< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік оренди в орендаря (лізингоодержувача)

Відповідно до П(С)БО 14 "Оренда" орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. Відповідно, мінімальні орендні платежі – це платежі, що підлягають сплаті лізингоотримувачем протягом строку оренди (за винятком вартості послуг і податків, що підлягають сплаті лізингодавцю, та непередбаченої орендної плати), збільшені для орендаря і для орендодавця на суму гарантованої ліквідаційної вартості об'єкта.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю об'єкта фінансової оренди, за якою він був відображений у бухгалтерському обліку орендаря на початку строку фінансової оренди, є фінансовими витратами орендаря і відображається у бухгалтерському обліку та звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду. Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок зобов'язань на початок звітного періоду. Якщо в угоді про фінансову оренду не вказана орендна ставка відсотка, то для визначення теперішньої вартості суми мінімальних орендних платежів і розподілу фінансових витрат орендар застосовує ставку відсотка на можливі позики орендаря[1].

Для відображення розрахунків із фінансового лізингу передбачено субрахунок 531 "Зобов'язання з фінансової оренди". За кредитом цього субрахунка відображається збільшення заборгованості перед орендодавцем за отримані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом – її погашення, списання та ін. Аналітичний облік ведеться щодо кожного орендодавця та об'єкта оренди. Прийняті від нерезидента на умовах фінансового лізингу основні засоби відображаються за дебетом рахунка 10 і кредитом рахунка 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", субрахунок 531 "Зобов'язання з фінансової оренди" – на вартість взятих у фінансову оренду об'єктів основних фондів. Підприємство України (лізингоодержувач) нараховує амортизацію на взяті у фінансову оренду основні засоби і відображає її за дебетом відповідного рахунка з обліку витрат виробництва та кредитом субрахунка 131 "Знос основних засобів".

Щомісячна сума лізингових платежів відображається за кредитом субрахунка 373 і дебетом субрахунка 531 "Зобов'язання з фінансової оренди" – на суму нарахованої амортизації на повне відновлення взятих у фінансову оренду основних засобів. Погашення заборгованості з лізингової плати відображається за дебетом рахунка 373 і кредитом рахунків з обліку грошових коштів.

Типова кореспонденція рахунків за операціями фінансового лізингу, коли підприємство України є лізингоодержувачем, відображена у табл. 8.7.

Таблиця 8.7

Відображення в обліку операцій з фінансового лізингу

з/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1.

Прийнято основні засоби у фінансову оренду.

10

531

150000

2.

Нараховано поточну орендну плату за перший місяць у частині відшкодування вартості основних засобів відповідно до виставленого рахунка.

531

611

3494

3.

Нараховано поточну орендну плату за перший місяць у частині фінансових витрат згідно з актом наданих послуг (відсотки за кредит та страхування).

952

684

1980

4.

Суму фінансових витрат віднесено на фінансові результати.

792

952

1980

5.

Перераховано кошти за оренду в частині вартості устаткування згідно з випискою банку.

611

312

3494

6.

Перераховано кошти за оренду в частині фінансових витрат згідно з випискою банку.

684

311,312

1980

  • [1] Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р., № 181.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >