< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація відтворення стада

В Україні через ряд економічних умов відбулося значне зменшення поголів'я тварин, відтак, спад виробництва продукції тваринництва. Розвиток тваринництва в напрямі збільшення чи зменшення поголів'я або утримання його на певному незмінному рівні здійснюється за рахунок відтворення стада.

Відтворення стада – це систематична заміна вибулих тварин (переведених в іншу вікову групу) іншими, як правило, більш продуктивними того ж призначення. Розрізняють просте і розширене відтворення стада. Просте передбачає заміну вибракування тварин іншими без збільшення поголів'я і співвідношення статево-вікових груп. Розширене відтворення – це заміна вибракуваного поголів'я іншим, більш продуктивним, при збільшенні його кількості. Проте обидві ці форми передбачають поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, що дає змогу збільшувати вихід продукції, знижувати її собівартість.

Вирішення питань відтворення стада і розмірів галузі не повинне грунтуватись на тимчасових негараздах сучасного періоду. Тваринницькі галузі відрізняються від рослинницьких тим, що їх відновлення вимагає більш тривалого періоду і пов'язане з великими капіталовкладеннями. Отже, вирішуючи питання щодо скорочення поголів'я, слід ретельно враховувати можливі зміни в тваринницьких галузях, оскільки їх продукція є незамінним продуктом харчування населення.

Технологія відтворення стада зумовлена біологічними і організаційно-економічними факторами. До біологічних належать: плодючість, вік статевої і господарської зрілості, тривалість виношування плоду, сезонність в одержанні приплоду. Організаційно-економічні фактори визначають строк використання маточного поголів'я, кількість отелень за рік, календарні строки осіменіння тварин, вік їх реалізації. Залежно від прийнятого господарського напряму здійснюється можливе регулювання кількості окремих статево-вікових груп тварин та прискорення досягнення певних якісних кондицій за рахунок повноцінної годівлі і використання кращих породних якостей.

При визначенні структури стада складають його оборот. Оборот стада – це рух поголів'я тварин по статево-вікових групах за певний календарний період року. Оборот стада визначається: віком та строками парувань і отелень (залежить від напряму галузі), розміром вибракування маточного поголів'я, віком реалізації понадремонтного молодняка, тривалістю відгодівлі, планом купівлі-продажу окремих вікових груп тварин.

Оброт стада складають окремо по кожній галузі: велика рогата худоба, свині, вівці, птиця і т. д. Для цього тварин поділяють на певні статево-вікові групи, властиві кожній галузі тваринництва. У скотарстві – це бугаї, корови, нетелі, молоднйк віком до року, старше року, бички-кастрати різного віку, дорослі тварини на відгодівлі; в свинарстві – кнури, свиноматки, основні, перевірювані та разові, поросята віком до 2 міс, 2-4 міс, ремонтний молодняк, свині на відгодівлі; у вівчарстві – барани-плідники, вівцематки, ярки, барани- неплідники, валахи віком до одного року, ягнята поточного року народження, доросле поголів'я на відгодівлі.

Оборот стада залежно від виду тварин та їх призначення складають на різні строки: календарний рік, квартал, місяць. При цьому користуються таблицею з такими показниками чисельності поголів'я та його живої маси:

поголів'я на початок планового року за статево-віковими групами;

прибуткова частина руху тварин, включає надходження від приплоду, переведення з молодших груп у старші, купівлю тварин;

видаткова частина, відображує переведення тварин у старші вікові групи, продаж;

поголів'я на кінець планового року за статево-віковими групами визначають як різницю наявності на початок і кінець року за рахунок прибуття та вибуття.

На підставі даних обороту стада встановлюють систему ведення галузей тваринництва із закінченим (для відтворення стада самі вирощують молодняк) або незакінченим оборотом стада (основне маточне поголів'я надходить від кооперації з іншими господарствами та племінних ферм). У кінці таблиці вказується середньорічне поголів'я, розраховане за кормо-місцями перебування тварин у вікових групах, середньодобовий та валовий приріст їх живої маси. На основі показників обороту стада визначають потребу в кормах, приміщеннях та інших засобах, планують вихід валової продукції, чисельність робітників, затрати праці, а також фонд заробітної плати в тваринництві.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >