< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи, завдання та функції маркетингу

Маркетинг як спосіб діяльності підприємців і специфічний спосіб господарювання в умовах ринкових відносин грунтується на відповідних принципах:

 • – вільний вибір мети і стратегії функціонування і розвитку, концентрація всіх зусиль на вирішальних напрямках діяльності;
 • – відкритість до споживача, його побажань і потреб, активне пристосування і одночасно цілеспрямований вплив на них;
 • – спрямованість на кінцевий результат виробничо-збутової діяльності, а також на довготривалу перспективу розвитку підприємства;
 • – комплексний підхід до вирішення проблем, який передбачає визначення цілі відповідно до ресурсів і можливостей підприємства;
 • – оптимальне використання в управлінні централізованих і децентралізованих засад, тобто постійний пошук і реалізація резервів, підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності через залучення до творчої роботи всіх працівників підприємства;
 • – активна політика, яка полягає в наступальній стратегії розвитку підприємства щодо нововведень, виробництва і ринку, випереджання конкурентів;
 • – науковий підхід до вирішення маркетингових проблем, тобто систематичний аналіз, використання програмно-цільового методу управління, маркетингових досліджень, а також зворотного зв'язку;
 • – гнучкість у досягненні поставленої мети через швидке пристосування до зміни умов навколишнього середовища. Відповідно до названих принципів маркетинг виконує ряд стратегічних, тактичних і оперативних завдань.

Стратегічні завдання маркетингу – це визначення напряму поведінки організації на ринку, встановлення і освоєння цільових ринків, створення товарів, комунікаційних і збутових систем тощо.

Основними тактичними завданнями можна назвати такі:

 • – виявлення існуючих і потенційних побажань та попиту на товари (послуги) та обгрунтування їх доцільності;
 • – організація науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт для створення продукції, яка позитивно відрізняється своєю якістю, конкурентоспроможністю і зручністю для споживача від тієї, що вже є на ринку, модифікація продукції, її оновлення, узгодження її споживчих якостей з потребами ринку;
 • – планування і координація виробничої, збутової і фінансової діяльності підприємства;
 • – організація й удосконалення системи і методів збуту продукції;
 • – реалізація маркетингової політики цін;
 • – здійснення заходів щодо системи маркетингової комунікації;
 • – регулювання і спрямування всієї діяльності підприємства, включаючи оперативне керівництво виробництвом, транспортуванням, упаковкою, реалізацією продукції, рекламою, сервісом тощо, на досягнення поставленої мети;
 • – аналіз маркетингової діяльності підприємства.

Згідно з названими завданнями основними функціями маркетингу є: – комплексне вивчення ринку і проблем, пов'язаних з маркетингом; – узгодження параметрів, характеристик та цін на продукцію з побажаннями і смаками споживачів; – планування збуту та реалізації продукції; – фізичний розподіл продукції; – забезпечення комунікаційних взаємозв'язків зі споживачами, реалізація угод; – післяпродажний сервіс, наладка, зворотний зв'язок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >