< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВІЙСЬКОВІ ДОРОГИ ТА КОЛОННІ ШЛЯХИ

Загальні положення

У сучасних умовах війська, як ніколи раніше, стали залежними від кількості та якості доріг. Дороги стали одним з рішучих факторів забезпечення широкого маневру і рухомості військ. Підготовка шляхів передбачає максимальне використання існуючих доріг.

Шляхами руху військ називаються автомобільні дороги та колонні шляхи, які готуються та утримуються інженерними військами на маршрутах (напрямках) пересування військ.

Військовою дорогою називається існуюча або заново побудована дорога, яка обладнана для руху бойової техніки й автотранспорту.

За відсутності доріг або їх недостатньої кількості, неможливості або недоцільності їх використання, а також для об'їзду зруйнованих ділянок доріг, прокладаються колонні шляхи.

Колонним шляхом називається вибраний на місцевості напрямок поза дорогами, який підготовлений для короткочасного руху військ (військових колон).

Військові дороги та колонні шляхи класифікуються за такими ознаками:

за напрямом руху - фронтальні (що йдуть від тилу до фронту) і рокадні (проходять уздовж фронту);

за призначенням - шляхи маневру, шляхи висування (здійснення маршу, перегрупування), шляхи до рубежів розгортання, під'їзні та об'їзні шляхи; за належністю - батальйонні, бригадні, корпусні тощо; за характером руху - для колісної техніки, для гусеничної техніки, для змішаного руху і для однобічного, двобічного або човникового (реверсивного) руху; за значенням - основні, запасні та фальшиві.

Військові дороги та колонні шляхи повинні задовольняти таким вимогам: відповідати заданому напрямку та мати, по можливості, найкоротшу протяжність; менше переходів через болота, яри, ріки та інші природні перешкоди, а також перетинів з існуючими автомобільними дорогами та залізницями; забезпечувати найкраще маскування, для чого вони повинні прокладатися на схилах зі зворотного боку височин і долинами, під прикриттям лісових масивів; забезпечувати мінімальний обсяг робіт щодо їх будівництва; не мати, по можливості, ділянок, що проходять через вузькі місця, а також ділянок, розташованих поблизу об'єктів вірогідного впливу противника (великих населених пунктів, залізничних станцій, складів, баз); проходити по стійких ґрунтах і, по можливості, ближче до місць розташування місцевих дорожньо-будівельних матеріалів.

Також військові дороги й колонні шляхи повинні відповідати певним технічним та експлуатаційним вимогам, зазначеним у таблиці.

Таблиця 42

Технічні вимоги до військових доріг й колонних шляхів

Технічні вимоги

Військові дороги

Колонні шляхи

Кількість смуг руху, шт

1-2

1

Ширина проїжджої частини, м:

для двобічного руху

6

-

для однобічного руху

3-4

-

Ширина проїжджої смуги для колонних шляхів, м

-

3.5-4

Ширина дорожнього полотна (сума ширини проїжджої частини та двох узбіч), м:

для двобічного руху

9-10

-

для однобічного руху

6-8

-

Найбільший поздовжній нахил, %

для змішаного руху

9

10

для гусеничної техніки

-

20

Найменший радіус горизонтальної кривої, м

50

15

Експлуатаційні показники

Пропускна здатність під час двобічного руху, машин:

погодинна, не менше

50

-

добова, не менше

1000

500

Середня швидкість руху в колоні, км/год

20-25

15-20

Ширина проходів у мінно-вибухових загородженнях, м

на ширину дорожнього полотна

8-10

Військові дороги, як правило, підготовлюють для руху колісної техніки. Для пересування гусеничних машин використовуються колонні шляхи, що прокладені паралельно дорозі. Коли для гусеничних машин прокласти колонний шлях неможливо, проїжджу частину дороги готують для змішаного руху.

Військові дороги облаштовуються на спеціально відведених смугах місцевості, які називаються смугами відведення, і складаються із земляного полотна, дорожнього покриття, дорожніх споруд, обрізів.

Земляне полотно - ґрунтова основа для дорожнього покриття, що повинна забезпечувати його стійкість.

Дорожнє покриття - основна частина дороги. Воно буває чотирьох типів: удосконалене капітальне (асфальтобетонне, цементобетонне, мостове з брущатки) та удосконалене полегшене (гравійне, щебеневе, кам'яне з використанням в'яжучих матеріалів); перехідне (фунтове, гравійно-піщане, з щебенево-піщаної суміші, скріплених органічними та неорганічними в'яжучими матеріалами); нижчого типу (ірунгове, укріплене піщано-глинистими домішками); збірне (залізобетонне, металеве, дерев'яне), яке буває суцільним і колійним.

Дорожнє покриття буває одно- або багатошаровим. Назва покриття дається відповідно до його верхнього шару.

Основні елементи дороги

Рис. 133. Основні елементи дороги:

1 - дорожній одяг; 2 – водопропускна труба; 3 - насип; 4 – міст; 5 - виїмка; 6 - край проїжджої частини; 7 - брівка земляного полотна; 8 – покриття; 9 - основа; 10 - додаткова основа (дренажний шар); 11 - грунтова основа

Дорожніми спорудами є: водопропускні споруди (мости, труби), шляхопроводи тапереїзди, підпірні стінки, лотки та інші споруди. Труби можуть виготовлятися з дерева, каменю, а також збиратися із залізобетонних або металевих окремих ланок.

Обрізи є частиною смуги місцевості, що відведена під дорогу. Вони використовуються для руху гусеничних машин, влаштування об'їздів, складання матеріалів тощо.

Залежно від рельєфу місцевості, дороги мають різні поперечні профілі, можуть обладнуватися в нульових відмітках, у насипу, виїмці та напівнасипу- напіввиїмці.

Земляне полотно у нульових відмітках - найбільш розповсюджений і вигідний профіль дороги. Цей профіль облаштовують з кюветами і без кюветів. Земляні роботи профілю з кюветами полягають у створенні дорожнього полотна з уклоном в обидва боки, який дорівнює 2-3 %, за рахунку грунту, вийнятого з кювету. Земляне полотно без кюветів улаштовують у суху пору року на кам'янистих або піщаних грунтах.

Поперечний профіль земляного полотна дороги в нульових відмітках

Рис. 134. Поперечний профіль земляного полотна дороги в нульових відмітках:

а - з кюветами; б - без кюветів

Земляне полотно у насипу улаштовують на підходах до мостів, труб та на заболоченій місцевості. Насипи роблять малі - висотою до 1 м, середні - від 1 до 2 м та великі - більш ніж 2 м.

Профіль земляного полотна дороги у насипу

Рис. 135. Профіль земляного полотна дороги у насипу:

а - малий насип; б - середній насип; в - великий насип

Земляне полотно у напівнасипу-напіввиїмці улаштовують на косогорах.

Поперечний профіль земляного полотна дороги у напівнасипу-напіввиїмці

Рис. 136. Поперечний профіль земляного полотна дороги у напівнасипу-напіввиїмці:

1 - насип; 2 - виїмка; 3 - нагірна канава; 4 - кювет

Для відведення води від дороги, висушування земляного полотна і дорожнього покриття улаштовують водовідвідні споруди. До водовідвідних пристроїв належать: кювети, відвідні та осушувальні канали, випарні басейни, поглинаючі колодязі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >