< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Представництва нерезидентів: оподаткування та облік

Згідно із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності – це установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені повноваження.

Представництво нерезидента не є юридичною особою. У всіх випадках воно діє від імені та за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності, вказаного у свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно із законодавством України. На відміну від представництв українських підприємств, представництва нерезидентів можуть здійснювати господарську діяльність (не самостійну, а в інтересах нерезидента). Крім того, представництва нерезидентів представляють і захищають інтереси нерезидентів (цю функцію передбачено ст. 95 Цивільного кодексу України).

Податковий кодекс визначає постійне представництво як постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова / газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів[1].

З метою оподаткування термін "постійне представництво" охоплює будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з надання персоналу), в тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, зі складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу)[1].

Виходячи з різноманіття виконуваних відносно нерезидентів функцій, з метою оподаткування постійні представництва нерезидентів прирівнюються до деяких резидентів. Наведемо їх класифікацію в табл. 11.4.

Таблиця 11.4

Представництва нерезидентів

Вид

Визначення та виконувані функції

Постійне представництво нерезидента в Україні, що веде господарську діяльність

Постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України. До постійних представництв, зокрема, належать: місце управління, філія, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова або газова свердловина, кар'єр чи інше місце розвідки або видобутку корисних копалин. Функції: ведення господарської діяльності, представництво та захист інтересів нерезидента на території України.

Постійне представництво нерезидента в Україні, що не веде господарську діяльність

Нерезиденти – представництва іноземних організацій і фірм, що не здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства України. Функції: представлення інтересів юридичної особи – нерезидента на території України, укладення від його імені договорів, підготовча й допоміжна діяльність та інші дії, що не підпадають під визначення господарської діяльності.

Резиденти, які прирівняні з метою оподаткування до постійних представництв, мають повноваження діяти від імені нерезидента, що спричиняє виникнення в нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, зі складів яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, які мають статус складу митниці). Резиденти, що представляють агентські, довірчі, комісійні та інші послуги з продажу або придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на користь нерезидента (включаючи укладення договорів з іншими резидентами від імені та на користь нерезидента), під час виплати такому нерезиденту утримують і перераховують до відповідного бюджету податок із доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні.

Усі постійні представництва нерезидентів (і ті, що отримують доходи із джерелом походження з України, і ті, що виконують тільки представницькі функції) є платниками податку на прибуток (ст. 133 п. 133.2 Податкового кодексу). До початку своєї діяльності вони повинні стати на облік в органі доходів і зборів за своїм місцезнаходженням. Постійне представництво, яке почало свою господарську діяльність до реєстрації в податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а отриманий ним прибуток – прихованим від оподаткування.

  • [1] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VI.
  • [2] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VI.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >