклами

Важливою складовою маркетингової діяльності підприємства повинна бути ефективна реклама, адже реклама забезпечує поширення інформації з метою посиленого впливу на масову або індивідуальну свідомість, що викликає заплановану реакцію обраної споживацької аудиторії. У маркетинговій діяльності реклама забезпечує:

 • 1. підготовку споживача до сприйняття нового товару або послуги;
 • 2. підтримку попиту на високому рівні на стадії масового виробництва товару;
 • 3. сприяння розширенню ринку збуту.

Слід зазначити, існує хибна думка про те, що якісний товар не потребує реклами. Це помилка. Навпаки, тільки якісний, конкурентоспроможний товар вимагає інтенсивної реклами. Рекламування товару поганої якості зумовлює втрату коштів на рекламу, завдає шкоди іміджу підприємства.

Реклама здатна принести як приголомшливий успіх, так і закінчитися провалом. Тому слід дотримуватися випробуваних світовою практикою принципів створення ефективної реклами.

 • 1. Для того, щоб рекламу помітили, потрібна ідея, і не проста, а гарна, добротна. Не буде цього – і реклама залишиться непоміченою, не спрацює.
 • 2. Текст реклами дуже важливий, але ще важливіше обгрунтування, аргументація.
 • 3. Актуальність – один з головних факторів при виборі аргументації. Добрими аргументами можуть стати якість товару, ціна, швидке постачання, безпечність в експлуатації.
 • 4. У споживача, який тільки познайомився з рекламою, ви никає питання: "Скільки це буде коштувати?". Якщо можливо, в рекламі потрібно вказати вартість товару.
 • 5. Не перебільшувати, не розхвалювати товар – споживач завжди скептично налаштований і може відвернутися.

Засобами реклами може бути виготовлення фірмової атрибутики, проспектів і плакатів, фірмових каталогів, брошур та інших друкованих видань, оголошень приватними підприємцями.

І останнє: реклама повинна бути пов'язана з чинними законами. Вона має узгоджуватися з усталеними звичаями, бути достовірною, правдивою.

Рекламна кампанія повинна проводитися з почуттям соціальної відповідальності і не суперечити високим моральним принципам, яких необхідно дотримуватись при конкуренції між підприємцями.

Дотримання основних правил та рекомендацій у створенні реклами дозволить посилити ефективність маркетингу, що, безперечно, буде позитивно впливати на розвиток підприємницької діяльності.

Реклама – це будь – яка платна форма не особистого представлення і просування товарів або послуг від іменні відомого рекламодавця.

Реклама – це форма комунікації, яка намагається перевести якість товарів і послуг на мову потреб і запитів споживачів.

Реклама – це платне однонаправлене і не особове звернення через засоби масової інформації та інші види зв'язку, яке здійснює агітацію на користь будь – якого товару, марки або фірми.

Реклама – це наявні форми комунікацій, які здійснюють шляхом платних засобів поширення інформації з чітко зазначеним джерелом фінансування

Основні риси сучасної реклами:

 • 1. Не особистий характер – не особисто від продавця, а від різного роду посередників (ЗМІ)
 • 2. Одностороння направленість рекламного звернення від продавця до споживача
 • 3. невизначеність виміру ефекту реклами
 • 4. суспільний характер
 • 5. платна форма розповсюдження
 • 6. наявність рекламодавця
 • 1. Види реклами. Завдання.

Інформаційна – застосовується на етапі виведення товару на ринок у період створення первинного попиту.

Завдання: інформувати споживачів про новий товар або нове приміщення вже існуючого, про зміну ціни, виправлення неправильного уявлення про товар

Переконуюча (запобіжна) – застосовується на етапі зростання, коли фірма починає формувати вибірковий попит, враховуючи дії конкурентів на ринку.

Завдання: переконати споживачів у перевагах властивостей товару фірми, стимулювання до покупки, змінити сприйняття споживачем властивостей товару.

Нагадувальна – застосовується на етапі зрілості товару для підтвердження раніше прийнятого вибору.

Завдання. Нагадати споживачам про те, що товар може знадобитись їм найближчим часом. Нагадати, де можна придбати товар, підтримати знання про товар у пам'яті споживачів в періоди міжсезоння.

Престижна – застосовують фірми, у яких відсутні потреби розширяти ринок збуту.

Завдання. Формування позитивного образу фірми.

Головні цілі реклами:

 • • формування попиту на товар;
 • • стимулювання його збуту.

Основні рішення у сфері реклами:

 • • постановка задачі (завдання).
 • • рішення про розробку бюджету.
 • • рішення про рекламне звернення.
 • • рішення про засоби поширення реклами.
 • • оцінка рекламної програми.

Засоби розповсюдження реклами

Рішення щодо засобів розповсюдження реклами приймають з урахуванням характеристик кожного з цих засобів.

Реклама у пресі

• газетна реклама

Найпоширеніший в Україні засіб реклами (газети "Бізнес”, "Посередник", "Галицькі контракти" тощо).

Характеризується: гнучкістю, оперативністю, численною аудиторією, хорошим охопленням місцевої аудиторії, низькою вартістю одного контакту.

Недоліки: коротка тривалість існування, низька якість відтворення рекламного матеріалу, незначна аудиторія "вторинних читачів", розміщення поряд з рекламою інших виробників.

• журнальна реклама

Використовують переважно для рекламування продукції промислового призначення і послуг у професійних галузевих журналах.

Для реклами споживчих товарів використовують журнали: "Наталі", "Сільський журнал", "Здоров'я", "За інтересами" тощо.

Характеризується: високою якістю відтворення, довготривалістю існування, значною кількістю "вторинних читачів”, престижністю, достовірністю, високою демографічною і професійною вибірковістю.

Недоліки: досить висока вартість і тривалий часовий розрив між покупкою місця в журналі і появою рекламного звернення.

Реклама на телебаченні

Реклама на телебаченні за своїм обсягом займає друге місце після реклами у пресі. Цю рекламу застосовують в основному для споживчих товарів.

Характеризується: експресивним характером і емоційним впливом за рахунок поєднання зображення, звуку і руху; широкою аудиторією.

Недоліки: перевантаженість телеефіру рекламою, швидкоплинність рекламного контакту, невисока вибірковість аудиторії, висока абсолютна вартість (вартість одного рекламного контакту досить невисока внаслідок дуже великої аудиторії).

Реклама на радіо. Тільки набуває популярності, особливо з зростанням кількості автомобілів, котрі мають у салонах радіоприймачі. Характеризується: масовістю аудиторії, оперативністю, низькою вартістю.

Недоліки: обмеженість лише звуковим поданням інформації, невисокий ступінь привернення уваги, швидкоплинність рекламного контакту.

Пряма поштова реклама ("Дірект мейл").

Це поштові листівки, буклети, каталоги, фірмові видання, що їх надсилають за спеціально складеними списками. Більш поширена на ринку товарів промислового призначення.

Характеризується: найвищою вибірковістю аудиторії, гнучкістю, особистісним характером звернення, відсутністю реклами конкурентів.

Недоліки: відносно висока вартість, труднощі, пов'язані зі складанням списків адресатів; певний образ "макулатурності".

Зовнішня реклама.

Це рекламні щити, вздовж доріг, на стінах і дахах будинків, реклама на спортивних змаганнях, електронні табло.

Характеризується: гнучкістю, частими повторами контактів.

Недоліки: відсутня вибірковість аудиторії, обмежена творчість.

Реклама на транспорті. Це реклама безпосередньо на транспорті (автобуси, метро, електропоїзди), в салонах і на вокзалах.

Реклама на місці продажу.

Це вивіски, вітрини, рекламні планшети, реклама на упаковці товару.

Сувенірна реклама.

Це календарі (постійні, кишенькові) і різні вироби з надрукуванням (ручки, блокноти, папки, запальнички, брелоки тощо).

Окрема група – ділові подарунки (кейси, телефонні апарати тощо).

Реклама в Інтернеті.

Методи формування рекламного бюджету:

 • 1) певний відсоток від продажів компанії чи в середньому по галузі. Спосіб діє, якщо ринок стабільний і рекламна стратегія конкурентів не змінюється. Наприклад: "Крайслер" – 2,1%; "Дженерал Моторе" – 0,9%; "Макдональдс" – 19,2%;
 • 2) частка від частки ринку. Частка на рекламу трохи більша за частку ринку. Якщо частка ринку 30 відсотків, то видатки на рекламу 35 відсотків від рекламного бюджету галузі при впровадженні продукту в 0,5–1 раз більші за частку ринку.
 • 3) керуючись метою. Визначення мети, стратегії і, залежно від потреби, витрат;
 • 4) експериментальний метод. Різноманітні бюджети на різних ринках;
 • 5) керуючись паритетом з конкурентами;
 • 6) залишковий спосіб;
 • 7) модель Відаля–Вольфа

, де

r – реакція збуту на рекламу;

l – зменшення обсягу збуту за одиницю часу при нульових витратах на рекламу (в період експерименту). Обсяг рекламних видатків А потрібен для того, щоб збільшити за час t продаж на величину S при наявному обсязі продажів S і рівні насичення ринку М наданим товаром.

Фактори, які впливають на розмір рекламного бюджету:

 • – обсяг і розміри ринку;
 • – роль реклами в комплексі маркетингу;
 • – етап життєвого циклу;
 • – розмір прибутку й обсяг збуту;
 • – витрати конкурентів;
 • – фінансові ресурси.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >