< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оподаткування експортних операцій

Оподаткування доходів від експортних операцій регулюється п. 153.1.1 Податкового кодексу, згідно з яким доходи, отримані / нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, який діяв на дату визнання таких доходів, а в частині раніше отриманої оплати – за курсом, що діяв на дату її отримання[1].

Тобто за умови отримання попередньої оплати за експортований товар зазначена сума не включається до доходів для цілей оподаткування, оскільки дохід від реалізації товарів за Податковим кодексом визнається на дату переходу до покупця права власності на товар (п. 137.1 Податкового кодексу).

За умови часткової попередньої оплати сума доходу визначається: за курсом НБУ на дату отримання попередньої оплати (в частині вартості товарів, яка була оплачена у звітному періоді, що передує періоду, в якому визнано дохід) і за курсом НБУ на дату визнання доходів (у частині вартості товарів, які не були попередньо оплачені та / або за які була отримана попередня оплата у звітному періоді, в якому визнано дохід.

Таким чином, дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар, а дохід від надання послуг і виконання робіт за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Що стосується визнання витрат при експорті, то відповідно до Податкового кодексу (п. 138.4) витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, включаються до витрат того звітного періоду, в якому визнано доходи.

Податкові зобов'язання щодо ПДВ

Операція вивезення товару (супутніх послуг) у митному режимі експорту за межі державного кордону України є об'єктом обкладення ПДВ (п. 185.1 г Податкового кодексу). При цьому застосовується нульова ставка (п. 195.1.1 Податкового кодексу). Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податків за межі митної території України, якщо їх вивезення (експорт) засвідчене належним чином оформленою митною декларацією. Отже, податкові зобов'язання виникнуть лише після фактичного перетину товарами митного кордону України, який оформляється митною декларацією. Таким чином, при експорті товарів податкові зобов'язання у продавця не виникають:

 • – ані на дату отримання передоплати;
 • – ані на дату відвантаження товару.

База обкладення ПДВ при експорті визначається в загальному порядку згідно з п. 188.1 Податкового кодексу. База оподаткування операцій з постачання товарів / послуг визначається, виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче від звичайних цін з урахуванням загальнодержавних податків і зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками-суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів / послуг.

Нульова ставка застосовується і до супутніх експорту товару послуг. Під даними послугами розуміють послуги, вартість яких включається відповідно до норм митного законодавства до митної вартості товарів, що експортуються.

Оскільки експорт товару – це оподатковувана операція, за умови використання товару в господарській діяльності підприємство-експортер має право на податковий кредит за ним і на бюджетне відшкодування.

Таким чином, підставою для застосування нульової ставки ПДВ та нарахування податкових зобов'язань є три документи: – зовнішньоторговельний контракт (його копія);

 • – виписка банку, що підтверджує фактичне надходження експортної виручки в український банк;
 • – митна декларація (її копія) з відміткою української митниці, що підтверджує вивезення.

Якщо місцем поставки товарів є митна територія України, то зазначена операція є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20% договірної вартості.

На суму вивезених (експортованих) товарів виписуються податкові накладні, які реєструються в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, з якого показники переносяться в декларацію з ПДВ.

Наступним обов'язковим платежем є мито.

Мито – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим кодексом України та Митним кодексом, який нараховується і сплачується відповідно до кодексів, законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

В Україні застосовуються такі види мита:

 • – ввізне мито;
 • – вивізне мито;
 • – сезонне мито;
 • – особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне.

Під час експорту товарів з підприємств-експортерів стягується вивізне мито, яке нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України згідно з такими законами України:

 • – Закон України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур" від 10.09.99 р., № 1033-XIV;
 • – Закон України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" від 07.05.96 р., № 180/96-ВР;
 • – Закон України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" від 24.10.02 № 216-IV;
 • – Закон України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням" від 13.12.06 р., № 441-V.

Починаючи з 1 січня року, що настає після вступу України до Світової організації торгівлі, передбачено поетапне зниження експортного мита кожного року на відповідний відсоток. Базою оподаткування митом є митна вартість товарів. Об'єктами оподаткування митом є товари, митна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро (за винятком випадків, передбачених Митним кодексом).

Певні особливості оподаткування існують і щодо акцизного податку. Так, згідно зі ст. 213.2 Податкового кодексу при експорті підприємствами-виробниками підакцизних товарів за іноземну валюту акцизний податок не сплачується за наявності підтвердженої митними органами митної декларації. У разі реалізації підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту підприємствами, які придбали товар за цінами з акцизним податком, суми такого акцизного податку повертаються, виходячи з митної вартості пропорційно до суми іноземної валюти, яка фактично надійшла на рахунок підприємства, але не більше від суми акцизного податку, сплаченого до бюджету виробником або постачальником підакцизного товару.

 • [1] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VI.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >