< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

Як зазначалося раніше, чинне законодавство встановлює різноманітні організаційно-правові форми підприємницької діяльності, які мають місце бути і функціонувати на загальних підставах, згідно законодавства, і в сільському господарстві. Розглянемо їх перепік і особливості:

 • • приватне підприємство;
 • • товариство з обмеженою відповідальністю;
 • • товариство з додатковою відповідальністю;
 • • командитне товариство;
 • • повне товариство;
 • • акціонерне товариство;
 • • сільськогосподарський кооператив;
 • • селянське (фермерське) господарство.

Крім того, Закон України надає можливість здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Підприємства вищезгаданих організаційно-правових форм є юридичними особами. Кожна з них має свої особливості, що обумовлюються кількістю засновників, отупінню їхньої участі в управлінні підприємством та розподілі прибутків, різною мірою відповідальності за результати господарської діяльності та іншими факторами.

Приватне підприємство Способи створення приватного підприємства Приватне сільськогосподарське підприємство може створюватися його засновником:

• як окрема дія, не пов'язана з колективним та іншим недержавним сільськогосподарським підприємством (наприклад, на базі присадибного господарства, придбаних землі та майна, взятих в оренду, одержаних у спадок чи в порядку дарування). Для цього відпрацьовується окремий порядок (процедури, механізми);

* у процесі реорганізації будь-якого недержавного сільськогосподарського підприємства залежно від прийнятих в Україні її форм (злиття, приєднання, поділ, виокремлення, перетворення).

Суть даного варіанта полягає в тому, що засновником такого агроформування стає окремий член реформовуваного підприємства, земельний і майновий паї якого становлять його засновницький капітал, що може доповнюватися іншими земельними ділянками, майном, грішми. Члени підприємства, які виявляють бажання співпрацювати з ним, за їх бажанням можуть вступати з ним в орендні відносини, за яких засновник підприємства стає орендарем, а решта – орендодавцями.

Можливі (доцільні) також варіанти, коли в процесі реструктуризації даного підприємства може бути створене два і більше приватних агроформувань.

Незалежно від того, скільки таких формувань буде створено, важливо, щоб їх засновники знали більш-менш точно (або мали з цього приводу хоча б найбільш загальну уяву), яка чисельність інших членів підприємства виявить бажання співпрацювати з кожним з них з належними їм земельними і майновими паями. Це потрібно для того, щоб хоч орієнтовно передбачити розмір агроформування за площею землі та вартістю майна.

Можливі випадки, за яких виправданим буде створення на базі реорганізовуваного підприємства двох або й більше приватних агроформувань. Хоча можуть бути (матимуть місце) випадки, коли, крім приватних формувань, у процесі реорганізації колективного господарства на його базі можуть створюватися підприємства інших організаційно-правових форм.

Одна з переваг створення двох і більше приватно-орендних підприємств – можливість залучити до їх формування кількох найбільш підготовлених до самостійного господарювання осіб, що матиме одним з важливих наслідків розвиток між очолюваними ними підприємствами конкуренції як важливої передумови ефективного господарювання.

Проте при цьому важливо не допустити надмірного подрібнення підприємства, тому при всіх інших рівних можливостях виправдано організовувати приватне агроформування з орендними відносинами в масштабі цілого підприємства при збереженні в ньому членства більшістю його працівників.

Передумови створення приватного підприємства

Серед передумов створення приватного сільськогосподарського підприємства і забезпечення його ефективного виробничого функціонування визначальними слід вважати:

 • • переконаність членів колективного чи іншого недержавного сільськогосподарського підприємства в тому, що приватник (власник нового агроформування, його господар) зможе забезпечити їм кращі соціально-економічні умови життя і роботи, ніж ті, які вони мають у даному підприємстві;
 • • наявність особи, здатної створити таке підприємство і забезпечити його ефективний розвиток;
 • • на початковому етапі створення підприємства його засновнику бажано мати морально-психологічну підтримку з боку місцевих органів державної влади.

Економічна відповідальністьзасновника підприємства

Економічну відповідальність за розвиток підприємства несе виключно його засновник. Орендодавці ніякої відповідальності за результати роботи підприємства не несуть. Засновник підприємства у випадку економічної невдачі не має права висувати їм будь-які претензії або вдаватися до санкцій.

Орендодавці і працюючі за контрактом повинні усвідомлювати, що вони не матимуть права втручатися у виробничу діяльність підприємства, в розпорядження і рішення його власника щодо господарського використання майна.

Право на створення приватного підприємства

Рівність членів даного колективного чи іншого недержавного сільськогосподарського підприємства в управлінні ним гарантує право кожному з них виступити ініціатором створення на його базі приватного агроформування, що Грунтуватиметься на орендних відносинах. У цьому відношенні, як і у всіх інших випадках щодо управління підприємством, рівними є всі без винятку члени підприємства незалежно від того, яку вони посаду займають чи яку роботу виконують, від спеціальності, кваліфікації, віку, стажу роботи тощо. Тільки б вони відповідали вимогам, які ставляться до засновника приватного підприємства, створюваного на базі недержавного сільськогосподарського підприємства, були переконані, що роблять правильний крок і мали відповідну підтримку з боку всіх чи певної частини членів підприємства.

Вимоги до засновника приватного підприємства

Засновником повинен бути не просто керівник, а особистість, лідер, який володів би всіма необхідними для ефективного господарювання рисами підприємця і вмів діяти на найсучасніших організаційних, правових, управлінських, економічних, соціальних та інших засадах.

Для умілого створення приватного сільськогосподарського підприємства і забезпечення його ефективного розвитку засновник повинен відповідати щонайменше таким вимогам: бути власником землі та майна, надбаних раніше або одержаних у своєму ж підприємстві земельних і майнових паїв, які є його засновницьким капіталом; володіти підприємницькими здібностями; жити в злагоді із законом; бути здатним прийняти на себе статус правонаступника; бути високовідповідальною і авторитетною особою.

Не виключено, що за певних обставин засновниками приватних підприємств можуть виступати також зарубіжні громадяни.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >