< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реєстрація та облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Кабінет Міністрів України з метою забезпечення відповідності зовнішньоекономічних договорів (контрактів) законодавству України може запроваджувати їх державну реєстрацію.

Види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що підлягають державній реєстрації, а також порядок її здійснення визначаються Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими нормативно-правовими актами.

Наразі в чинному законодавстві відсутня норма про загальну обов'язкову реєстрацію зовнішньоекономічних договорів, однак для окремих видів діяльності у сфері ЗЕД збережені вимоги щодо державної реєстрації договорів (табл. 2.3).

Виконання зобов'язань, що випливають із зовнішньоекономічних договорів (контрактів), не зареєстрованих в установленому законом порядку, тягне застосування до суб'єктів господарювання, які порушили цю вимогу, адміністративно- господарських санкцій, передбачених законодавством України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність у видах та формах, передбачених Господарським кодексом, іншими законами України та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

Укладені контракти обліковуються на позабалансовому рахунку 03 "Контрактні зобов'язання", який призначений для узагальнення інформації про наявність та рух зобов'язань за укладеними контрактами, а також контролю за їх виконанням.

На рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" ведуть облік за деривативами (форвардними і ф'ючерсними контрактами, опціонами) та іншими контрактами, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Таблиця 2.3

Умови реєстрації зовнішньоекономічних договорів

Тип зовнішньоекономічного договору, що підлягає реєстрації

Орган реєстрації

Нормативний документ, який регулює порядок реєстрації

Договори на здійснення експортних операцій з металобрухтом

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Ст. 9 Закону України "Про металобрухт" від 05.05.99 р., № 619-ХГУ, Наказ Міністерства економіки України "Про порядок реєстрації (обліку) зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом" від 15.12.2005 р., №505.

Договори про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво тощо), не пов'язану зі створенням юридичної особи, за умови, що вона базується на співробітництві двох або більше суб'єктів ЗЕД, серед яких хоча б один є іноземним інвестором

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та уповноважені ним органи

Ст. 24 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р., № 93/96-ВР, Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затверджене постановою КМУ від 30.01.97 р.,№ 112,

Інструкція про порядок проведення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затверджена наказом МЗЕЗторгу України від 20.02.97 р., № 125

Договори, що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами, позиками в іноземній валюті

Національний банк України

Ст. 1 Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.99 р., № 734/99, Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене постановою Правління Нацбанку від 17.06.04 р., № 270

Облік зобов'язань здійснюють в оцінці, передбаченій контрактами. Списуються контрактні зобов'язання з рахунків у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов'язання за контрактом іншим особам. Аналітичний облік зобов'язань ведуть за їх видами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >