< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Очищення та знезараження стічних вод лікувально- профілактичних установ

Стічні води в лікувально- профілактичних установах відводяться з санітарно-технічних приладів: раковин, унітазів, душових установок, ванн, пралень, мийної харчоблоку, з санітарних кімнат. Забруднені стічні води відводяться також з радіологічного, патологоанатомічного відділень, аптеки, лабораторій та інших спеціалізованих відділень.

Фізико-хімічні властивості стічних вод, які утворюються в лікарнях, мають свої особливості. По-перше, в лікарнях загального профілю фізико-хімічний склад стічних вод прийнято вважати ідентичним господарсько-побутовим стічним водам, які утворюються в населеному пункті. По-друге, стічні води, які відводяться з лікарень, можуть містити специфічні компоненти – лікарські та діагностичні препарати, дезінфікуючі засоби. По-третє, особливо небезпечні стічні води спеціалізованих лікарень та спеціалізованих відділень соматичних клінік. Перш за все, це стічні води інфекційних лікарень і відділень, які можуть містити збудників кишкових інфекцій. Крім того, стічні води радіологічних відділень та лабораторій містять радіоактивні ізотопи.

Стічні води лікарень кваліфікуються як специфічна категорія. До очищення та знезараження їх перед спуском у загальноміську каналізаційну мережу висуваються особливі вимоги.

  • 1. Через велику епідемічну небезпеку лікарняних стічних вод вкрай необхідно правильно проектувати споруди для їх очищення та знезараження. Обов'язковою умовою при відведенні стічних вод лікарень в каналізаційну мережу населеного пункту є відсутність в стічних водах збудників інфекційних захворювань.
  • 2. Для спеціалізованих інфекційних лікарень, а також інфекційних від ділень соматичних лікарень обов'язковою вимогою є попереднє очищення і знезараження стічних вод на локальних очисних спорудах з подальшим спуском знезаражених стічних вод у каналізаційну мережу населеного пункту.
  • 3. При підключенні інфекційної лікарні до каналізації населеного пункту, що має споруди повної біологічної очистки та знезараження стічних вод, в комплексі локальних очисних споруд для попереднього централізованого знезараження стічних вод лікарні споруди біологічної очистки можуть бути відсутніми. У каналізованому населеному пункті, який не має очисних споруд для нових споруджуваних інфекційних лікарень, які підключаються до каналізації, повинні бути передбачені локальні очисні споруди з повною біологічною очисткою та знезараженням стічних вод.
  • 4. Надходження стічних вод з протитуберкульозних лікарень в каналізаційну мережу населеного пункту припустиме лише після попередньої повної біологічної очистки та знезараження на локальних спорудах.
  • 5. При наявності в стічних водах токсичних хімічних речовин вміст їх повинен відповідати вимогам "Правил приймання виробничих стічних вод у системи каналізації населених пунктів". Такі Правила розробляють водопровідно-каналізаційні підприємства кожного міста. Допустимі концентрації токсичних хімічних речовин у стічних водах лікарні, прийнятих у каналізаційну мережу населеного пункту, а потім на очисні споруди, підлягають визначенню згідно з умовами спуску очищених стічних вод у водойму. Такі умови встановлюються дозволом на спеціальне водокористування або в обов'язковій приписці для водопровідно-каналізаційного підприємства на підставі ГДК речовин у воді водойми відповідного виду водокористування.
  • 6. Якщо у стічних водах лікарні містяться радіоактивні речовини, їх прийом в систему каналізації населеного пункту, очищення, знезараження, дезактивація повинні здійснюватися у відповідності з Правилами, діючими нормами радіаційної безпеки, санітарними правилами роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань.
  • 7. Після біологічної очистки та знезаражування стічні води лікарень спускають в найближчу водойму. У відповідності з Правилами у водойми дозволяється скидати небезпечні в епідемічному відношенні стічні води тільки після відповідного їх очищення та знезараження (до індексу БГКП не більше 1000 КУО/л, індексу колі-фагів – не більше 1000 КУО в 1 л). У кожному випадку повинен бути проведений розрахунок умов спуску стічних вод у конкретну водойму.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >