< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поради щодо ведення особової справи учня

  • 1. Особова справа є обов'язковим документом, що ведеться на кожного учня з моменту вступу до навчального закладу й до його закінчення.
  • 2. Особова справа має номер, який відповідає номеру в алфавітній книзі запису учнів (наприклад, № К/5 – означає, що учень записаний до алфавітної книги на букву "К" за номером 5).
  • 3. При вибутті учня з навчального закладу особова справа видається на підставі письмової заяви батьків з відміткою про це в алфавітній книзі. Після закінчення навчального закладу особова справа зберігається в архіві 3 роки.
  • 4. Особові справи учнів ведуться вчителями початкових класів та класними керівниками середніх та старших класів. Записи в особовій справі необхідно вести чітко, охайно, чорнилом або пастою:

Прізвище ___________________________________________

Ім'я ________________________________________________

По батькові ________________________________________

I. Стать: чоловіча, жіноча (підкреслити)

II. Народився (народилась) (число, місяць, рік) ___________

Підстава: свідоцтво про народження №_від "___" _______

III. Прізвище, ім'я, по батькові батька _________________

матері ____________________________________________

або осіб, що їх заміняють ____________________________

IV. Національність __________________________________

V. Де виховувався (навчався) до вступу в перший клас

____________________________________________________

VI. Відомості про перехід з одного навчального закладу до іншого (вказати назву навчального закладу, з якого прийшов учень, і до якого класу зарахований)

VII. Відмітка про вибуття з навчального закладу (коли, куди, з якої причини)

VIII. Домашня адреса учня

IX. Навчальні досягнення (за весь період навчання)

X. Нагороди і заохочення

XI. Відомості про вивчення факультативних курсів

XII. Педагогічна характеристика за 20__ / 20__ навчальний рік (1 клас)

XIII. Педагогічна характеристика за 20__ / 20__ навчальний рік (2 клас)

Класний журнал ведеться в кожному навчальному закладі за формою, затвердженою Міністерством освіти і науки. Встановлені такі види класних журналів: для 1-4, 5-9,10-12 класів. Відповідні записи в них роблять вчителі початкових класів, класні керівники, вчителі-предметники.

Журнал планування та обліку роботи гуртка розрахований на один навчальний рік і ведеться керівником гуртка.

Книга обліку й видачі атестатів про повну загальну середню освіту. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована й скріплена підписами завідуючого відділом освіти районної держадміністрації, інспектора й гербовою печаткою.

У книзі зазначається кількість отриманих і виданих атестатів про повну загальну середню освіту (із зазначенням їх номерів). Решта чистих і зіпсованих бланків здається у відділ освіти районної держадміністрації, про що в книзі робиться відповідний запис і розписується завідуючий відділом освіти чи інспектор.

Атестати про повну загальну середню освіту видаються на основі рішення педагогічної ради навчального закладу. В книзі записується дата й номер протоколу.

Для тих, хто екстерном складає екзамени, запис про видачу атестата про повну загальну середню освіту робиться у графі: "Рік вступу до даного закладу""екстерн". У кінці списку повинні бути підписи всіх, хто в даному році закінчив навчальний заклад.

Журнал групи подовженого дня ведеться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, де є групи подовженого дня. Журнал групи подовженого дня розрахований на один навчальний рік. Ведення відповідних записів у даному журналі є обов'язковим для кожного вихователя. Правильність ведення журналу перевіряє директор навчального закладу й заступник директора з навчально-виховної роботи.

Книга обліку й видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту ведеться аналогічно до книги обліку й видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

Книга обліку й видачі Похвальних листів і Похвальних грамот ведеться у кожному загальноосвітньому навчальному закладі. Облік Похвальних листів "За відмінні успіхи у навчанні", Похвальних грамот "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів" у книзі ведеться окремо.

Книги обліку й видачі атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту зберігаються у справах навчального закладу 75 років.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >