< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форми організації методичної роботи

Виділяють такі дві групи форм методичної роботи: індивідуальні й колективні.

Індивідуальні форми

Формальна освіта допоможе вам вижити. Самоосвіта приведе вас до успіху

Джим Рон

Індивідуальні форми методичної роботи:

Самоосвіта. У процесі самоосвіти педагог вивчає нову літературу з педагогіки, психології, методики викладання навчальної дисципліни, матеріали передового педагогічного досвіду, педагогічні й методичні журнали, збірники.

Одним із видів самостійної діяльності вчителя є робота над методичною темою, яка повинна відповідати тій проблемі, над якою працює школа. Результати роботи над методичною темою вчитель оформляє як реферат чи доповідь, з якими виступає на засіданні методичного об'єднання чи творчої групи, або на науково-практичній конференції.

Стажування. Молоді спеціалісти, які закінчили вищі педагогічні навчальні заклади, протягом першого року роботи за місцем працевлаштування проходять стажування. Мета стажування – набуття випускником практичних й організаторських навичок, необхідних для педагогічної роботи на посаді, яку займають. У період стажування молодий спеціаліст користується всіма правами, встановленими для працівників даної категорії, виконує посадові функціональні обов'язки, а також обов'язки, обумовлені в контракті. Керівник навчального закладу призначає з числа кращих вчителів (вихователів) відповідної спеціальності керівників стажування – наставників.

У зміст стажування входить: навчальна й методична робота, робота класного керівника.

Результати стажування молодого спеціаліста розглядаються в кінці навчального року керівництвом навчального закладу.

У роботі зі стажистами й молодими вчителями використовується і така форма роботи, як школа стажиста та молодого вчителя, яка створюється при рай(міськ)методкабінеті. У школі стажиста й молодого вчителя ознайомлюють педагогів-початківців із завданнями й змістом стажування, організовують і проводять лекції з найактуальніших питань психології і педагогіки, семінари-практикуми з питань організації навчально-виховного процесу в школі (складання календарних планів, розробка конспектів уроків, сценаріїв виховних заходів, дидактичних матеріалів), консультації з питань стажування, використання нових форм і методів навчання; відвідують й аналізують уроки в досвідчених вчителів та інше (див. додаток Б).

Індивідуальні консультації для вчителів. В організації індивідуальних консультацій з учителями потрібно виходити з практичних потреб школи і кожного вчителя зокрема. Починати дану роботу потрібно із виявлення вчителів, які потребують консультації з тих чи інших питань. Потрібну інформацію директор, заступник директора з навчально-виховної роботи можуть одержати з різних джерел: відвідування уроків, виховних занять, бесіда з учителем, перевірка календарного плану, класного журналу, зошитів учнів та ін.

Разом з учителем керівники школи виявляють недоліки в навчально-виховній роботі вчителя (наприклад, на уроді нераціонально використовується час, не завжди проводиться підсумок уроку, вчитель невміло здійснює диференційований підхід до учнів тощо), продумують заходи щодо їх усунення. Під час індивідуальних консультацій вчителеві дають конкретні поради з тих чи інших питань, рекомендують опрацювати відповідні журнальні статті, методичні посібники або методичні розробки уроків.

Повторне відвідування уроків учителя, проведення контрольних робіт, усне опитування учнів дають змогу з'ясувати ефективність індивідуальних консультацій для вчителя.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >