< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік кредитних операцій

Для проведення розрахунків з нерезидентами за умови відсутності власних обігових коштів суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть використовувати кредити в іноземній валюті. Як правило, при одержанні кредиту оформляється застава, якою може виступати майно підприємства. Отриманню кредиту передує оформлення кредитного договору.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит і сплатити проценти[1].

Тобто за кредитним договором сплачують:

 • • основну заборгованість;
 • • відсотки за користування позиковими коштами.

При отриманні кредиту в іноземній валюті виникають курсові різниці, оскільки кредиторська заборгованість – монетарна стаття. Курсові різниці визначають:

 • – на кінець звітного періоду, виходячи із залишку заборгованості, як різницю між вартістю валюти на кінець звітного періоду та початок звітного періоду або дату надходження кредитних коштів (залежно від того, яка подія сталася пізніше);
 • – на дату погашення заборгованості, виходячи із суми погашення, як різницю між вартістю перерахованої валюти та її вартості на початок звітного періоду або на дату надходження кредитних коштів (залежно від того, яка подія сталася пізніше).

Таким чином, при отриманні кредиту перерахунку підлягає заборгованість за ним (у т. ч. нараховані, але не виплачені на дату звітного періоду відсотки). Перерахунок курсових різниць проводять на кінець звітного періоду та на дату погашення кредиту, використовуючи курс НБУ на відповідну дату (рис. 9.4).

Схема розрахунку курсових різниць за кредитом в іноземній валюті

Рис. 9.4. Схема розрахунку курсових різниць за кредитом в іноземній валюті

Кредитні кошти відображають за курсом НБУ на дату надходження валюти на рахунок, але сума зобов'язань залишається постійною.

Курсові різниці відображають у складі інших доходів (субрахунок 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці") і витрат (субрахунок 974 "Втрати від неопераційної курсової різниці").

Тобто для цілей оподаткування податком на прибуток до складу доходів та витрат включаються доходи і витрати у вигляді курсових різниць, отриманих від перерахунку заборгованості за фінансовим кредитом в іноземній валюті.

Для обліку кредитів, отриманих підприємством в іноземній валюті на термін більше одного року, призначено субрахунки 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті", 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті". Коли ж цей термін менше одного року, облік заборгованості за кредитами ведуть на субрахунках 602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті", 604 "Відстрочені короткострокові кредити в іноземній валюті", 606 "Прострочені позики в іноземній валюті". До кожного з цих субрахунків відкривають окремі аналітичні рахунки в розрізі банків та отриманих кредитів за цільовим призначенням: придбання машин та обладнання, придбання сировини, товарів тощо.

Нараховані відсотки відображаються за кредитом субрахунка 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" у кореспонденції з дебетом рахунка 951 "Відсотки за кредит".

Приклад. ТОВ "ВЕСНА" отримало наприкінці 2013 року кредит на 5 років у сумі 40 000 дол. США під 10% річних. Курс НБУ – 10,4 грн. за 1 дол. США. Відсотки за кредитним договором нараховують першого числа кожного кварталу. Строк оплати – 10 днів із дати нарахування. Основну суму кредиту погашають до 15 числа останнього місяця кварталу. Щоквартальний платіж (за основною заборгованістю) – 2 500 дол. США. 30 грудня 2013 року на купівлю обладнання витрачено 40 000 дол. СІНА. Курс НБУ – 10,50 грн. за 1 дол. США.

Таблиця 9.6

Відображення в обліку операцій з одержання та погашення кредиту в іноземній валюті

з/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

дол. США / грн.

Дебет

Кредит

IV квартал 2013 року

1.

Отримано кредит на рахунок у банку (50000 × 10,40).

312

502

 • 50000
 • 520000

2.

Частину кредиту, що підлягає погашенню протягом року, відображено у складі поточної заборгованості.

312

602

 • 10000
 • 104000

3.

Перераховано оплату іноземному постачальнику за обладнання (40000 × 10,42).

632

312

 • 40000
 • 416800

4.

Відображено курсову різницю за валютою на рахунку на дату проведення розрахунків (40000 × (10,42-10,40)

312

714

800

5.

На дату балансу (кінець року) розраховано курсові різниці за кредитною заборгованістю (курс НБУ – 10,42 грн. за 1 дол. США):

-довгостроковою (40000 × (10,42-10,40));

974

502

800

-поточною (10000 × (10,42-10,40));

974

602

200

-за залишком валюти на рахунку (10000 х (10,42-10,40)).

312

714

200

І квартал 2014 року

6.

Нараховано відсотки за кредитом (курс НБУ – 10,43 грн. за 1 дол. США).

951

684

 • 1250
 • 13037,5

7.

Сплачено відсотки у строки, встановлені договором (курс НБУ – 10,43 грн. за 1 дол. США).

684

312

 • 1250
 • 13037,5

8.

Відображено курсову різницю за перерахованою валютою (1250 × (10,42-10,43)).

312

714

12,50

9.

Сплачено тіло кредиту

(курс НБУ – 10,45 грн. за 1 дол. США).

602

312

 • 2500
 • 26125

10.

Відображено курсові різниці на дату розрахунків за:

- заборгованістю (2500 × (10,45-10,42));

974

602

75

- перерахованою валютою (2500 х (10,45 -11,42)).

312

714

75

11.

Розраховано курсові різниці на дату балансу (кінець 1 кварталу) на суму

(курс НБУ – 10,6 грн. за 1 дол. США):

довгострокової заборгованості за кредитом (40000 × (10,6-10,42);

974

502

7200

- поточної заборгованості (7500 × (10,6-10,42));

974

602

1350

- за залишком валюти на рахунку (62500 × (10,6-10,42)).

312

714

1125

 • [1] Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., № 435-IV.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >