< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Доходи і видатки орендних колективів

Протягом року в умовах орендних відносин організовують авансування працівників підрозділів. Існує кілька його форм, однак кожний колектив повинен самостійно вибрати якусь одну. У невеликих і психологічно стійких колективах впроваджують почасове авансування відповідно до тарифного розряду кожного працівника або за однаковою оцінкою відпрацьованої години. Більш поширеним є відрядне авансування за нормами виробітку і тарифними ставками за обсяг виконаних робіт у рослинництві й за встановленими розцінками за одиницю продукції в тваринництві. При цьому можуть бути як індивідуальні розцінки для кожного працівника, так і колективні, коли загальну суму авансу розподіляють між працівниками пропорційно до відпрацьованого часу. У такому випадку можуть бути застосовані коефіцієнти трудової участі. Іноді для авансування визначають як індивідуальні, так і колективні розцінки за обслуговування однієї голови худоби.

Для визначення кінцевого результату роботи орендного колективу дуже важливо здійснювати облік його доходів і видатків. Тому протягом року керівникові підрозділу слід вести книги доходів і витрат такої форми:

Зміст операції

Доходи

Видатки

Дата

(назва, номер документа, від кого одержаний або кому переданий)

Од.

виміру

кількість

сума,

грн

кількість

сума,

грн

Примітка

Але основним документом є особистий рахунок орендаря, який відкриває йому бухгалтерія або фінансово-розрахунковий центр підприємства. Він складається з трьох частин, У першій вказують помісячне і з початку року кількість та вартість (за розрахунковими цінами) виробленої продукції (робіт, послуг); у другій – також за місяць і з початку року записують фактичні витрати (на оплату праці – сума авансу, орендна плата; матеріальні витрати – корми, насіння та садивний матеріал, добрива, роботи й послуги, засоби захисту рослин і тварин, сировина й матеріали, амортизація" поточний ремонт, паливно-мастильні матеріали та ін.) як у кількісному, так і у вартісному вираженні; в третій – визначають госпрозрахунковий доход орендного підрозділу як різницю між його загальними доходами й видатками. У доход включають вартість виробленої продукції (робіт), плату за послуги іншим підрозділам, одержані кошти (санкції) за порушення умов договору та ін. Видатки складаються з виплаченого авансу, матеріальних витрат, орендної плати, санкцій за порушення умов договору підрозділом. Можуть бути відрахування у фонди підприємства.

Госпрозрахунковий доход розподіляють між членами колективу, як правило, пропорційно до виплаченого авансу, можна розподіляти не всю суму його, а частину використовувати на інші цілі (наприклад, на соціальні заходи або створення резервного фонду). Ці питання вирішує колектив самостійно.

Дещо інший порядок розрахунків з водіями автопарку, які працюють на оренді, їх здійснюють щомісяця. Доходна частина складається з вартості за розрахунковими цінами вантажоперевезень, загального пробігу, а також відпрацьованого часу (там, де використовують ціну за 1 год роботи). Із цієї суми виключають вартість одержаних водієм за місяць паливно-мастильних та інших матеріалів, запчастин, гуми тощо, які оцінюються за планово-обліковими цінами, а також плату за місце стоянки у гаражі. Для визначення такої плати встановлюють розцінку за добу діленням цехових витрат на кількість автомобіле-днів перебування на підприємстві в цілому по автопарку. Крім того, слід враховувати, що вантажі, перевезені на причепах, оцінюються у половинному розмірі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >