< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетової радіації. Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища

Вплив сонячної активності на життя на Землі

Все органічне життя на Землі зобов'язане своїм існуванням енергії- Сонця – єдиному зовнішньому джерелу тепла і світла. Сонячне випромінювання безпосередньо впливає на різноманітні фізіологічні функції та біохімічні процеси в організмі людини. Завдяки сонячній енергії відбуваються повітряні течії (атмосферна циркуляція), випаровування та кругообіг води, формуються клімат і погода, відбувається синтез органічних речовин. Сонячна радіація є важливим чинником у забезпеченні нормального функціонування зорового аналізатору і регулятором біологічних ритмів організму, сприяє підтримці природного імунітету людини.

Однією з головних реакцій, які відбуваються в атмосфері під впливом енергії випромінювання Сонця, є утворення озону. Цей фотохімічний процес має величезне значення, так як озоновий шар поглинає більшу частину шкідливого спектру ультрафіолетового випромінювання. Таким чином, озон діє як своєрідний захисний екран.

Співвідношення основних складових сонячного спектру, який доходить до поверхні Землі, відрізняється від спектру, який випромінює сонце. За рахунок поглинання, розсіювання та відбиття сонячних променів в атмосфері відбуваються зміни сонячної радіації. Магнітоатмосфера та атмосфера Землі затримують значну частину корпускулярного і УФ-випромінювання.

Поверхні Землі досягає лише 43% сонячного випромінювання. Це залежить від географічного положення місцевості, висоти Сонця над горизонтом, чистоти атмосфери і т.д. Зміни в спектрі сонячної радіації:

  • на межі атмосфери (у відсотковому співвідношенні): ультрафіолетові промені (УФ) – 5-6%, видимі промені – 52%, інфрачервоні (ІЧ) – 43%;
  • біля поверхні Землі: УФ – 1%, видимі промені – 40%, ІЧ – 59%.

Інтенсивність ультрафіолетової радіації біля поверхні Землі залежить від різних факторів. Так, наприклад, при хмарній погоді інтенсивність ультрафіолетової радіації може знижуватися до 80%, забрудненість атмосферного повітря (шкідливі викиди, димові завіси і т.д.) знижує інтенсивність на 10-50%.

Всі види сонячного випромінювання, які досягають поверхні Землі (інфрачервоне, видиме й ультрафіолетове випромінювання), мають однакову фізичну природу (електромагнітні хвилі), але відрізняються тільки довжиною хвилі. Саме ця розбіжність обумовлює особливості біологічної дії кожної складової сонячного потоку.

Ультрафіолетове випромінювання, його спектр, біогенна та абіогенна дії

Найбільш біологічно активна ультрафіолетова частина сонячного спектру представлена потоком хвиль у діапазоні від 10 до 400 нм. За характером біологічного впливу ультрафіолетову частину спектру прийнято умовно поділяти на три області – А, В, С. Спектральний склад та основні властивості УФВ представлені на мал. 2.1.

Спектральний склад та основні властивості УФВ

Мал. 2.1. Спектральний склад та основні властивості УФВ

Ділянка А, довгохвильова (3IS–400 нм)основна дія цієї області пігментттворююча, загальностимулююча. Пігмеитоутворююча дія обумовлена накопиченням в шкірі меланіну, який утворюється в організмі людини з амінокислоти тирозину за участю ферменту тирозинази. Під дією УФ-радіації в діапазоні 240–340 нм тирозиназа вивільняється з сульфгідридних сполук і сприяє утворенню меланіну.

Загальностимулюючий ефект спостерігається в діапазоні 280-400 нм, тобто в ділянках А і В спектру УФ-радіації (найсильніший при довжині хвилі 297 нм). Внаслідок дії УФ в шкірі утворюються біологічно активні сполуки – гістамін, ацетилхолін і т.д. Вони стимулюють симпатико-адреналінову та парасимпатичну частини вегетативної нервової системи, стимулюючи процеси репарації в тканинах. Загальностимулюючий ефект проявляється в посиленні гемоглобіноутворення, утворення антитіл, збільшенні фагоцитозу, росту нігтів, волосся, кісткової тканини, зменшенні чутливості організму до впливу шкідливих речовин, посиленні процесів відновлення та одужання.

Ділянка В, середньохвильова (280-315 нм)основні дії цієї області вітаміноутворююча та загально стимулююча. Під впливом УФ-радіації (довжина хвилі 280-297,5 нм) в поверхневих шарах шкіри з підшкірно-жирової клітковини (шкірне сало), яка містить провітамін Д (7,8 дегідрохолестерин) в результаті біохімічних реакцій синтезується вітамін Д3 – (холекальциферол). Потім він переноситься в шкіру ліпідами сироватки крові, забезпечуючи специфічну протирахітичну дію.

Для нормального функціонування організму, забезпечення розвитку та репарації кісткової тканини важлива підтримка постійного рівня кальцію в крові. При нестачі кальцію в крові він мобілізується з кісток, викликаючи остеопороз у дорослих, а у дітей рахіт, який є причиною деформації скелета та має інші несприятливі наслідки. Щоб уникнути цього необхідно достатню кількість вітаміну Д в організмі. Добова потреба його повинна становити 20–30 мкг. За рахунок харчових продуктів повністю забезпечити цю кількість не завжди можливо (жовток одного курячого яйця містить 3-8 мкг вітаміну Д, 0,5 л молока – 1,25 мкг, 1 мл риб'ячого жиру – 3–4 мкг). Тому дуже важливим джерелом вітаміну Д є шкірний покрив, який виділяє жир (7,8 дегідрохолестерин).

Ділянка С, короткохвильова (10-280 нм)основна дія цієї області бактерицидна. У діапазоні 180-280 нм спостерігається бактерицидний ефект, який в декілька тисяч разів сильніший видимого світла. Наприклад, якщо для бактерицидного ефекту в результаті дії видимого світла необхідно 2-3 доби, то при опроміненні УФ-радіацією в діапазоні 220-280 нм цей ефект досягається протягом декількох секунд. Максимальна бактерицидна активність спостерігається при довжині хвилі 234 нм. Короткохвильова УФ – радіація згубно впливає практично на всі види мікроорганізмів, у тому числі і на їх вегетативні форми, а також віруси та гриби. Ця властивість радіації відіграє велику роль у самоочищенні річок, озер, морів. її використовують для дезінфекції та санації різних об'єктів навколишнього середовища – повітря, води, хірургічних інструментів і т.д.

Розрізняють біогенну (корисну, захисну) дію ультрафіолетової радіації (D-вітаміноутворююча дія, еритемна, загальностимулююча, пігментоутворююча або засмагаюча дія) і абіогенна (шкідлива) дія (мутагенна, алергенна, канцерогенна дія). Біогенна дія проявляється лише при впливі фізіологічно оптимальних доз опромінення.

Абіогенна дія. При збільшенні сумарної еритемної дози (до З і більше біодоз) спостерігаються несприятливі ефекти: пригнічення синтезу ДНК, гальмування функцій ЦНС, гіпертрофія клітин наднирників, збільшення їх маси в 2 рази та більше, деструктивні зміни, порушення обміну вітамінів, виражений лейкоцитоз, посилення онкогенезу. Клінічно абіогенна дія проявляється у вигляді виникнення опіків, фотодерматозу, утворення пухлин, фототоксикозу, фотоалергії, кератокон'юктивіту, фотокератиту, катаракти, загострення хронічних захворювань та ін.

Канцерогенна дія УФО. Тривала дія ультрафіолетового опромінення Сонця або штучних джерел в дозах, які значно перевищують граничну еритемну дозу (біодозу), викликає опіки, дерматит, альтерацію та деградацію колагену, розвиток ерозій, виразок. Особливу тривогу викликає здатність УФ випромінювання Сонця за певних умов провокувати розвиток доброякісних і злоякісних пухлин. Розвиток ракових пухлин, як правило, можливий, лише тоді, коли початкова еритемна доза більша граничної в 40 та більше разів. В останні роки у зв'язку зі зміною озонового шару атмосфери (появою так званих "озонових дірок") зростає небезпека виникнення раку шкіри від сонячного ультрафіолетового опромінення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >