< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік давальницької сировини за умов переробки за межами митної території

При переробці за межами митної території резидент-замовник передає давальницьку сировину виконавцеві-нерезиденту, який переробляє отриману сировину і повертає резиденту готову продукцію. Отже, право власності на сировину до виконавця-нерезидента не переходить, а вартість переданої давальницької сировини відображається в бухгалтерському обліку замовника.

Передача сировини на переробку в замовника відображається записом за дебетом субрахунка 206 "Матеріали, передані в переробку" та кредитом відповідних рахунків, зокрема: субрахунка 201 "Сировина та матеріали", 26 "Готова продукція", 28 "Товари" тощо.

Отримання від виконавця продукції переробки відображається за дебетом рахунків, на яких ведеться облік відповідних виробів, та кредитом субрахунка 206 "Матеріали, передані в переробку".

Якщо отримана продукція переробки надалі продаватиметься, то її обліковують на рахунку 28 "Товари".

Якщо отримана продукція переробки буде використана як напівфабрикат чи комплектуючий виріб для комплектації продукції, яка випускається резидентом-замовником та потребує додаткових витрат праці з обробки або збирання, то використовується субрахунок 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби".

Якщо отримана продукція переробки використовуватиметься з іншою метою, то застосовується інший відповідний субрахунок обліку запасів.

Розрахунки за отримані послуги з переробки сировини відображаються на субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".

Оскільки в більшості випадків розрахунок за переробку давальницької сировини здійснюватиметься в іноземній валюті, можуть виникати курсові різниці.

У випадку, якщо першою подією в митному режимі переробки за межами митної території є дата підписання акта виконаних робіт, то сума заборгованості за субрахунком 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" та вартість виконаних робіт відображається за валютним курсом на дату підписання акта виконаних робіт.

Згідно з П(С)БО 21 кредиторська заборгованість, яка виникатиме на субрахунку 632, відноситься до монетарних статей, за якими нараховуються курсові різниці при зміні валютного курсу на дату балансу та на дату погашення заборгованості.

Операційна курсова різниця відображається у складі доходів (субрахунок 714 "Дохід від операційної курсової різниці") або витрат (субрахунок 945 "Витрати від операційної курсової різниці").

У випадку, якщо першою подією в митному режимі переробки за межами митної території є здійснення попередньої оплати, то сума такої заборгованості (дебет субрахунка 371 "Розрахунки за виданими авансами") зараховується до немонетарних статей, за якими, згідно з П(С)БО 21, курсові різниці не нараховуються. Сума заборгованості відображатиметься за валютним курсом на дату здійснення попередньої оплати.

Приклад. Фірма "Весна" (резидент, платник ПДВ) за договором передала нерезиденту-виконавцю давальницьку сировину на суму 6 000 євро для переробки і виготовлення з неї готової продукції за межами митної території України. Вартість виконаних нерезидентом робіт згідно з договором – 1 500 євро.

Митна вартість продукції переробки, яку буде ввезено на митну територію України повністю, становить 8 000 євро. Отриману замовником-резидентом продукцію переробки призначено для подальшого продажу.

Розрахунок за переробку здійснюється коштами після підписання акта виконаних робіт.

Для давальницької сировини ставка вивізного мита становить 2%, ПДВ – 20%. Для продукції переробки – відповідно 5% та 20%.

Курс НБУ становить:

 • – на дату митного оформлення давальницької сировини – 18,4 грн. за 1 євро;
 • – на дату підписання акта переробки – 18,5 грн. за 1 євро; – на дату митного оформлення продукції переробки – 18,55 грн. за 1 євро;
 • – на дату перерахування коштів за послуги – 18,6 грн. за 1 євро.

Бухгалтерський облік операцій наведено у табл. 7.2.

Таблиця 7.2

Відображення в обліку операцій з переробки давальницької сировини за межами митної території

з/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума, євро / грн.

Дебет

Кредит

1.

Передано давальницьку сировину на переробку виконавцю-нерезиденіу.

6000 евро × 18,4 грн. = 110400,00 грн.

206

201

 • 6000.00
 • 110400,00

2.

Підписано акт виконаних робіт (переробки). 1500 євро × 18,5 грн. = 27750,00 грн.

28

632

 • 15750.00
 • 27750.00

3.

Оприбутковано продукцію переробки.

28

206

110400,00

4.

Нараховано і сплачено мито при ввезенні продукції переробки.

(8000 євро × 18,55 грн. х 5%) – (6000 євро × 18,55 грн. × 2%) = 5194,00 грн.

 • 377
 • 28
 • 311
 • 377
 • 5194.00
 • 5194.00

5.

Нараховано і сплачено суму ПДВ при ввезенні продукції переробки.

(8000 євро × 18,55 грн. × 20%) – (6000 євро × 18,55 грн. × 20%) = 7420,00 грн.

 • 377
 • 641
 • 311
 • 377
 • 7420.00
 • 7420.00

6.

Перераховано валюту нерезиденту за переробку.

1500 євро × 18,6 грн. = 27900,00 грн.

632

312

 • 1500.00
 • 27900,00

7.

Відображено курсову різницю.

1500 євро × (18,6-18,5) = 150,00 грн.

945

632

150,00

8.

Списано курсову різницю на фінансовий результат.

791

945

150,00

Послуги із переробки за межами митної території вітчизняні суб'єкти ЗЕД можуть оплачувати частиною давальницької сировини або виготовленою з неї готовою продукцією. У такому випадку документальне оформлення оплати виконаних робіт буде мати певну специфіку.

Наприклад, при розрахунках сировиною необхідно оформити дві митних декларації: одну – на сировину, яка буде перероблена на готову продукцію, іншу – на ту частину сировини, що буде передана для оплати послуг іноземного переробника.

Якщо ж розрахунки за послуги буде здійснено частиною готової продукції, то митна декларація складається на всю кількість сировини, що вивозиться для переробки, а письмове зобов'язання про ввезення готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, видається з урахуванням передачі частини її в оплату послуг із переробки.

Приклад. Фірма "Весна" (резидент, платник ПДВ) за договором передала нерезиденту-виконавцю давальницьку сировину на суму 7 000 євро для переробки і виготовлення з неї готової продукції за межами митної території України.

Частину давальницької сировини первісною вартістю 44 000 грн. буде використано для оплати робіт з переробки нерезиденту-виконавцю і поміщено в митний режим експорту. Договірна і митна вартість цієї сировини – 2 500 євро.

Іншу частину давальницької сировини первісною вартістю 84 000 грн. поміщено в митний режим переробки за межами митної території України. Митна вартість давальницької сировини становить 4 500 євро.

Митна вартість продукції переробки, яку буде ввезено на митну територію України повністю, становить 10 000 євро. Отриману замовником-резидентом продукцію переробки призначено для подальшого продажу.

Д ля давальницької сировини ставка вивізного мита становить 2%, ПДВ – 20%. Для продукції переробки – відповідно 5% та 20%. Курс НБУ становить:

 • – на дату митного оформлення давальницької сировини – 18,4 грн. за 1 євро;
 • – на дату підписання акта переробки – 18,5 грн. за 1 євро;
 • – на дату митного оформлення продукції переробки – 18,55 грн. за 1 євро.

Таблиця 7.3

Відображення в обліку операцій з переробки за межами митної території та оплати виконаних робіт частиною давальницької сировини

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, євро / грн.

Дебет

Кредит

1.

Передано на експорт сировину для оплати послуг з переробки.

2500 євро × 18,4 грн. = 46000 грн.

362

712

 • 2500
 • 46000

2.

Списано собівартість сировини, переданої для оплати послуг із переробки.

943

201

44000

3.

Віднесено на фінансовий результат:

 • – собівартість реалізації;
 • – дохід від реалізації.
 • 791
 • 712
 • 943
 • 791
 • 44000
 • 46000

4.

Передано нерезиденту давальницьку сировину для переробки.

206

201

84000

5.

Підписано акт виконаних робіт з переробки.

28

632

 • 2500
 • 46000

6.

Зараховано заборгованість з оплати робіт з переробки.

632

362

 • 2500
 • 46000

7.

Нараховано і сплачено мито при ввезенні продукції переробки.

(10000 євро × 18,55 грн. × 5%) – (4500 євро × 18,55 грн. × 2%) = 7605,50 грн.

 • 377
 • 28
 • 311
 • 377
 • 7605.50
 • 7605.50

8.

Нараховано і сплачено суму ПДВ при ввезенні продукції переробки.

(10000 євро × 18,55 грн. × 20%) – (4500 євро × 18,55 грн. × 20%) = 20405,00 грн.

 • 377
 • 641
 • 311
 • 377
 • 20405.00
 • 20405.00

9.

Оприбутковано продукцію переробки.

28

206

84000

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >