< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бухгалтерський облік експорту із частковою оплатою

Також можливим є варіант, коли від покупців оплата надходить частинами. У випадку одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів. У випадку, якщо сума авансу є частковою і вартість реалізованих на експорт товарів перевищує суму авансу, об'єм такого перевищення визначається із застосуванням валютного курсу на дату визнання доходу.

Надходження попередньої оплати від покупців відображають за дебетом 312 "Поточний рахунок в іноземній валюті" і кредитом 681 "Розрахунки за авансами одержаними". Однак, як ми вже зазначали, із введенням обов'язкового продажу іноземної валюти кошти потрапляють на розподільчий рахунок 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" і, відповідно, будуть відображатися за дебетом 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" й кредитом 681 "Розрахунки за авансами одержаними" (на суму часткового авансу) та дебетом 312 "Поточний рахунок в іноземній валюті" і кредитом 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" на суму 25% суми надходжень, що не підлягає обов'язковому продажу). Дохід відображають за дебетом 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" та кредитом рахунка 70 "Доходи від реалізації" і визначають: за курсом НБУ на початок дня дати отримання попередньої оплати (у частині вартості товарів, за які була отримана попередня оплата) та курсом НБУ на дату визнання доходу (в частині вартості товарів, які попередньо не були оплачені). Тобто дохід при експорті з частковою оплатою складається з доходу в частині отриманих авансів і доходу в частині неоплаченої вартості поставлених товарів.

Кредиторська заборгованість, яка виникла після отримання авансу за кредитом субрахунка 681 "Розрахунки за авансами одержаними", є немонетарною статтею і курсова різниця за нею не розраховується.

Приклад. Підприємство 12 лютого 2014 р. отримало аванс у розмірі 30% передоплати за товар у сумі 6 000 дол. США. Курс НБУ – 11,70 грн. за 1 дол. США. Товар відвантажено 15 квітня 2014 р. на суму 20 000дол. США. Курс НБУ – 11,8 грн. за 1 дол. СІНА. На митниці сплачено мито – 10% (ставка умовна). 29 квітня 2014 р. було одержано решту оплати за товар. Курс НБУ – 11,90 грн. за 1 дол. США. Собівартість реалізованих товарів – 200 000 грн.

Таблиця 4.3

Відображення в бухгалтерському обліку експортних операцій за умови часткової оплати

з/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума, дол. США / грн.

Дебет

Кредит

1.

Отримано часткову оплату за товар (6000 × 11,70 грн.).

312

681

 • 6000
 • 70200

2.

Відвантажено товари покупцю (6000 × 11,70 грн. +14000 х 11,80 грн.).

362

702

 • 20000
 • 235400

3.

Списано собівартість реалізованих товарів.

902

28

200000

4.

Сплачено мито (20000 х 11,80 грн.) х 10%.

377

311

23600

5.

Нараховано мито.

93

377

23600

6.

Відображено взаємозалік заборгованості.

681

362

 • 6000
 • 70200

7.

Отримано плату за товар (14000 х 11,90 грн.).

312

362

 • 14000
 • 166600

8.

Відображена курсова різниця на дату проведення розрахунків (14000 X (11,90 грн. – 11,80 грн.)).

362

714

1400

Облік експортних операцій без вивезення товарів

Експортом без вивезення називають операцію, коли проданий нерезиденту товар не вивозиться за межі митної території України. У зовнішньоекономічному контракті в цьому випадку не зайвим буде вказати, що товари продаються іноземному суб'єкту без фактичного їх вивезення з митної території України, а також слід навести перелік товаросупровідних документів, згідно з яким проводитимуться розрахунки в іноземній валюті та на підставі яких фіксуватимуться операції в бухгалтерському обліку.

Такий експорт може здійснюватися за умови, коли:

 • – товар передається нерезиденту на митній території України;
 • – товар придбано за межами митної території України й продається без його ввезення на територію України.

Приклад. Згідно з контрактами резидент придбав товар у фірми "Альфа" на загальну суму 10 000 дол. США. Цей товар було продано фірмі "Альфа 2" на суму 15 000 дол. США. Товар доставлено покупцеві транзитом без увезення в Україну. Облік указаних операцій буде таким:

Таблиця 4.4

Відображення в обліку експортних операцій без вивезення товарів

з/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума

дол.

США /

грн.

Дебет

Кредит

1.

Перераховано оплату за товар фірмі "Альфа". Курс НБУ – 10,46 грн. за 1 дол. США (10000 × 10,46 грн.).

371

312

 • 10000
 • 104600

2.

Відвантажено товар фірмою "Альфа" фірмі "Альфа 2". Курс НБУ – 10,26 грн. за 1 дол. США (15000 × 10,26 грн.).

362

702

 • 15000
 • 153900

3.

Отримано оплату за товари від фірми "Альфа 2". Курс НБУ – 10,53 грн. за 1 дол. США (15000 × 10,53 грн.).

312

362

 • 15000
 • 157950

4.

Відображено курсову різницю між валютними курсами на дату відвантаження товару і отримання оплати [15000 × (10,53 грн. – 10,26 грн.)).

362

714

4050

5.

Списано собівартість реалізованого товару. Курс НБУ – 10,46 грн. за 1 дол. США (10000 × 10,46 грн.

902

632

 • 10000
 • 104600

6.

Проведено зарахування заборгованості.

362

37

 • 10000
 • 104600
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >