< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Переробка за межами митної території

Переробка за межами митної території – це митний режим, відповідно до якого українські товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці за межами митної території України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту.

За умовами цього митного режиму вітчизняний замовник вивозить за межі митної території України давальницьку сировину для її переробки іноземним виконавцем з метою виготовлення готової продукції (рис. 7.2).

Переробка давальницької сировини за межами митної території

Рис. 7.2. Переробка давальницької сировини за межами митної території

Отримання дозволу на переробку за межами митної території, документальне оформлення таких операцій, строки переробки товарів, ідентичні порядку переробки на митній території України, розглянуто вище.

Українські товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території, як і продукти їх переробки, отримують статус іноземних товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України.

Поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території в установлених законом випадках здійснюється зі сплатою вивізного мита, а товари протягом всього строку перебування у цьому режимі перебувають під митним контролем.

Якщо умовами переробки товарів за межами митної території України передбачено проведення розрахунків частиною товарів, призначених для переробки, то така частина товарів при вивезенні за межі митної території України декларується у митному режимі експорту.

Під час ввезення продуктів переробки іноземні товари, які були витрачені у процесі переробки товарів, що вивозилися, декларуванню не підлягають.

Повне звільнення від оподаткування митними платежами застосовується до товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території та в межах визначеного законодавством строку, повертаються на митну територію України:

  • – у тому самому стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України;
  • – у відремонтованому вигляді, якщо ремонт проведено в рамках гарантійних зобов'язань.

При цьому продукти переробки можуть ввозитися на митну територію України однією чи кількома партіями.

До продуктів переробки застосовується часткове звільнення від оподаткування митними платежами, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою митних платежів, нарахованою на продукти переробки, та сумою митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі імпорту відповідних товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки.

Товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території, та/або продукти їх переробки можуть бути реалізовані за межами митної території України за умови їх митного оформлення відповідно до режиму експорту. Залишки і відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки українських товарів за межами митної території України і залишаються за межами цієї території, митному контролю та митному оформленню не підлягають.

Для окремих видів давальницької сировини можуть застосовуватися заходи гарантування додержання митного режиму переробки за межами митної території – фінансові гарантії[1].

Застосування фінансової гарантії до товарів, що вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території, є засобом гарантування повернення на митну територію України продуктів переробки, що визначені Кабінетом Міністрів України як обов'язкові до повернення на митну територію України[2].

Гарантування під час вивезення товарів у митному режимі переробки за межами митної території здійснюється шляхом надання митниці фінансової гарантії у вигляді документа чи у вигляді внесення грошової застави на відповідний рахунок. Розмір фінансової гарантії дорівнює сумі вартості товарів, що вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території, зазначеній у рахунку-фактурі чи рахунку-проформі.

Грошова застава вноситься суб'єктом ЗЕД (або уповноваженою ним особою) у безготівковій формі.

У випадку, якщо митну декларацію складено на партію товарів, яка переміщується декількома транспортними засобами, розмір фінансової гарантії дорівнює вартості товарів, задекларованих у митній декларації.

Грошова застава також може бути забезпечена за рахунок коштів авансових платежів (передоплати), внесених суб'єктом ЗЕД (або уповноваженою ним особою) на рахунки митниць як попереднє грошове забезпечення майбутніх митних платежів.

Зауважимо, що розмір фінансової гарантії розраховується у валюті України, а у випадку, якщо для обчислення розміру фінансової гарантії необхідно здійснити перерахування іноземної валюти, застосовується офіційний курс валюти.

Грошова застава повертається митницею протягом трьох банківських днів у випадках:

  • – виконання суб'єктом ЗЕД зобов'язань щодо повернення на митну територію України продуктів переробки товарів та після завершення митного оформлення;
  • – повернення на митну територію України товарів, вивезених за її межі у митному режимі переробки за межами митної території, до завершення строку їх переробки у тому самому стані, в якому вони були вивезені, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик та випуску у вільний обіг продуктів переробки чи неперероблених і повернутих на митну територію України товарів.

У разі невиконання зобов'язань, забезпечених фінансовою гарантією, або неповернення на митну територію України товарів, вивезених за її межі у митному режимі переробки за межами митної території, грошова застава підлягає перерахуванню до державного бюджету.

У разі виконання зобов'язань, забезпечених фінансовою гарантією, не в повному обсязі грошова застава, що підлягає перерахуванню до державного бюджету, визначається митницею пропорційно до кількості не повернутих на митну територію України продуктів переробки, а у разі, коли переробка вивезених за межі митної території України товарів не здійснювалась і ці товари не повернуті на митну територію України, – пропорційно до кількості таких товарів.

Митний режим переробки за межами митної території завершується:

  • – шляхом імпорту продуктів переробки;
  • – шляхом реімпорту товарів, що вивозилися в режимі переробки за межами митної території;
  • – шляхом експорту продуктів переробки чи товарів, що вивозилися в режимі переробки за межами митної території;
  • – припинення органом доходів і зборів митного режиму переробки у випадку конфіскації товарів чи їх повної втрати.

  • [1] Порядок застосування заходів гарантування під час вивезення у митному режимі переробки за межами митної території товарів, продукти переробки яких обов'язкові до повернення на митну територію України і випуску у вільний обіг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р., № 879.
  • [2] Перелік продуктів переробки та товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, продукти переробки яких підлягають обов'язковому поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р., № 879.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >