< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нарада при директорові школи

Той, хто делегує повноваження, не знаючи деталей справи, яку передає іншим, ризикує залишитися непотрібним

Гарольд Дженін

Нарада при директорові – це форма реалізації управлінських рішень, змістом якої є спільна робота учасників управлінської діяльності. Нарада і спільні рішення мають об'єднувати всіх учителів школи й спонукати їх до співпраці.

Основні вимоги до проведення нарад при директорові школи:

 • – актуальність теми, її значимість;
 • – на нараду запрошуються тільки ті особи, яких стосується обговорюване питання;
 • – ретельність підготовки питання на основі глибокого вивчення й аналізу;
 • – готовність й активність учасників наради до обговорення питання;
 • – конкретність виступів учасників наради;
 • – організованість і чіткість проведення наради. Дотримання встановленого регламенту. Тривалість наради – не більше години. На розгляд одного питання відводиться до 20 хвилин;
 • – цілеспрямованість висновків і пропозицій, їх конструктивність;
 • – дотримання етики спілкування.

План проведення наради:

 • – тема;
 • – дата, час, місце проведення;
 • – питання, які обговорюються;
 • – учасники;
 • – порядок денний;
 • – рекомендації;
 • – відмітка про виконання.

Перелік питань, що можуть розглядатися на нараді за участю директора:

 • – забезпечення організованого початку нового навчального року;
 • – святкування Дня знань;
 • – підсумки роботи за перший тиждень навчального року;
 • – відвідування учнями навчального закладу;
 • – робота з фізично ослабленими дітьми;
 • – працевлаштування випускників навчальних закладів;
 • – організація навчання хворих дітей удома;
 • – дотримання техніки безпеки в майстернях, спортзалі, навчальних кабінетах;
 • – стан спортивно-масової роботи в навчальному закладі;
 • – підготовка до проведення предметних олімпіад;
 • – проведення предметних тижнів;
 • – інвентаризація майна закладу.

За підсумками обговорення у разі необхідності: видається наказ по школі; формулюються письмові чи усні розпорядження, пропозиції, рекомендації конкретним виконавцям; питання виноситься на розгляд педагогічної ради чи ради школи.

Директор здійснює облік проведених нарад у довільній формі. Протоколи таких нарад не ведуться.

Орієнтовна форма обліку нарад:

 • 1. Дата проведення наради.
 • 2. Питання, які обговорювались.
 • 3. Зміст розпоряджень, рекомендацій, вказівок, пропозицій.
 • 4. Відмітка про виконання.

Методика раціонального проведення нарад:

 • 1. Директор повинен чітко проаналізувати: актуальність наради; поведінку учасників наради; асертивність наради (асертивність – психологічне поняття, що передбачає усвідомлення самого себе, впевненості в собі, усвідомлення власних потреб і прагнень, незалежних від інших, радість із власного успіху, визнання права на помилку, домагання виконання своїх прав).
 • 2. Поняття, що є антагонізмом агресивності й підпорядкування: підготовка наради; проведення наради; прийняття групових рішень.
 • 3. Мета: усвідомити роль нарад у колективній праці; удосконалити перебіг нарад, організованих у школі; вивчити методи, що забезпечують успішне проведення наради.
 • 4. Усвідомити, що безпосереднє зібрання людей має сенс, коли є необхідність: в обміні інформацією; у виявленні думок; в аналізі складних ситуацій і проблем; у прийнятті рішень із комплексних питань.
 • 5. Продумати наявність альтернативи проведення наради: чи можливе прийняття рішень відповідальним директором; чи можливо замінити нараду кількома телефонними дзвінками або провести її по селектору; можливість об'єднання наради з інших заходом.

Першим кроком до ефективності колективної праці є підготовка проекту та прийняття рішення. Тут варто скористатися такими рекомендаціями: констатувальна частина має відображати суть проблеми і її стан на певний момент; основна (постановча) частина повинна відображати весь зміст рішень, котрі приймаються; визначаються основні терміни виконання, форми і методи контролю за виконанням, звітність виконавців.

Пункти проекту рішення викладаються в логічній послідовності. При цьому в кожному пункті:

 • – слід висвітлювати короткий, чітко спрямований зміст;
 • – зміст повинен легко піддаватися аналізу й оцінці за результатами;
 • – визначаються конкретні особи, відповідальні за виконання та терміни їх виконання;
 • – необхідно враховувати реальність виконання рішень, які можуть бути прийняті.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >