< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація управління матеріально-технічним та іншим агросервісним забезпеченням галузі рослинництва

Основним завданням підприємств аграрного сервісу є надання сільськогосподарським товаровиробникам виробничих послуг для підвищення ефективності та прибутковості основних видів їх діяльності. Структуру аграрного сервісу сільськогосподарського виробництва характеризують види та напрями його виробничого обслуговування (рис. 14.1).

Такий поділ обумовлений різноманітністю видів виробничо- господарської діяльності сільгосппідприємств, які обслуговує агросервіс.

До основних функцій підприємств аграрного сервісу, що забезпечують формування галузі рослинництва належать: організація вивчення попиту на різні види рослинницької сировини і послуг, динаміки споживчого ринку; реалізація різних видів продукції рослинництва і послуг; визначення суспільно-прийнятних цін на продукцію рослинництва і послуги; боротьба з монополізмом у системі ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, зокрема продукцію галузі рослинництва; здійснення логістичних послуг; запобігання та боротьба з порушеннями паритету цін на продукцію та послуги. Вказані функції підприємств аграрного сервісу є різноплановими, так як, обслуговують різні етапи та ланки аграрного виробництва – від виробництва до реалізації аграрної продукції. Тому важливе значення має класифікація підприємств аграрного сервісу, що дозволить обґрунтувати та вдосконалити організаційно-економічний механізм їх функціонування.

Структура аграрного сервісу сільськогосподарського виробництва

Рис. 14.1. Структура аграрного сервісу сільськогосподарського виробництва

Основою ефективного функціонування підприємств агросервісу є формування та дотримання наступних принципів: необмеженості прогресу; оптимальності; кооперування; періодичності; зниження енергетичної ефективності природокористування; принцип упорядкованості заповнення простору та просторово-тимчасової визначеності; відповідності між рівнем розвитку продуктивних сил і природно-ресурсним потенціалом.

Характерними рисами раціональної системи матеріально- технічного забезпечення і виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств в галузі рослинництва є виконання укладених з даними підприємствами угод на матеріально-технічне забезпечення і виробниче обслуговування; поглиблення спеціалізації та концентрації виробництва, які гарантують впровадження інноваційних технологій; забезпечення взаємозв'язку складових аграрного сервісу; економічно ефективне та екологічно безпечне використання виробничого потенціалу агросервісних структур; пом'якшення впливу при використанні ресурсного потенціалу служби агросервісу та забезпечення підвищення його оборотності.

Система аграрного сервісу має бути побудована у відповідності до прийнятого у виробничих структурах поєднання галузей та спеціалізації виробництва, яке б сприяло ефективній діяльності їх внутрішньогосподарських підрозділів, раціональному поєднанню економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників та обслуговуючої сфери. В зв'язку з цим галузева й організаційна структури аграрного сервісу повинні мати такі напрями, які б забезпечували комплексність та гарантували високу ефективність роботи усіх складових виробничого процесу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >