< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Траншейні машини

Траншейна машина БТМ-3 призначена для риття траншей і ходів сполучень у немерзлих ґрунтах 1 - 4-ї категорій глибиною до 1,5 м прямолінійного і криволінійного профілю з відкиданням ґрунту до бруствера по обидва боки траншеї. В мирний час машина може бути застосована під час проведення меліоративних робіт, риття траншей для прокладання трубопроводів і кабельних ліній. Порівняно невеликий питомий тиск на фунт (0,71 кгс/см2) дозволяє використовувати машину на важкопрохідних ділянках місцевості. Базовим шасі машини є виріб 4097. Машина БТМ-3 є роторним траншейним екскаватором повздовжнього копання. Вона складається з базової машини і робочого обладнання. Робочим органом машини є ротор, до зовнішніх боків якого прикріплені ковші із зубцями.

Для запобігання пошкодженням машини БТМ-3 в процесі риття траншей на ній встановлені електромагнітний запобіжний пристрій, сигнальний пристрій і замки торсионів.

Як базова машина БТМ-3 використовується виріб 409У4.

Крутний момент від ходозменшувача базової машини до робочого органу та механізму підняття робочого органа передається трансмісією робочого органа.

Робоче обладнання машини БТМ-3 містить у собі трансмісію робочого органу, робочий орган, механізм підняття та опускання робочого органу.

Принцип роботи БТМ-3 заснований на розробленні фунту багатоковшевим ротором з гравітаційним та інерційним розвантаженням.

Швидкохідна траншейна машина БТМ-3

Рис. 180. Швидкохідна траншейна машина БТМ-3

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БТМ-3

Технічна продуктивність у фунтах 2 та 3-ї категорій, м/г:

за глибини траншеї 1,1м

до 800

за глибини траншеї 1,5 м

до 560

Експлуатаційна продуктивність, м/г

300-400

Максимальна транспортна швидкість, км/г

35,5

Середня швидкість пересування по фунтових дорогах, км/г

18-24

Маса, т

27,7

Габаритні розміри в фанспортному положенні, мм:

довжина

7600

ширина

3164

висота

4320

Габаритні розміри в робочому положенні, мм:

довжина

11200

ширина

3164

висота

2885

Розрахунок, ос

2

Залізничний габарит

02-Т

Траншейна машина ТМК-2

Рис. 181. Траншейна машина ТМК-2

Траншейна машина ТМК-2 призначена для риття траншей і ходів сполучень у ґрунтах до 4-ї категорії включно з відкиданням ґрунту в обидва боки. Вона застосовується під час розробляння, як не мерзлих, так і мерзлих ґрунтів, під час інженерного облаштування позицій військ.

Застосування бульдозерного обладнання, простота в керуванні та висока маневреністьь дозволяють експлуатувати машину також під час прокладання трубопроводів, різноманітних кабельних ліній, а також під час виконання меліоративних і дренажних робіт. Застосування як базового шасі тягача на колісному ходу значно полегшує й спрощує доставку машини до місця робіт.

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТМК-2

Технічна продуктивність, м3/г:

під час риття траншей глибиною 1,1м:

у грунтах 1-ої, 2-ої категорій

700-800

у грунтах 3-ої, 4-ої категорій

500-600

у мерзлих фунтах

під час риття фаншей глибиною 1,5 м:

150-240

у фунтах 1-ої, 2-ої категорій

500-600

у фунтах 3-ої, 4-ої категорій

400 - 500

у мерзлих фунтах

100-150

Експлуатаційна продуктивність:

під час риття фаншей, м3/год

до 300

під час риття котлованів, м3/год

70-75

під час засипання котлованів, траншей і вирв, м3/год

90-100

Максимальна транспортна швидкість, км/год

45

Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:

довжина

9750

ширина

3150

висота

4200

Габаритні розміри в робочому положенні, мм:

довжина

12370

ширина

3330

висота

3275

Розрахунок, ос

2

Залізничний габарит

02 - Т

Полкова землерійна машина ПЗМ-2

Рис. 182. Полкова землерійна машина ПЗМ-2

Полкова землерийна машина ПМЗ-2 призначена для риття котлованів і траншей під час обладнання позицій військ і пунктів управління. Облаштовування траншей забезпечується як у талих, так і в мерзлих грунтах, а котлованів - тільки в талих ґрунтах.

Робоче обладнання ПМЗ-2 змонтоване на базі колісного тягача і складається з безківшевого робочого органу (для риття котлованів і траншей), бульдозерного обладнання (для засипання котлованів і споруджень) та лебідки, яка забезпечує необхідне тягове зусилля під час риття траншей у мерзлих фунтах і котлованів у перезволожених фунтах.

Риття фаншей машиною ПМЗ-2 здійснюється в талих і в мерзлих фунтах.

Під час риття мерзлого фунту створюються великі опори руху машин. Для підвищення тягово-зчіпних властивостей у машині ПЗМ-2 додатково застосовуються лебідка й анкерний пристрій. Швидкість намотування троса на барабан лебідки синхронізується зі швидкістю руху машини, що забезпечує подавання робочого органу на забій одночасно рушієм і лебідкою. Замість анкерного пристроя можуть бути використані пні, стовбури дерев і важкі тягачі.

Засоби механізації, як правило, організаційно об'єднуються в комплекси. Під комплексом машин розуміється сукупність різних однотипних землерийних машин, тимчасово або постійно об'єднаних для виконання завдань. Об'єднання машин у комплекс підвищує ефективність їх функціонування за рахунок реалізації принципу накопичення, поліпшення можливості управління, застосування, обслуговування і ремонту

Окремі машини, що зведені в комплекс, мають бути взаємозв'язані. Ця система взаємозв'язків, яка з'являється під час їх використання, називається взаємодії машин у складі комплексу, в процесі роботи комплексною механізацією. Комплексна механізація вимагає нових форм організації виконання завдань, з яких найбільш прогресивним є потоковий метод. За цим методом робіт окремі технологічні операції об'єднуються в потоки, що виготовляються в суворій технологічній послідовності та в задані проміжки часу.

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЗМ-2

Технічна продуктивність під час риття:

котлованів, м3/г

140

траншей, м3/г

у талих грунтах

180

у мерзлих грунтах

35

Максимальна транспортна швидкість, км/г

45

Середня транспортна швидкість, км/г

20-25

Розрахунок, ос

2

Час підготовки машини до роботи, хв

3-4

Маса, т

12,8

Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:

довжина

7000

ширина

2520

висота

3750

Залізничний габарит з робочим обладнанням:

у транспортному положенні

01 -Т

опущеним на залізничну платформу

02-Т

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >