< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види діяльності дітей та підлітків

Навчальні заняття – серйозна праця для дітей (особливо для дітей молодшого шкільного віку), яка висуває великі вимоги до організму дитини. Для 6-7-річних дітей з трьох .видів діяльності (розумової, фізичної та статичної), статична напруга – найбільш стомлююча і викликає несприятливі фізіологічні порушення в організмі дитини. Дитина може довго бігати, гратися, ходити, робити різноманітні рухи (рухова активність у дітей дуже велика), а нерухоме положення (стояння або сидіння) дається дітям ціною великих зусиль;

Фізіологи довели, що перехід від одного виду діяльності до іншого благотворно впливає на функціональний стан організму школярів. У зв'язку з цим необхідно, особливо в молодших школярів, протягом уроку чергувати рані види діяльності (читання має змінюватися розповіддю по картинці, письмом та ін.). При раціонально побудованому уроці в молодших класах може бути використано від 4 до 7 видів навчальної діяльності. При цьому середня тривалість кожного не повинна перевищувати 10 хвилин. Крім того, протягом уроку викладач повинен передбачити 2-3 емоційні розрядки, а також проведення фізкультхвилин на 20-й та 35-й хвилинах уроку, під час яких протягом 1 хвилини виконуються вправи, спрямовані на зняття м'язової статичної напруги та підвищення розумової працездатності дітей.

Гігієна навчальних занять у школі

До сучасних типів загальноосвітніх шкіл відносяться наступні: початкові, основні і середні школи, а також гімназії та ліцеї. Навчальний процес у всіх вищеперерахованих школах повинен базуватися на гігієнічних основах:

 • – вікових анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму;
 • – навчання повинне проходити в найбільш сприятливих умовах навколишнього середовища.

Тільки в цих випадках створюються передумови оптимального, найкращого функціонування дитячого організму, підтримується високий рівень працездатності школярів, тобто досягається основна мета – збереження та зміцнення їхнього здоров'я.

Гігієнічні вимоги до складання розкладу уроків у школі зводяться до обов'язкового врахування динаміки змін фізіологічних функцій та працездатності учнів протягом навчального дня і тижня.

Для раціонального складання розкладу повинні враховуватися складність предметів та переважання статичного чи динамічного компонентів під час занять. Динамічний компонент переважає на уроках фізкультури, праці, виробничої практики та співу. Це найменш виснажливі уроки, які при правильній організації можуть знімати стомлення, яке виникло на попередніх заняттях.

Для учнів середнього та старшого шкільного віку в розкладі повинні також чергуватися предмети природно-математичного та гуманітарного циклів. Не рекомендується поєднання двох або трьох складних уроків поспіль (наприклад, математика, фізика, іноземна мова), краще чергувати їх з менш важкими предметами (наприклад, історія, математика, географія).

Типовим навчальним планом для дітей 6 років визначене тижневе навчальне навантаження в 20 годин (при 5 денному робочому тижні), при 6-денному навчальному тижні воно може бути збільшено до :22 годин. Рекомендується в понеділок, четвер, п'ятницю і в суботу проводити 3 уроки, а в дні найвищої працездатності – вівторок та середу – 4 уроки.

При складанні розкладу уроків протягом дня рекомендується:

 • – предмети, які потребують великого розумового напруження (рідна мова чи математика), ставити на 1-й, 2-й та 3-й уроки;
 • – предмети з переважанням динамічного компоненту – фізкультура, музичне заняття, пов'язане з рухом, ставити на 3 уроці;
 • – на 4 уроці плануються такі види роботи, як образотворче мистецтво, праця, ознайомлення з навколишнім світом і т.д.;
 • – на заняттях з праці тривалість робіт з тканиною, папером і картоном, з природним матеріалом не повинна перевищувати 20 хвилин (складається з 3-5-хвилинних відрізків роботи, які чергуються з 3-хвилинними перервами).

При складанні розкладу уроків протягом тижня рекомендується:

 • – у понеділок, враховуючи поступовість входження в розумову роботу, починати навчальний день з занять фізкультурою;
 • – в середині тижня (бажано в четвер) передбачити "полегшений" день. У цей день організовуються екскурсії, рухливі ігри та спортивні розваги на повітрі, відвідування кінотеатру.
 • – у другій половині дня не дозволяється проводити заняття з навчальних предметів;
 • – домашні завдання для 6-річних дітей протягом всього навчального року не задаються.

Для полегшення адаптації 6-річних дітей до шкільних занять рекомендується здійснення плавного переходу від режиму дитячого садка до навчального режиму в школі. Ступінчастий тренуючий режим навчальної роботи з поступовим наростанням навантаження виглядає наступним чином:

 • – 1 -а чверть – 3 уроки в день по 30 хвилин;
 • – 2-а чверть – 4 уроки по 30 хвилин;
 • – у другому півріччі – щодня 4 уроки тривалістю 45 хвилин.

Враховуючи те, що всі сучасні школи забезпечені

комп'ютерними класами слід суворо дотримуватися гігієнічних вимог до часу роботи школярів за комп'ютерами. Тривалість роботи за комп'ютером встановлюється в залежності від віку дітей: у віці 6-8 років вона становить 10 хвилин, для 10-річних – 15 хвилин, у 12 років – 20 хвилин, у 14 років – 25 хвилин. Для 16-річних підлітків (10-й та 11-й класи) допускаються здвоєні заняття один раз на тиждень, тривалістю 30 хвилин на початковому уроці і 20 хвилин на подальшому, з перервою не менше 10 хвилин.

З метою гігієнічної оцінки режиму дня дітей та підлітків використовують методи анкетування, інтерв'ювання і хронометражних спостережень. У ході досліджень необхідно отримати інформацію про наявність та тривалість в режимі дня основних режимних елементів (сон, навчальна діяльність у школі, харчування, відпочинок з перебуванням на свіжому повітрі, підготовка домашніх завдань, вільний час). А також правильність та доцільність їх взаєморозташування, відповідність стану здоров'я, віково-статевим, анатомо-фізіологічним і функціональним особливостям організму та індивідуальним можливостям дитини.

Гігієнічна оцінка організації навчального процесу в школі передбачає вивчення навчального розпорядку, розкладу занять та організації уроку. Контроль за навчальним розпорядком пов'язаний з визначенням часу занять в школі, тривалості уроків, перерв між уроками та змінами, відповідності кількості уроків протягом року і тижня навчальному плану.

Основними елементами санітарно-гігієнічного нагляду за розкладом занять є, по-перше, визначення відповідності розподілу і чергування предметів протягом навчального дня та навчального тижня стану здоров'я і морфофункціональних можливостей організму дітей та підлітків, врахування особливостей фізіологічної кривої працездатності учнів. По-друге, вивчення ступеня складності предметів та характеру їх взаєморозташування (наявність спарених уроків, розміщення поруч уроків з предметів, подібних за змістом або за видом діяльності, наприклад, рідна мова та іноземна мова, алгебра і геометрія і т.п.).

Гігієнічна оцінка організації уроку передбачає дослідження умов його проведення, особливостей подання навчального матеріалу, методики і наочності викладання, ступеня розвитку втоми учнів у ході навчального процесу, проведення хронометражних спостережень за тривалістю основних структурних елементів уроку (організаційна частина, перевірка домашніх завдань, основна частина, закріплення нового матеріалу, заключна частина).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >