< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бухгалтерський облік імпортних операцій

Для розрахунків з іноземними постачальниками за придбані товари використовується рахунок 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками". Облік на цьому рахунку ведеться як у національній, так і в іноземній валюті. Адже заборгованість за придбані товари є монетарною статтею і при зміні валютного курсу на кінець періоду та на момент розрахунків необхідно робити перерахунок курсової різниці.

Оприбуткування запасів, отриманих від іноземного постачальника, відображають в обліку за дебетом рахунків 28 "Товари", 20 "Запаси", 22 "Малоцінні швидкозношувані предмети" і кредитом 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками". Оплату відображають за дебетом субрахунка 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" і кредитом 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті". Облік імпортних операцій за умови відстрочення платежу Якщо першою подією є отримання товару, за який у майбутньому передбачається перерахувати валютні кошти, то первісна вартість товару визначається за курсом НБУ на дату отримання товару. Кредиторська заборгованість перед нерезидентом є монетарною статтею і перераховується як на дату балансу, так і на дату розрахунків з іноземним постачальником (п. 7 П(С)БО 21).

Розглянемо на прикладі відображення в обліку імпортних операцій за умови попередньої поставки.

Приклад. Підприємство-нерезидент 20 січня поточного року здійснило поставку товарів підприємству-резиденту України на умовах відстрочення платежу на суму 10000 дол. США.

Оплата товарів відбулася 3 квітня поточного року. Ставка ввізного мита – 10%, ПДВ 20% – ? грн. Курси НБУ за 1 дол. США: 20 січня – 12,00 грн. за 1 дол. США, 31 березня – 12,50 грн. за 1 дол. США, 3 квітня – 13 грн. за 1 дол. США. Послуги транспортної організації з доставки товарів – 5000 грн.

Таблиця 5.1

Відображення в обліку імпортних операцій за умови відстрочення платежу

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунків

Сума, дол. США/

Дебет

Кредит

грн.

1.

Сплачено при митному оформленні ввізне мито (10000 х 12,00 грн. × 10%).

377

311

12000

2.

Сплачено ПДВ

((10000 × 12,00 грн.) +12000) × 20%).

377

311

26400

3.

Оприбутковано імпортні товари

28

632

 • 10000
 • 120000

4.

Нараховано і сплачено транспортній організації за доставку товару.

28

685

5000

685

311

5000

5.

Суму мита включено до вартості товарів.

28

377

12000

6.

Суму ПДВ включено до податкового кредиту.

641

377

26400

7.

Відображено курсову різницю за кредиторською заборгованістю на кінець кварталу (31 березня) (10000 × (12,50 грн. – 12,00 грн.)).

945

632

5000

8.

Погашено заборгованість перед нерезидентом (10000 × 13,00 грн.).

632

312

 • 10000
 • 130000

9.

Перераховано курсову різницю на дату погашення заборгованості ((12,50 грн. – 13,00 грн.) х 10000).

945

632

5000

Таким чином, у бухгалтерському обліку відстрочення платежу – монетарний актив, вартість якого перераховується як на дату балансу, так і на дату здійснення розрахунків. Тобто вартість товарів, перерахована за курсом НБУ на дату митного оформлення, буде первісною вартістю товару (п. 5 П(С)БО 21), а кредиторська заборгованість підлягає перерахунку як на дату балансу, так і на дату розрахунків з нерезидентом (п. 8 П(С)БО 21).

Попередню оплату іноземному постачальнику відображають в обліку за дебетом 371 "Розрахунки за виданими авансами" та кредитом 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" за курсом НБУ на початок дня дати перерахування коштів. Оскільки дебіторська заборгованість, що виникла за виданим авансом немонетарна стаття, то курсова різниця за нею не розраховується. При подальшому оприбуткуванні товару його первісна вартість розраховується із застосуванням курсу НБУ на дату оплати.

Приклад. Підприємство-нерезидент на умовах передоплати здійснило поставку товару підприємству – резиденту України на суму 10 000 дол. США. На митниці сплачено мито 10%, ПДВ – ? грн. Перевезення товару здійснюється українським підприємством (платником податку на прибуток на загальних підставах). Вартість автоперевезення – 9 000 грн. (в т. ч. ПДВ). Курс НБУ за 1 дол. США: на дату попередньої оплати – 12,0 грн., на дату митного оформлення – 12,5 грн.

Таблиця 5.2

Відображення в обліку імпортних операцій на умовах попередньої оплати

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунків

Сума, дол. США / грн.

Дебет

Кредит

1.

Перараховано попередню оплату іноземному постачальнику (10000 к 12,00 грн.).

371

312

 • 10000
 • 120000

2.

Сплачено при митному оформленні ввізне мито (10000 × 12,50 грн. × 10%).

377

311

12500

3.

Сплачено ПДВ

((10000 × 12,50 грн.) +12500) × 20%.

377

311

27500

4.

Оприбутковано імпортні товари.

28

632

 • 10000
 • 120000

5.

Нараховано транспортній організації за доставку товарів.

28

685

7500

6.

Відображено податковий кредит з ПДВ.

641

685

1500

7.

Сплачено транспортній організації за доставку товару.

685

311

9000

8.

Суму мита включено до вартості товарів.

28

377

12500

9.

Суму ПДВ включено до податкового кредиту.

641

377

27500

10.

Проведено взаємозалік заборгованості.

632

371

 • 10000
 • 120000

Таким чином, при оприбуткуванні товару, що імпортується, його первісна вартість розраховується із застосуванням курсу НБУ на дату оплати, а заборгованість нерезидента є немонетарною статтею і зі зміною валютного курсу НБУ не перераховується (п. 6 П(С)БО 21). Податкові зобов'язання з ПДВ та сплати мита виникають на дату оформлення митної декларації, незалежно від порядку розрахунків з іноземним постачальником.

Облік імпортних операцій за умови часткової попередньої оплати

При здійсненні імпортних операцій за умови часткової попередньої оплати витрати, що формують первісну вартість товару, розраховують:

частині сплаченого авансу – за курсом НБУ на початок дня дати здійснення попередньої оплати;

у частині, яку суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності оплачує після отримання товарів, – за курсом НБУ на дату оприбуткування товарів.

Таким чином, вартість товарів визначається за двома курсами: курсом НБУ на початок дня дати здійснення попередньої оплати та курсом НБУ на початок дня дати отримання товарів.

Однак після оприбуткування товарів за кредитом рахунка 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" з'явиться заборгованість частині вартості товарів, яка ще не оплачена постачальнику. Відповідно до П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" – це монетарна стаття, і відповідно за нею на дату балансу та / або на дату її погашення (списання) необхідно розраховувати курсові різниці.

Приклад. Підприємство уклало зовнішньоекономічний контракт на поставку товарів на суму 10 000 дол. США. За умовами контракт оплата здійснюється частинами. Попередня оплата відбулася 20 січня у розмірі 4 000 дол. США, поставка товару – 25 січня на всю суму контракту, оплата за товар – 30 січня. Ставка ввізного мита – 10%, ПДВ 20% – ? грн. Курси НБУ за 1 дол. США: 20 січня – 12,00 грн. за 1 дол. США, 25 січня – 12,50 грн. за дол. США, 30 січня – 13 грн. за 1 дол. США. Послуги транспортної організації з доставки товарів – 5 000 грн.

Таблиця 5.3

Відображення в обліку імпортних операцій за умови часткової попередньої оплати

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунків

Сума, дол. США/ грн.

Дебет

Кредит

1.

Перераховано аванс нерезиденту (4000 × 12 грн.).

371

312

 • 4000
 • 48000

2.

Сплачено при митному оформленні: ввізне мито (10000 × 12,5 грн. × 10%)).

377

311

12500

3.

Сплачено ПДВ

(((10000 × 12,5 грн.) +12500) × 20%).

377

311

27500

4.

Оприбутковано імпортні товари (10000 × 12,5 грн.).

28

632

 • 10000
 • 125000

5.

Проведено залік заборгованості у частині сплаченого авансу.

632

371

 • 4000
 • 48000

6.

Нараховано і сплачено транспортній організації за доставку товару.

28

685

5000

685

311

5000

7.

Суму мита включено до вартості товарів

28

377

12500

8.

Суму ПДВ включено до податкового кредиту.

641

377

27500

9.

Погашено заборгованість перед нерезидентом (6000 × 13,00 грн.).

632

312

 • 6000
 • 78000

10.

Відображено курсову різницю на дату погашення заборгованості ((13,00 грн. – 12,50 грн.) × 6000).

945

632

3000

Таким чином, якщо першою подією є передня оплата, то при подальшому оприбуткуванні товару його первісна вартість розраховується із застосуванням курсу НБУ на дату оплати, а заборгованість нерезидента є немонетарною статтею і зі зміною валютного курсу НБУ не перераховується (п. 6 П(С)БО 21). Якщо за однією поставкою чергуються передоплати і відвантаження, то необхідно відстежувати подію, яка відбулася раніше, та формувати вартість товару з урахуванням вимог П(С)БО 21.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >