< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційні форми управлінської діяльності в школі

Керівник: людина, що приймає швидкі рішення – та іноді вірні

Елберт Хаббард

Найважливішими організаційними формами управлінської діяльності в школі є рада школи, педагогічна рада, нарада при директорові, нарада при заступниках директора школи, оперативні наради, методичні семінари, засідання комісій, засідання учкому, піклувальна рада тощо.

Рада школи обирається на зборах (конференціях): до неї мають пропорційно входити представники від працівників школи, учнів другого-третього ступеня, батьків і громадськості.

Рада затверджує режим роботи школи, підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання і виховання, заохочення роботи педагогів, організує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, контролює витрачення бюджетних і позабюджетних коштів, розподіляє кошти загального обов'язкового навчання.

Педагогічна рада школи – це рада професіоналів, покликана вирішувати питання, безпосередньо пов'язані з організацією навчально-виховного процесу, визначенням шляхів його вдосконалення.

Нарада при директорові, метою якої є корекція окремих сторін педагогічного процесу й управління ним: обговорюються сталі перспективи розвитку окремих питань, які стосуються діяльності окремих педагогів або їх невеликих груп. У нарадах беруть участь лише ті педагоги, які несуть відповідальність за вирішення цих питань.

Нарада при заступниках директора розглядає поточні питання, які стосуються їх адміністративної компетенції.

Піклувальна рада формується з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи школи.

Оперативні інформаційні наради проводяться у зв'язку із виникненням тих чи інших реальних ситуацій. Це можуть бути наради лише для педагогів або лише для учнів, або водночас для тих та інших.

До оперативних організаційних форм управлінської діяльності відноситься також відвідування уроків, позакласних заходів, занять гуртків, творчих клубів, спортивних змагань та ін.

Рада школи

Управлінські комунікаціївулиця з двостороннім рухом, яка потребує вміння слухати й інших форм зворотного зв'язку

Річард Дафт

Рада школи, як зазначено у Положенні про середній загальноосвітній навчальний заклад, а також у Тимчасовому статуті середнього навчального закладу, обирається на зборах (конференціях); до неї мають пропорційно входити представники від працівників закладу, учнів школи другого– третього ступеня, батьків і громадськості. У цих нормативних документах підкреслюється, що рада

 • – організовує виконання рішень конференції, спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план і режим роботи навчального закладу, здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 • – затверджує режим роботи школи;
 • – підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання і виховання, заохочення творчих пошуків, дослідницько-експериментальної роботи педагогів;
 • – сприяє формуванню мережі класів навчального закладу;
 • – спільно з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочого навчального плану школи;
 • – приймає рішення про представлення до нагородження випускників навчального закладу;
 • – вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчального процесу;
 • – вносить пропозиції директору школи про стимулювання педагогічних й інших працівників школи;
 • – організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • – створює умови для педагогічної освіти батьків;
 • – контролює витрачання бюджетних і позабюджетних коштів;
 • – спрямовує свою діяльність на поліпшення позакласної і позашкільної роботи з учнями: виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо), сприяє створенню і діяльності центрів дозвілля, залучає батьків, представників громадськості до керівництва гуртками, проведення оздоровчих і культурно-масових заходів з учнями;
 • – бере участь у засіданнях атестаційної комісії, розподіляє і контролює кошти фонду всеобучу;
 • – розглядаються питання родинного виховання, педагогічної освіти батьків, здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, заслуховується звіт голови ради, інформація директора та його заступників з питань навчально- виховної і фінансової діяльності.

Кількість засідань ради загальноосвітнього навчального закладу визначається їх доцільністю, але має відбуватись не рідше чотирьох разів на рік.

Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради. Директор школи та його заступники не можуть бути головою ради.

Рада закладу освіти для вирішення поточних питань може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Право скликати раду закладу освіти мають її голова, директор навчального закладу, власник (засновник), а також члени ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

Рішення ради навчального закладу у семиденний термін доводяться до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу із рішенням ради створюється узгоджувальна комісія у складі представників органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету, яка розглядає суперечливе питання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >