< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інженерна розвідка району будівництва моста

Завданнями інженерної розвідки району будівництва моста (РБМ) є:

 • – вибір створів будівництва моста;
 • – виявлення загороджень і ділянок зараження;
 • – вибір району зосередження інженерно-мостобудівельного підрозділу;
 • – визначення місця складування мостових конструкцій біля перешкоди;
 • – вибір шляхів підходу до мосту і вивезення мостових конструкцій з пункту заготівлі мостових конструкцій або зі складу;
 • – визначення профілю поперечного перерізу перешкоди у створах для будівництва моста;
 • – виявлення режиму водної перешкоди (величина найбільшої поверхневої швидкості течії ріки, рівень води та можливі його коливання);
 • – визначення щільності грунту дна, берегів і підходів до моста, а також прохідності місцевості.

Крім того, на інженерну розвідку можуть покладатися розбивання будівельного майданчика, осей моста й опор, пробне забивання паль і визначення під'їзних шляхів. За результатами розвідки складається картка інженерної розвідки району будівництва моста.

Для розвідки району будівництва моста виділяється ІРД зі складу містобудівельних підрозділів: за ширини перешкоди до 100 м - у складі одного відділення, більш ніж 100 м - двох відділень.

Дані інженерної розвідки водної перешкоди отримують такими засобами та способами:

 • – профіль поперечного перерізу - безпосереднім промірюванням;
 • – ширину - саперним далекоміром або безпосереднім промірюванням;
 • – глибину - приладом “Вертикаль” або безпосереднім промірюванням;
 • – профіль суходолу, берегів і підходів до мосту - нівеліруванням або ватерпасуванням;
 • – швидкість течії - гідрометричною вертушкою або поплавком;
 • – вид ґрунту дна - донним щупом, а прохідність місцевості - пенетрометром або гирьовим ударником.

Визначення ширини перешкоди й профілю її поперечного перерізу безпосереднім промірюванням проводять за допомогою сталевого мірного каната з мітками через 5 м, який перетягнуто з одного берега на інший. На широких річках канати натягують за допомогою техніки.

Вимірювання глибини ведуть з човна, рухаючись вздовж каната, натягнутого за наміченою віссю моста, за допомогою глибиноміра, рейки, багра або лоту. Відстань між точками-промірювання глибин беруться на ділянках з глибиною більше 0,4 м через 5 м, з глибиною менше 0,4 м - через 2,5 м. Зняття профілю берега і суходолу нівеліруванням або ватер ласуванням починають від рівня води, а саме, від реперного кілка, що забивають на рівні води.

Зняття профілю берега ватерпасовкою

Рис. 146. Зняття профілю берега ватерпасовкою:

1 - рівень; 2 - рейки; 3 - кілок

Наступні кілки забивають по осі моста в місцях перелому профілю або на відстанях 1-2 м по горизонталі. Під час ватерпасування рейками та рівнем визначають послідовно перевищення другого кілка над реперним, третього над другим і т. д.

Швидкість течії ріки вимірюють не менш ніж три рази, а за розрахункове беруть середнє арифметичне значення.

Вимірювання поверхневої швидкості течії поплавком проводять на прямолінійній ділянці довжиною 25-30 м. Межі вибраної ділянки фіксуються верхніми віхами, встановленими на вихідному березі на відстані 10-15 м одна від іншої. Поверхнева швидкість визначається шляхом ділення довжини ділянки (в метрах) на час (у секундах) пропливання між створами, що позначені віхами. Як поплавок використовується плаваючий матеріал.

Вимірювання швидкості течії поплавком

Рис. 147. Вимірювання швидкості течії поплавком:

1 - поплавок; 2 - віхи

Ширина водної перешкоди визначається за допомогою мірного тросика; ДСП-30; бінокля; квантового далекоміра, геометричним способом.

Вимірювання ширини водної перешкоди

Рис. 148. Вимірювання ширини водної перешкоди:

а) за допомогою ДСП-30; б) геометричним способом; в) за допомогою бінокля

Вид ґрунту дна і берегів визначається за взятими донним щупом пробами.

Розбивання осі моста й опор

Перед початком будівництва розбивають вісь моста, лінію крайніх паль (стояків) і за схемою моста - осі берегових опор, а також рамних (клітинних) і перших пальовик опор.

Розбивання осі моста за ширини перешкоди 100 м проводиться, як правило, візуальним провішуванням, а за ширини більш ніж 100 м і в умовах недостатньої видимості - за допомогою інструментів (нівеліра, саперного далекоміра тощо). Вісь мосту позначається на обох берегах перешкоди встановленням віх білого кольору. Відстань між віхами на берегах береться 8-10 м. Лінії крайніх паль (стояків) позначаються віхами іншого кольору.

Осі берегової опори, а також окремих проміжних рамних (клітинних) опор на мілині розбивають перпендикулярно осі моста та прив'язують до реперного кілка, який забитий на рівні води під час інженерної розвідки водної перешкоди.

Розбивання осі берегової опори, а також визначення положення майданчика під неї проводять відповідно до схеми моста у такій послідовності:

 • – визначають перевищення майданчика, що відповідає низу прогінної споруди, за допомогою віхи з поділками, яка встановлена на реперному кілку, і рейки з рівнем; межі майданчика для берегової опори позначають кілками, що забиваються до заданого рівня її поверхні;
 • – визначають горизонтальну відстань від віхи до осі берегової опори та забивають кілок у створі моста;
 • – розбивають вісь берегової опори за допомогою кутоміра, встановленого на забитий кілок (або мотузкового трикутника зі сторонами 3:4:5) і позначають її кілками, які забиваються на відстані 3,5 м від осі моста.

Розбивання осі мосту та опор

Рис. 149. Розбивання осі мосту та опор:

1 - віха (прапор); 2 - вісь мосту; 3 - лінія крайніх паль (стійок); 4 - реперний кілок; 5 - кілок; 6 - вісь опори; 7 - вісь колоди берегової опори; 8 - мотузковий прямокутник

Розбивання осей проміжних опор на березі й суходолі (мілині) проводиться після розбивання вісі берегової опори. Для цього відміряють від осі берегової опори відстані, що кратні довжині прогінної споруди моста, і забивають кілки у місцях перетину осей опор і моста. Розбивання та позначення осей проміжних опор виконується аналогічно розбиванню берегової опори.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >