< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Хімічний склад грунту

Хімічний склад ґрунту залежить від його геологічних особливостей. Мінеральні (неорганічні) речовини грунту на 60-80% представлені кристалічним кремнеземом (кварц), а також алюмосилікатами (польовий шпат, слюда, вторинні глинисті мінерали). Тут містяться практично всі елементи періодичної системи Д.І. Менделєєва переважно у вигляді солей.

Органічні речовини грунту представлені як власне органічними сполуками грунту, синтезованими грунтовими мікроорганізмами (саме це і називається гумусом), так і сторонніми для грунту органічними речовинами, які потрапили в грунт ззовні внаслідок природних процесів і техногенного (антропогенного) забруднення.

В результаті господарської діяльності людини в грунт безпосередньо або опосередковано потрапляє величезна кількість хімічних речовин, що істотно може змінювати його хімічний склад.

Процеси самоочищення грунту

Ґрунт постійно забруднюється органічними речовинами, які представляють собою продукти розкладання, а також залишки рослинних та тваринних організмів. Самоочищення ґрунту – це здатність грунту перетворювати органічні сполуки в мінеральні речовини, придатні для засвоєння рослинами. Ці процеси відбуваються під впливом цілої низки факторів (фізичних, хімічних та біологічних).

Під дією фізичних факторів (сонце, висушування) гине значна частина патогенної мікрофлори. Під дією хімічних сполук (кисень повітря і Грунту) відбувається окислення органічних речовин (жири, вуглеводи) до вуглекислого газу та води, а азотовмісні речовини розкладаються на амінокислоти.

Розкладання та мінералізація органічних речовин відбувається за участю біологічних факторів, тобто мікроорганізмів грунту. Цей процес може протікати аеробно – при наявності кисню повітря і анаеробно – без кисню, за допомогою гнильних бактерій. У першому випадку органічні речовини розпадаються і окислюються без виділення газів з неприємним запахом. Мінералізація кінцевих продуктів розпаду азотовмісних білкових речовин здійснюється за участю нітрифікуючих бактерій; одна група бактерій (Nitrosomonas) перетворює аміак у нітрити, а інша (Nitrobacter) переводить нітрити в нітрати, тобто в селітру. У другому випадку (анаеробний процес) розпад органічних речовин відбувається під впливом гнильних бактерій і супроводжується виділенням смердючих газів: аміаку, сірководню, метану.

Дуже важливе в інтенсивності процесу самоочищення грунту – явище гуміфікації. У результаті складної взаємодії хімічних реакцій, а також дії мікроорганізмів утворюється складна органічна речовина гумус, до складу якого входять гуміни, вуглеводи, жири, органічні кислоти та цілий ряд вуглецевих сполук. Особливість гумусу в тому, що він не стає середовищем розмноження мікроорганізмів, особливо патогенних. В результаті цих складних процесів грунт стає епідеміологічно безпечним.

Оцінка санітарного стану грунту за хімічними та біологічними показниками

Оцінка санітарного стану грунту за санітарно- хімічними показниками проводиться з використанням санітарного числа Хлєбнікова. Санітарне число є непрямим показником, який характеризує процес гуміфікації грунту і дозволяє оцінити його самоочищення. Санітарне число Хлєбнікова – відношення азоту гумусу (власне грунтової органічної речовини) до загального органічного азоту (складається з азоту гумусу і азоту сторонніх для грунту органічних речовин, які її забруднюють). Якщо грунт чистий, то санітарне число Хлєбнікова дорівнює 0,98–1. Оцінка санітарного стану грунту за цим показником проводиться у відповідності з таблицею 7.2.

Таблиця 7.2

Оцінка чистоти грунту за санітарним числом (за Н.І. Хпєбніковим)

Характеристика ґрунту

Санітарне число

Практично чистий

0,98 і більше

Слабо забруднений

от 0,85 до 0,98

Забруднений

от 0,70 до 0,85

Сильно забруднений

менше 0,70

Для оцінки ступеню біологічного забруднення грунту використовують наступні показники:

  • колі-mump грунту – мінімальна кількість грунту в грамах, в якому міститься одна бактерія групи кишкової палички;
  • титр анаеробів (перфрингенс-титр) ґрунту – мінімальна кількість грунту в грамах, в якому міститься одна анаеробна клостридія;
  • мікробне число грунту – це кількість мікроорганізмів в 1 грамі грунту, які виросли на 1,5% м'ясо-пептонному агарі при температурі 37 °С за 24 години. Шкала оцінки санітарного стану грунту представлена в таблиці 7.3.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >