< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні властивості вибухових речовин

Вибухові речовини оцінюються за багатьма вибуховими та фізико- хімічними параметрами,. Основними вибуховими параметрами вважаються: теплота вибуху (енергія вибухового перетворення), температура продуктів вибуху, швидкість детонації, бризантність і фугасність (працездатність).

Фізико-хімічними характеристиками є: чутливість до механічного

і теплового впливу, хімічна і фізична стійкість, щільність (вага в одиниці об'єму), температури плавлення та перекристалізації.

Вимоги до вибухових речовин:

 • – мати достатньо великий запас потенційної енергії для здійснення руйнувань під час вибуху;
 • – мати визначені межі чутливості до зовнішнього впливу, забезпечення безпеки під час поводження;
 • – мати високу хімічну й фізичну стійкість, тобто збереження всіх параметрів під час тривалого зберігання;
 • – має бути дешева сировинна база;
 • – безпечність під час виробництва ВР, спорядження боєприпасів, можливість механізації технологічних процесів.

Вибухові речовини, які використовуються під час проведення підривних робіт у військах і для спорядження різних боєприпасів, залежно від їх вибухових властивостей, розподіляються на три основні групи:

 • – ініціювальні ВР;
 • – бризантні ВР;
 • – метальні ВР (порохи).

Ініціювальні вибухові речовини

Ініціювальних ВР властива висока сприйнятливість до зовнішнього впливу (удару, тертя і впливу вогню). Вибух порівняно незначної кількості ініціювальних ВР безпосередньо з бризантними ВР викликає детонацію зарядів останніх.

Унаслідок зазначених властивостей ініціювальні ВР застосовуються виключно для спорядження засобів ініціювання (капсулів-детонаторів, запалів).

До ініціювальних ВР належать:

 • – гримуча ртуть (фульмінат ртуті);
 • – азид свинцю (азотистоводневий свинець);
 • – тенерес (тринітрорезорціонат свинцю).

До них належать так звані капсульні суміші, вибух яких може застосовуватись для збудження детонації ініціювальних ВР або запалювання порохів і виробів з них.

Гримуча ртуть (фульмінат ртуті) являє собою дрібнокристалічну сипучу речовину білого або сірого кольору. Вона отруйна, погано розчиняється у холодній і гарячій воді.

Гримуча ртуть

Рис. 67. Гримуча ртуть

До удару, тертя і теплового впливу гримуча ртуть є найбільш чутливою порівняно з іншими ініціювальними ВР, які застосовуються у практиці військ. У разі зволоження гримучої ртуті, її вибухові властивості та здатність сприймати начальний імпульс знижаються. Наприклад, у разі 10 % зволоження гримуча ртуть тільки горить, не детонуючи, а у випадку 30 % зволоження не горить і не детонує). Застосовується для спорядження капсулів-детонаторів і капсулів-спалахувачів.

Гримуча ртуть за відсутності вологи не взаємодіє хімічно з міддю та її сплавами. З алюмінієм вона взаємодіє енергійно з виділенням тепла й утворенням невибухових з'єднань (відбувається роз'їдання алюмінію). Тому гільзи гримуче-ртутних капсулів виготовляються з міді або мельхіору, а не з алюмінію.

Азид свинцю (азотистоводневий свинець) являє собою дрібнокристалічну речовину білого кольору, що слабо розчиняється у воді.

Азид свинцю

Рис. 68. Азид свинцю

До удару, тертя й дії вогню азид свинцю є менш чутливим, ніж гримуча ртуть. Для забезпечення надійності збудження детонації азида свинцю під впливом полум'я його покривають шаром тенереса. Для збудження детонації в азиді свинцю за допомогою наколювання його покривають шаром спеціального наколювального складу.

Азид свинцю не втрачає здатності до детонації у випадку зволоження та під впливом низьких температур; ініціювальна здатність Його є значно вищою, ніж ініціювальна здатність гримучої ртуті. Застосовується для спорядження капсулів- детонаторів.

Азид свинцю хімічно не взаємодіє з алюмінієм, але активно взаємодіє з міддю та її сплавами, тому гільзи капсулів, споряджених азидом свинцю, виготовляються із алюмінію, а не з міді.

Тенерес (тринітрорезорціонат свинцю. ТНРС) являє собою дрібнокристалічну не сипучу речовину темно-жовтого кольору. Її розчинність у воді є незначною.

Тенерс

Рис. 69. Тенерс

Чутливість ТНРС до удару є нижчою, ніж чутливість у гримучої ртуті та азиду свинцю; за чутливості до тертя він займає середнє місце між гримучою ртуттю і азидом свинцю. Тенерес достатньо чутливий до теплового впливу. Під впливом сонячного світла він темніє та розкладається. З металами ТНРС хімічно не взаємодіє.

Враховуючи низьку ініціювальну здатність, тенерес самостійно не застосовується, він застосовується у окремих типах капсулів-детонаторів з метою забезпечення безвідмовності ініціювання азиду свинцю.

Капсульні суміші, що використовуються для спорядження капсулів- запальників, є механічними сумішами декількох речовин, найбільш розповсюдженими з яких є гримуча ртуть, хлорат калію (бертолетова сіль) і трисірчана сурьма (антимоній).

Під дією удару або наколювання капсуля-запальника здійснюється спалахування капсульного складу з утворенням променя вогню, який здатний запалити порох або викликати детонацію ініціювальної ВР.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >