< Попер   ЗМІСТ   Наст >

"Ми хотіли б довідатися, який відсоток населення України знає про..." – вам потрібен омнібус!

[1]

Для того щоб дізнатися тенденції в громадській думці, не обов'язково шукати кілька сотень тисяч гривень на проведення репрезентативного опитування. Натомість можна включити кілька запитань, які цікавлять, до омнібуса. Що таке омнібус і кому він потрібен?

У царині соціальних досліджень термін "омнібус" (від лат. omnibus – для всіх) використовують на позначення опитування, до анкети якого включають запитання від різних замовників. Окрім відповідей на свої запитання кожен замовник отримує базову соціально-демографічну інформацію, наприклад: стать, вік, у сільській чи міській місцевості проживає респондент[2]. Деякі дослідницькі агенції регулярно проводять омнібуси – раз на місяць або раз на квартал – і розміщують на своїх сайтах розклад омнібусів на поточний рік.

Нехай нас цікавлять два питання: "Чи поінформоване населення України про реформу X?" та "Чи підтримує населення України реформу X?". Очевидно, що для відповіді на них необхідно провести опитування, репрезентативне для всього дорослого населення України. Якщо ми включаємо ці питання до омнібуса, то маємо можливість не лише дізнатися, який відсоток населення обізнаний про реформу X та підтримує її, а й з'ясувати, якими є частки чоловіків і жінок серед прибічників реформи, опонентів і байдужих, як різниться ставлення до цієї реформи в чотирьох макрорегіонах України (Західному, Східному, Центральному й Південному), люди якого віку схильні підтримувати реформу X, чи однаково добре поінформовані про реформу X мешканці сіл і міст тощо. Інакше кажучи, ми сплачуємо за власні оригінальні запитання, але окрім відповідей на них отримуємо ще й соціально-демографічні характеристики людей, які обирають ту чи іншу відповідь на наше запитання.

Які саме запитання включають до соціально-демографічного блоку омнібуса? їх набір різниться серед дослідницьких агенцій. Зазвичай включають стать, вік, тип населеного пункту, рівень освіти й ще одну-дві характеристики (наприклад, регіон проживання). Нерідко є можливість включити додаткові соціально-демографічні характеристики (наприклад, зайнятість, конфесійна належність) за ціною нижчою, ніж вартість оригінальних запитань від замовника.

У яких випадках варто приєднатися до омнібуса, а в яких замовити окреме опитування? Анкети зазвичай планують таким чином, щоб можна було провести опитування при зустрічі в межах 30-90 хвилин, бажано в межах 60-ти. Відповідно якщо для отримання відповідей на ваші запитання потрібно спілкуватися з респондентом до 15 хвилин, то однозначно потрібен омнібус. Якщо 15-30 хвилин, то варто порадитися з дослідницькими агенціями, що можуть бути потенційними виконавцями замовлення, яке рішення вони вважають оптимальним. Якщо ЗО хвилин і більше, то, найімовірніше, потрібне окреме опитування.

Вартість включення запитань до омнібуса залежить від двох ключових факторів:

 • • обсягу вибірки;
 • • типу запитання.

Вартість включення запитань до омнібусів можна знайти на сайтах дослідницьких центрів або уточнити телефоном. Запитання, у якому респондент може обрати лише один варіант відповіді, коштує дешевше, ніж запитання, у якому можна обрати кілька варіантів (адже на етапі створення масиву даних перше вимагає менших витрат часу кодувальника, ніж друге). Найдорожчий тип запитань – відкриті запитання, у яких респондентові не пропонують жодних варіантів відповідей і занотовують його/її повну оригінальну відповідь.

Уявімо, що ви вирішили замовити питання в омнібусі. Про що в такому разі варто поцікавитися в дослідницької агенції? Ідеальний варіант розмови: ви пояснюєте, який необхідно отримати результат (наприклад, дізнатися, що думають про реформу X жінки й чоловіки віком до 40 і старші за 40 років у міській та сільській місцевості), а фахівці розповідають, що та за якою ціною дослідницький центр може запропонувати для його досягнення. Нижче наведено перелік запитань, відповіді на які варто отримати до того, як приймати остаточне рішення щодо замовлення питання в омнібусі. Така інформація може бути наведена на офіційному сайті дослідницької агенції (принаймні частково) або уточнена в процесі спілкування з дослідниками.

 • 1. Чи перевірить дослідницька агенція коректність формулювання запитання й чи допоможе відредагувати його в разі потреби? Чи вплине це на вартість замовлення?
 • 2. Якою є вибірка?
 • 2.1. Для кого є репрезентативною ця вибірка: лише для населення України загалом чи й для певних макрорегіонів?
 • 2.2. Якими є розмір і похибка вибірки? Якою буде похибка, якщо в процесі аналізу даних буде виокремлено необхідні підкатегорії? У наведеному вище прикладі ("що думають про реформу X жінки й чоловіки віком до 40 і старші за 40 років у міській та сільській місцевості") необхідне глибше дроблення даних, ніж зазвичай.
 • 2.3. Людей опитуватимуть при особистій зустрічі чи телефоном? Зверніть увагу, що результати опитування за стаціонарними телефонами можуть бути репрезентативні лише для тої частини населення, яка має стаціонарний телефонний зв'язок, а це не все населення України.
 • 3. Які запитання включені до демографічного блоку? Як саме звучать запитання та варіанти відповідей на нього? Річ у тім, що можна мати різні варіанти відповідей на те саме запитання; тож варто пересвідчитися, що в підсумку ви отримаєте саме ту інформацію, на яку сподівалися.
 • 4. Якщо потрібної вам характеристики немає у стандартному демографічному блоці, скільки коштуватиме відповідне додаткове запитання?
 • 5. Скільки коштуватиме кожне з ваших запитань?
 • 6. У якому вигляді, форматі ви отримаєте дані опитування?
 • 7. Якщо вам потрібен також аналіз даних, то скільки коштуватиме необхідний вид аналізу?

Варто наголосити: на сьогодні ще не проводять регулярних омнібусів, що дають результати, репрезентативні для окремого міста, тож у разі зацікавленості думкою містян[3] потрібно або планувати окреме опитування, або замовляти розширення вибірки омнібуса для певної території – так званий бустер (від англ, booster – посилювач, розширювач)[4]. Інакше кажучи, кількість опитаних у певних областях або населених пунктах можуть одноразово збільшити, якщо замовникові необхідна репрезентативність даних не для України загалом, як у звичайному омнібусі, а для певного регіону або населеного пункту.

Можливий ще один варіант зменшення вартості в такому випадку. Якщо одночасно вам та іншому потенційному замовникові буде потрібне опитування, репрезентативне для того самого міста, й ви звернетеся до однієї і тієї самої дослідницької компанії в короткий проміжок часу, вам зможуть запропонувати об'єднати опитування в одну анкету й таким чином зменшити його вартість для кожного із замовників. Інакше кажучи, можна організувати "омнібус на двох".

 • [1] Матеріал цього та наступних підрозділів автор почасти вже представляла на Facebook-сторінці "Запитай у соціологів" https://facebook.com/ask. sociologists.
 • [2] Окремої плати за таку інформацію не стягують.
 • [3] Це справедливо також для областей. Навіть якщо загальнонаціональна вибірка сформована таким чином, що вона водночас репрезентативна для кожної області, кількість респондентів у кожній області становить близько 100 осіб або й суттєво менше. Відповідно максимальна похибка вибірки населення певної області може становити 15% і більше з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту. Такі похибки зазвичай є надто великими для практичних цілей опитування. Докладно питання репрезентативності було пояснено в розділі 4 "Вибірка: така загадкова й така важлива".
 • [4] У контексті репрезентативних опитувань під бустером вибірки розуміють непропорційне збільшення в ній представленості певної соціальної категорії для того, щоб уможливити більш ґрунтовний аналіз цієї категорії. Такою соціальною категорією можуть бути доросле населення певного населеного пункту або регіону, люди певної професії або певних поглядів, неодружені люди віком від 30 до 50 років абощо, тобто будь-яка категорія людей, яка зазвичай не представлена у вибірці, репрезентативній для населення країни, такою мірою, щоб можна було отримати достатньо точні висновки щодо цієї категорії.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >