< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Характеристика окремих видів діяльності у сфері адміністрування наркоконтролю

До окремих видів діяльності у сфері адміністрування наркоконтролю відносимо особливості використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці; у експертній і оперативно-розшуковій діяльності, у ветеринарній медицині тощо. Розглянемо їх детально.

Правові основи адміністрування наркоконтролю у медичній практиці

У використанні наркотичних засобів, психотропних речовин, існують обмеження та заборони обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин. Так, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку допускається лише в цілях: діяльність з культивування рослин, включених до таблиці І Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку №3 таблиці І Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, з додержанням умов, а саме: а) діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах визначених КМ України квот.

Гранично допустимий вміст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку №3 таблиці І Переліку, встановлюється КМ України за поданням ДСКН; б) культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей, визначених ліцензією, здійснюється шляхом застосування кондиційного і репродуктивного насіння, придбаного у порядку, встановленому КМ України, за поданням ДСКН України;

Юридичні особи-власники ліцензій на здійснення діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку №3 таблиці І Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, зобов'язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки цих рослин.

У медичній практиці можуть використовуватися наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, та прекурсори, включені до таблиці IV Переліку.

Фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на провадження медичної практики, здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, встановленому КМ України.

Заклади охорони здоров'я всіх форм власності здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і ІН Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності'.

Фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на провадження медичної практики, здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Рецепти на наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і ІН Переліку, виписуються на спеціальних бланках.

Придбання прекурсорів, включених до таблиці IVПереліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється в порядку, встановленому МОЗ України за погодженням із ДСКН України. Роздрібна реалізація фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, дозволених до застосування у медичній практиці, здійснюється через аптечні заклади всіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.

Порядок обігу наркотиків у закладах охорони здоров'я України.

Заклади охорони здоров'я мають право використовувати наркотичні засобів, психотропні речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до списку 1 таблиці IV Переліку, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби; препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і ІН Переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, в кількості, що перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою КМ України від 10 жовтня 2007 р. № 1203 "Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах"[1], зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби.

До закладів охорони здоровя належать: лікувально-профілактичні заклади, санітарно-профілактичні заклади, фармацевтичні (аптечні) заклади, інші заклади та заклади медико-соціального захисту (наказ МОЗ України від 28 жовтня 2002 р. №385)[2]. До лікувально- профілактичні закладів відносять лікарняні заклади (багатопрофільні, однопрофільні спеціалізовані та особливого типу), амбулаторно- поліклінічні заклади, заклади переливання крові, швидкої та екстреної медичної допомоги, санаторно-курортні заклади.

До переліку закладів охорони здоров'я включені аптека, аптечна база (склад), база (склад) медичної техніки, база спеціального медичного постачання (центральна, республіканська, обласна), контрольно- аналітична лабораторія, лабораторія з аналізу якості лікарських засобів та ін. Аптека-заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

У закладах охорони здоров'я наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори повинні зберігатися в окремих приміщеннях, обладнаних згідно з Вимогами затвердженими наказом МВС від 15 березня 2009 р. №216[3]. Приміщення, сейфи та металеві шафи в закладах охорони здоров'я, де зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, після операцій з ними повинні замикатися, а після закінчення робочого дня-опечатуватися чи опломбовуватися і здаватися під охорону. Ключі від сейфів, металевих шаф і приміщень, де зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, та пломбіратори повинні зберігатись у осіб, уповноважених наказом керівника закладу охорони здоров'я відповідальними за їх схоронність. Перелік зазначених осіб, порядок передачі ключів і пломбіраторів від сейфів, металевих шаф і приміщень, де зберігаються згадані вище засоби і речовини, визначаються і затверджуються наказом керівника закладу охорони здоров'я.

Право доступу в кімнати закладу охорони здоров'я, де зберігаються наркотики мають особи, які за наказом керівника закладу охорони здоров'я допущені до роботи, пов'язаної з обігом зазначених засобів і речовин. Зберігання в закладах охорони здоров'я наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які не дозволені до застосування у медичній практиці в Україні, забороняється. У кожному закладі охорони здоров'я наказом керівника закладу охорони здоров'я має бути створена комісія по знищенню порожніх ампул з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Склад комісії (не менше трьох осіб під головуванням керівника закладу охорони здоров'я або його заступника) та порядок здачі порожніх ампул з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів затверджуються наказом керівника закладу охорони здоров'я. Порожні ампули з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів щодня, за винятком вихідних і святкових днів, повинні здаватись матеріально відповідальними особами комісії по знищенню порожніх ампул з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Знищення порожніх ампул з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів повинно проводитися не менше одного разу на десять календарних днів, про що відразу після знищення має бути складений і підписаний всіма членами комісії акт про знищення порожніх ампул з-під використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України за визначеною формою.

Матеріально відповідальні особи та особи, які за посадовими інструкціями отримують доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, визначаються наказом керівника закладу охорони здоров'я. З цим наказом вказані особи повинні бути ознайомлені під особистий підпис. У посадових інструкціях повинна бути визначена функціональна структура діяльності посадової особи, її права, посадові обов'язки та завдання.

Заклади охорони здоров'я, зобов'язані проводити щокварталу їх інвентаризацію наркотиків. Відомості про розбіжності в балансі товарно-матеріальних цінностей або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації протягом трьох календарних днів після їх виявлення подаються закладом охорони здоров'я: МВС України – щодо операцій, проведених у межах території України; МВС України та СБ України – щодо експортно-імпортних операцій. Керівники закладів охорони здоров'я зобов'язані забезпечити конфіденційність інформації щодо здійснення операцій, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори повинні зберігатися в аптечних закладах охорони здоров'я залежно від фізичних, фізико-хімічних і токсикологічних властивостей. В аптечних закладах охорони здоров'я наказом керівника даного закладу має бути створена комісія для приймання, обліку та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Склад Комісії аптечних закладів охорони здоров'я (не менше трьох осіб з можливістю дублювання її членів під головуванням керівника закладу охорони здоров'я або його заступника) затверджується наказом керівника закладу охорони здоров'я. Склад Комісії аптечних закладів охорони здоров'я повинен перезатверджуватись у разі зміни її голови, матеріально відповідальних осіб та інших членів вищезгаданої комісії. Комісія аптечних закладів охорони здоров'я повинна здійснювати перевірки всіх наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що надійшли від постачальників, на відповідність їхніх найменувань, якості, кількості, ваги, зазначених у супровідних документах постачальників.

Результати цих перевірок оформляються у момент приймання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів аптечними закладами охорони здоров'я актом про приймання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України за визначеною формою. Керівниками аптечних закладів охорони здоров'я повинні бути створені відповідні умови для забезпечення схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на всіх етапах їх приймання від постачальників.

З аптечної бази (складу), бази спеціального медичного постачання наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори можуть відпускатися виключно суб'єктам господарювання, які мають відповідну ліцензію, видану на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Реалізація (відпуск) фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, дозволених до застосування у медичній практиці, здійснюється через аптечні заклади всіх форм власності за наявності у них ліцензії, виданої на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів повинен здійснюватися з аптечних закладів охорони здоров'я за окремими довіреностями із зазначенням у них найменувань і кількостей словами усіх отриманих засобів і речовин.

Порошкові та в таблетках чи драже (ангро) наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, які розфасовуються аптечним закладом охорони здоров'я, повинні відпускатися з аптечних закладів охорони здоров'я лише в опечатаному вигляді, при цьому на кожній упаковці має бути етикетка із зазначенням назви аптечного закладу охорони здоров'я, назва згаданих вище засобів і речовин, номера і дати аналізу, номера і дати фасування та підпису особи, яка розфасувала даний засіб.

Відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з аптечних закладів охорони здоров'я у таблетках чи драже (ангро) і в порошках, упакованих безпосередньо в папір чи целофан, категорично забороняється. При отриманні з аптечних закладів охорони здоров'я наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів матеріально відповідальна особа закладу охорони здоров'я, яка їх отримує, зобов'язана перевірити: найменування і кількість згаданих вище засобів, що відпускаються, на відповідність найменуванням і кількостям, проставленим у рахунках (накладних, фактурах); цілісність упаковки, перевірити відсутність браку (неповна наповнюваність ампул, нечітке маркування), строк придатності тощо.

В аптечних закладах охорони здоров'я, крім аптек, наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори повинні обліковуватися в журналах обліку, які мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою аптеки та підписом и керівника, за встановленою формою. Після закінчення поточного місяця матеріально відповідальні особи аптечних закладів охорони здоров'я зобов'язані звіряти на перше число наступного місяця фактичну наявність наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів із залишками за журналами обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), та журналами обліку наркотичних, засобів, психотропних речовин та прекурсорів в аптечних закладах охорони здоров'я.

У разі виявлення матеріально відповідальною особою відхилень фактичної наявності наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів із залишками за вищевказаними журналами цей заклад охорони здоров'я зобов'язаний протягом трьох календарних днів після їх виявлення провести у визначеному законодавством порядку інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які значаться за цією матеріально відповідальною особою.

У випадку, якщо інвентаризацією встановлені лишки або нестачі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, аптечний заклад охорони здоров'я зобов'язаний протягом трьох календарних днів після їх виявлення подати інформацію територіальному органу внутрішніх справ. У кімнатах, де зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, повинні бути посуд та інвентар, що використовуються для розфасування, подрібнення, відважування, відмірювання цих засобів і речовин.

В аптечних закладах охорони здоров'я, крім аптечних баз (складів), баз спеціального медичного постачання, мають бути забезпечені такі вимоги: У приміщеннях, де здійснюється діяльність з виготовлення або реалізації (відпуску) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вони повинні зберігатися у вогнетривких сейфах у кількості, що не перевищує їх добової потреби, необхідної для виготовлення лікарських форм або реалізації (відпуску). Після закінчення робочого дня наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори з приміщень аптек, де здійснюється діяльність з виготовлення або реалізації (відпуску), повинні переноситися у приміщення аптек, передбачені для зберігання цих засобів, речовин та прекурсорів.

Порядок виписування лікарями закладів охорони здоров'я рецептів на лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, і вироби медичного призначення на рецептурному бланку ф-1, зразок якого наведено у додатку 1 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 2005 р. №360[4], та рецептів на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами на спеціальному рецептурному бланку за формою № 3 для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів. Провізор аптеки, приймаючи рецепти на бланках, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, зобов'язаний уточнити вік хворого, перевірити правильність дозування лікарського засобу, сумісність інгредієнтів, приписаних у лікарській формі, правильність оформлення рецепта.

Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори в порошках, драже чи таблетках (ангро), які входять до складу лікарської форми, повинні відважуватися провізором аптеки, який контролює процес виготовлення, в місці їх зберігання, у присутності фармацевта, що приймає і виготовляє ліки, після чого штангласи (склянки з темного скла з притертим корком) із згаданими вище засобами повинні негайно замикатися в сейфі.

На зворотному боці рецепта працівник, який видав лікарський засіб, зобов'язаний розписатися про видачу, а асистент – про отримання відваженої кількості наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсору із зазначенням їх назви і кількості. На зворотному боці рецепта замість напису від руки може бути проставлений відбиток штампа про отримання і видачу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використаних для виготовлення лікарських форм в аптечних закладах охорони здоров'я, за формою. Одержаний асистентом наркотичний засіб, психотропна речовина чи прекурсор має бути негайно використаний для виготовлення лікарської форми, яка одразу ж передається для перевірки контролеру.

У разі якщо в аптеці працює лише один фармацевт, після відважуваній наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсору цей працівник зобов'язаний зазначити на звороті рецепта словами кількість і назву використаної лікарської речовини та проставити особистий підпис. Виготовлені аптекою лікарські форми, що містять наркотичний засіб, психотропну речовину чи прекурсор, мають бути опечатані або ж закорковані "під обкатку" (закриття флаконів алюмінієвими ковпачками спеціальним пристроєм) та зберігатися до відпуску в кімнатах аптек, передбачених для зберігання цих засобів і речовин.

У випадку, якщо в рецепті разом з іншими інгредієнтами приписані наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, то відпускати їх окремо, не в складі виготовлених лікарських форм, категорично забороняється. Виготовлені в аптеках для лікувально- профілактичних закладів охорони здоров'я лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, повинні мати на сигнатурі або етикетці такі реквізити: 1) номер (назву) аптеки, де виготовлені ці лікарські засоби; 2) точне і чітке позначення "Внутрішнє", "Мазь", "Для ін'єкцій", "Очні краплі" тощо; 3) найменування відділення (кабінету), для якого призначені виготовлені лікарські форми; 4) склад лікарської форми, що відповідає припису, вказаному у вимогах, поданих в аптеку; 5) дату виготовлення лікарських форм; 6) підписи осіб, які виготовили, перевірили і видали лікарські форми з аптеки.

Відпуск для лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я виготовлених в аптеках лікарських засобів, на упаковках яких відсутні перераховані вище позначення, не дозволяється. При відпуску виготовленої в умовах аптеки екстемпоральної лікарської форми, до складу якої входять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, хворим замість рецепта на лікарські засоби і вироби медичного призначення видається сигнатура з жовтою смугою у верхній частині і написом чорним шрифтом на ній "Сигнатура" за формою згідно з додатком до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом МОЗ України від 19 липня 2005 р. №360[4].

Реалізація (відпуск) аптечними закладами охорони здоров'я наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів за рецептами, виписаними лікарями ветеринарної медицини, здійснюється відповідно до Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині, затвердженого постановою КМ України від 9 квітня 2008 р. №334. Відпуск лікарських засобів, у яких містяться наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, повинен здійснюватися з аптек за відповідно оформленими рецептами в кількостях, передбачених нормами відпуску, визначеними Правил виписування рецептів.

Видача збільшеної на один рецепт кількості наркотичних засобів та психотропних речовин для хворих із затяжними та хронічними формами захворювання здійснюється аптекою на підставі рецепта з вказівкою лікаря "За спеціальним призначенням", яка повинна бути скріплена печаткою лікаря і печаткою лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я "Для рецептів".

Правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров 'я

Лікувально-профілактичним закладам лікарські засоби відпускаються згідно з вимогами-замовленнями, порядок оформлення яких визначено Правилами виписування рецептів. Отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів від постачальників лікувально-профілактичними закладами охорони здоров'я здійснюється за окремими довіреностями із зазначенням назв і кількостей словами усіх отриманих засобів і речовин.

При отриманні з аптечних закладів охорони здоров'я наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів матеріально відповідальна особа закладу охорони здоров'я, яка їх отримує, зобов'язана перевірити найменування і кількість згаданих вище засобів, що відпускаються, на відповідність найменуванням і кількостям, проставленим у рахунках (накладних, фактурах). Претензії з приводу бою ампул, браку (їх неповну наповнюваність, нечітке маркування тощо), строку придатності чи нестачі тощо, а також такі самі претензії щодо таблеток і драже (ангро) в заводських чи аптечних упаковках повинні бути пред'явлені в момент отримання (приймання) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у присутності матеріально відповідальних осіб постачальника.

Претензії з приводу порушення цілісності упаковки опечатаних в аптечних закладах охорони здоров'я наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порошках, таблетках чи драже (ангро) приймаються аптечним закладом охорони здоров'я лише при пред'явленні закладом охорони здоров'я акта про приймання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України за встановленою формою.

У таких випадках керівники закладів охорони здоров'я зобов'язані повідомити (по телефону, факсом, телетайпом чи телеграмою) керівників аптечних закладів охорони здоров'я у день отримання або в строк не пізніше наступного дня після отримання згаданих вище засобів і речовин. Претензії з приводу бою ампул, браку (їх неповну наповнюваність, нечітке маркування тощо), строку придатності чи нестачі кількостей тощо повинні бути пред'явлені в письмовій формі в момент отримання наркотичнихзасобів, психотропних речовин та прекурсорів.

У лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів може здійснюватися в обсягах, що не перевищують двотижневої потреби закладу в них. У відділеннях лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів може здійснюватися в обсягах, що не перевищують тридобової потреби в них. На постах (у кабінетах) лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів може здійснюватися в обсягах, що не перевищують однодобової, а на вихідні (святкові) дні – тридобової потреби в них.

У приймальному відділенні стаціонару для надання хворим у вечірній і нічний час невідкладної медичної допомоги за життєвими показниками може бути створений п'ятидобовий резерв наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які можуть бути використані з дозволу чергового лікаря в інших підрозділах стаціонару даного закладу.

Розрахунок обсягів зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у цілому по закладу охорони здоров'я, а також у розрізі відділень та постів (кабінетів) затверджується наказом керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, що потребують при зберіганні дотримання температурного режиму, можуть зберігатися у вказаних приміщеннях у холодильниках без сейфа.

Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори для парентерального застосування, внутрішнього вживання і зовнішнього використання повинні зберігатися на окремих полицях. На внутрішній поверхні дверцят сейфів і металевих шаф повинні бути зроблені відповідні написи: "Наркотичні засоби", "Психотропні речовини", "Прекурсори" – за переліком засобів і речовин, що в них зберігаються.

У лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я у місцях зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, крім списків цих засобів з вищими разовими і добовими дозами, повинні бути таблиці антидотів (протиотрут) на випадок отруєнь згаданими вище засобами і речовинами.

Призначення хворим наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів повинно здійснюватися лікарями лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я відповідно до медичних показань: у стаціонарних відділеннях – у листку призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів і виконання цих призначень за формою згідно з Порядком з обов'язковим записом в історії хвороби; в амбулаторно-поліклінічних закладах і поліклінічних відділеннях, у тому числі в стаціонарах на дому, – в амбулаторних картках. Листок призначень повинен зберігатись у первинній медичній документації хворого.

Рішення про призначення хворим наркотичних засобів на строк більше трьох діб зобов'язана приймати комісія по доцільності призначення наркотичних засобів лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я з обов'язковим затвердженням цього рішення головним лікарем або його заступником з лікувальної роботи. Склад зазначеної комісії повинен бути затверджений наказом керівника лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я. З цим наказом голова комісії та члени комісії повинні бути ознайомлені під особистий підпис. Рішення вищезазначеної комісії оформляється у формі висновку про призначення наркотичних лікарських засобів у двох примірниках за формою. Цей висновок повинен зберігатися в первинній медичній документації хворого.

У лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я введення парентеральних форм наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів хворим повинно здійснюватися тільки медичними працівниками цього закладу, а використання інших форм наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів – у присутності медичних працівників цього закладу з обов'язковою відміткою про це в листку призначень наркотичних і психотропних лікарських засобів, в історії хвороби, амбулаторній карті або в іншій первинній медичній документації, визначеній МОЗ України.

Хворі, яким створено стаціонар на дому, повинні забезпечуватися наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами безпосередньо лікувально-профілактичними закладами охорони здоров'я за місцем проживання. В умовах створеного стаціонару на дому введення парентеральних форм наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів хворим повинно здійснюватися тільки медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я з обов'язковою відміткою про це в амбулаторній карті.

Хворим, яким створено стаціонар на дому, відповідно до листка призначень наркотичних і психотропних лікарських засобів, виписаного лікарями лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я, виконання призначень може здійснюватися медичними працівниками амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів за місцем проживання хворого, про що ними робляться відповідні записи в амбулаторній карті.

Використання інших форм наркотичних і психотропних лікарських засобів здійснюється хворими, яким створено стаціонар на дому, самостійно згідно з призначенням лікаря. У лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я категорично забороняється розфасовувати, пересипати, переливати і перекладати в іншу тару лікарські засоби, виготовлені промисловістю або в аптеках, здійснювати заміну етикеток на упаковках з лікарськими засобами.

У лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, які зберігаються у місцях концентрації двотижневої потреби закладу в них, повинні обліковуватися в журналі обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів) за формою згідно з Порядком провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів[6].

У відділеннях, кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори повинні обліковуватися в журналі обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку. На постах відділень та в кабінетах поліклініки лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори повинні обліковуватися в журналах обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах відділень лікувально- профілактичного закладу охорони здоров'я за формою.

Журнали обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я та журнали обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах відділень лікувально- профілактичного закладу (далі – Журнали обліку) повинні бути пронумеровані, прошнуровані і завірені печаткою лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я та підписом керівника.

Заступники головного лікаря з лікувальної (поліклінічної) роботи, завідувачі відділень, а за умови їх відсутності- керівники лікувально- профілактичних закладів охорони здоров'я зобов'язані не рідше одного разу на тиждень перевіряти в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я (відділеннях, кабінетах, постах) фактичну наявність наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і звіряти їх залишки з Журналами обліку. Про факт проведення такої перевірки особи, що її проводили, мають зробити відповідні записи в Журналах обліку.

Комісія з доцільності призначення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів зобов'язана не рідше одного разу на місяць перевіряти у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я стан справ щодо зберігання, призначення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і знищення порожніх ампул з-під них.

Правила виписування рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори за списком № 1 таблиці IV Переліку. Лікарі закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України, та відповідно до лікарських посад за наявності відповідних медичних показань зобов'язані виписувати хворим рецепти на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб, психотропну речовину чи прекурсор у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами, на спеціальному рецептурному бланку форми №3 (ф-3) за формою згідно до цього Порядку. Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовляються на папері з відповідними ступенями захисту, друкуються Держзнаком України та є документами суворого обліку. Спеціальні рецептурні бланки форми №3 (ф-3), виписані з порушенням цих Правил, вважаються недійсними і лікарські засоби за ними не виготовляються та не відпускаються.

Забороняється виписувати рецепти на спеціальних рецептурних бланках форми №3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів лікарям не за профілем, за винятком, коли у населених пунктах спеціалісти вузького профілю (офтальмологи, ендокринологи тощо) відсутні. У разі призначення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів безкоштовно або на пільгових умовах лікарем одночасно з виписуванням спеціального рецептурного бланка форми №3 (ф-3) додатково повинен бути виписаний рецепт на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (в одному примірнику).

Лікар відповідає за належне призначення хворому наркотичних (психотропних) лікарських засобів та додержання Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 р. №360[4]. У випадку, якщо лікарем був виписаний спеціальний рецептурний бланк форми №3 (ф-3) з порушенням правил, керівник закладу охорони здоров'я зобов'язаний забезпечити своєчасне виписування нового рецепта для хворого.

Зберігання, облік та знищення спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) здійснюють відповідно до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень затвердженої наказом МОЗ України від 19 липня 2005 р. №360. У лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я протягом п'яти років, не враховуючи поточного року, повинні зберігатися всі документи з надходження і відпуску спеціальних рецептурних бланків форми №3 (ф-3).

Після закінчення відповідних строків зберігання всі документи з надходження і відпуску спеціальних рецептурних бланків форми №3 (ф-3), а також журнали реєстрації виданих бланків суворого обліку, в яких вони обліковуються, підлягають знищенню шляхом спалювання комісією по знищенню спеціальних журналів обліку та спеціальних рецептурних бланків форми №3 (ф-3), склад якої затверджується наказом керівника закладу охорони здоров'я, зі складанням відповідного акта у довільній формі за підписом усіх членів Комісії.

Спеціальні рецептурні бланки форми №3 (ф-3), виписані лікарями лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я з порушенням цих Правил, а також повернені аптечними закладами охорони здоров'я неправильно виписані рецепти для заміни на новий рецепт, повинні зберігатися у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я протягом п'яти років, не враховуючи поточного року. Після закінчення строку зберігання вказані бланки підлягають знищенню шляхом спалювання комісією по знищенню спеціальних журналів обліку та спеціальних рецептурних бланків форми №3 (ф-3) зі складанням акта знищення спеціальних рецептурних бланків форми № З (ф-3) за формою.

Керівники лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, їх заступники з лікувальної (поліклінічної) роботи, завідувачі відділень (кабінетів), лікуючі лікарі та інші особи, уповноважені наказом лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я, відповідають за дотримання правил схоронності, зберігання, придбання, обліку і контролю за використанням спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3).

Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпущені за спеціальними рецептурними бланками форми № 3 (ф-3) наркотичні лікарські засоби матеріально відповідальними особами повинні складатися реєстри спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини, за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку, які зберігаються разом із спеціальними рецептурними бланками форми №3 (ф-3) за відповідний місяць на період до знищення вищезгаданих спеціальних рецептурних бланків.

Рецепти на відпущені наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що виписані на спеціальних рецептурних бланках форми №3 (ф-3), повинні зберігатися в аптеках протягом п'яти років, не враховуючи поточного року. Після закінчення строку зберігання такі рецепти підлягають знищенню шляхом спалювання комісією по знищенню спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3), зі складанням акта знищення спеціальних рецептурних бланків форми №3 (ф-3), за якими відпущені в аптечних закладах охорони здоров'я наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, за формою встановленою законодавством.

Правові основи адміністрування наркоконтролю у експертній і оперативно-розшуковій діяльності

Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів при проведенні експертиз дозволяється юридичним особам за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, за умови дотримання ліцензійних умов, а також умов здійснення судово-експертної діяльності, передбачених законодавством про судову експертизу. Проведення таких експертиз в експертних підрозділах відповідних правоохоронних органів дозволяється без ліцензії.

Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для проведення контрольованого постачання і оперативної закупівлі, оперативного експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без ліцензії.

Одним із видів використання наркотиків в оперативно-розшукових заходів є використання їх під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин. Врегульвано таке використання наркотиків порядком затвердженим КМ України. У цьому порядку визначено механізм передачі, перевезення, застосування, зберігання, відпуску, ведення обліку та знищення вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, що є речовими доказами, які вироком, ухвалою чи ухвалою суду або постановою слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження вирішено передати органам, установам, закладам Держприкордонслужби України, МВС України, СБ України та ДФС України, що забезпечують дресирування службових собак для розшуку таких речовин (далі – уповноважені органи).

До підконтрольних речовин належать рослини, включені до таблиці І Переліку[8], та наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III зазначеного Переліку.

Уповноваженими органами є: 1) органи охорони державного кордону і Кінологічний навчальний центр Держприкордонслужби України; 2) головні управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на залізничному транспорті; 3) головні управління СБ України в Автономній Республіці Крим і м. Києві, управління СБ України в областях, м. Севастополі; 4) навчальні заклади МВС України і СБ України; 5) митниці, зокрема регіональні, та Кінологічний центр ДФС України.

Уповноважений орган повинен мати ліцензію на провадження відповідного виду діяльності, передбаченої Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Підконтрольні речовини передаються уповноваженому органові на безоплатній основі у присутності не менш як двох визначених керівником органу досудового розслідування працівників, про що складається акт у трьох примірниках за формою встановленою законодавством. Перший примірник акта залишається в органі досудового розслідування, решта надсилаються ДСКН України та уповноваженому органові, який отримав підконтрольні речовини.

Підконтрольні речовини беруться на облік в уповноваженому органі в день передачі. Підконтрольні речовини застосовуються для виготовлення уповноваженим органом навчальних зразків зазначених речовин. З метою встановлення ідентичності переданих підконтрольних речовин і навчальних зразків для кожної партії таких речовин виготовляється контрольний зразок, який зберігається в уповноваженому органі. Зразки виготовляються у присутності комісії, що утворюється наказом керівника уповноваженого органу у складі заступника керівника, відповідальної за облік і зберігання підконтрольних речовин особи та інших посадових осіб такого органу. Результати виготовлення зразків оформляються актом за формою встановленим законодавством.

Зразки упаковуються з метою запобігання їх псуванню чи викраденню. Пакования зразків повинно містити: ярлик, на якому зазначаються номер зразка, найменування органу, який його виготовив, найменування і вага (нетто, брутто) підконтрольної речовини, вид терезів (механічні, електронні), число, місяць, рік виготовлення зразка, реєстраційний номер переданих підконтрольних речовин згідно з журналом обліку, строк придатності зразка, підпис голови комісії. На ярлику паковання проставляється печатка органу, який виготовив зразок.

Навчальні зразки підлягають перепакуванню у присутності комісії не рідше одного разу на рік з метою збереження їх запахових властивостей. Для визначення обсягу втрат підконтрольних речовин у результаті їх осідання на внутрішніх стінках паковання навчальні зразки зважуються до і після перепакування. Результати перепакування оформляються актом.

Відпуск навчальних зразків структурним підрозділам уповноваженого органу здійснюється за наказом його керівника. Керівник уповноваженого органу визначає осіб, відповідальних за ведення обліку, зберігання підконтрольних речовин і зразків. Підконтрольні речовини і зразки зберігаються у замкнених вогнетривких сейфах або металевих шафах в окремому приміщенні (кімнаті), обладнаному відповідно до встановлених МВС вимог. Порядок доступу до приміщень (кімнат), сейфів та металевих шаф, в яких зберігаються підконтрольні речовини і зразки, визначається керівником уповноваженого органу.

Облік підконтрольних речовин і зразків веде уповноважений орган у журналі за встановленою формою, а облік відпуску та повернення навчальних зразків – структурний підрозділ у журналі. Відомості про операції, пов'язані з передачею, перевезенням, застосуванням, зберіганням, відпуском та знищенням підконтрольних речовин і зразків в уповноваженому органі, а також з відпуском та поверненням навчальних зразків у структурному підрозділі, вносяться до журналу обліку в день їх проведення. Сторінки журналу обліку нумеруються, прошнуровуються, підписуються керівником уповноваженого органу та скріплюються печаткою.

Навчальні зразки, строк придатності яких закінчився, або такі, що втратили свої запахові властивості через вплив фізичних і хімічних факторів, а також підконтрольні речовини, що залишилися після перепакування на внутрішніх стінках паковання, підлягають знищенню уповноваженими органами відповідно до Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою КМ України від 3 червня 2009 р. №589[6].

Контрольний зразок знищується у такому самому порядку після знищення усієї кількості навчальних зразків, що належать до однієї партії підконтрольних речовин. Знищення навчальних зразків структурними підрозділами забороняється.

Правові основи адміністрування наркоконтролю у ветеринарній медицині

У ветеринарній медицині наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори використовуються згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, затвердженим КМ України за поданням ДСКН України[10]. Наприклад, до цього переліку відноситься пентобарбітал, кетамін, ангідрид оцтової кислоти, антранілова кислота, етиловий ефір, калію перманганат, метилетилкетон, сірчана кислота, толуол та ін.

Фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на провадження ветеринарної практики, здійснюють діяльність із застосування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зазначених у Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, а також пов'язані з цим придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Згідно зі ст.1 Закону України "Про ветеринарну медицину"[11] визначено основні терміни:

ветеринарні препарати – ветеринарні лікарські засоби, ветеринарні імунобіологічні засоби, антисептики, дезінфектанти, інсекто-акарициди, дератизациди, діагностикуми, що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві;

державні органи ветеринарної медицини – Департамент і територіальні органи, регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України та транспорті;

ветеринарна практика – діяльність з надання послуг, пов'язаних з профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням хвороб тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини, яка провадиться закладами ветеринарної медицини, у тому числі ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, державними установами ветеринарної медицини;

ветеринарна аптека – заклад ветеринарної медицини, аптека, аптечний пункт, аптечний кіоск, що здійснюють обіг ветеринарних препаратів і надання консультацій з питань їх застосування;

заклад ветеринарної медицини – установа, підприємство, організація, де працює принаймні один лікар ветеринарної медицини, які засновані юридичною або фізичною особою (суб'єктом господарювання), що має кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини та здійснює ветеринарну діяльність за ліцензією, у тому числі з ветеринарної практики, виробництва ветеринарних препаратів, роздрібної,

оптової торгівлі ветеринарними препаратами, проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт.

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори використовуються тільки закладами ветеринарної медицини та ветеринарними аптеками з метою лікування тварин, а прекурсори також лабораторіями ветеринарної медицини та державними установами ветеринарної медицини з метою провадження діяльності, передбаченої установчими документами. Заклади ветеринарної медицини, ветеринарні аптеки та установи ветеринарної медицини повинні мати ліцензію на провадження відповідного виду діяльності згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"[12].

Ветеринарні препарати, що містять наркотичні засоби та/або психотропні речовини, дозволені до застосування у ветеринарній медицині, реалізуються (відпускаються) закладам ветеринарної медицини через ветеринарні аптеки.

Прекурсори можуть придбаватися у юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження відповідного виду діяльності. Для придбання препаратів заклад ветеринарної медицини надсилає ветеринарній аптеці замовлення за формою, що встановлюється Держкомветмедицини, яке підписується керівником та скріплюється печаткою закладу.

У замовленні зазначається: найменування закладу ветеринарної медицини, призначення препарату, з якою метою та для якої тварини він виписаний, прізвище лікаря, найменування, кількість (словами) і дозування препарату, а також спосіб застосування (для ін'єкцій, зовнішнього застосування, внутрішнього вживання, очні краплі тощо). Замовлення на препарати оформлюється окремо від замовлень на інші ветеринарні лікарські засоби і засоби ветеринарної медицини. Придбання прекурсорів може здійснюватися без замовлення.

Препарати одержує матеріально відповідальна особа закладу ветеринарної медицини за наявності доручення, оформленого в установленому порядку. Під час їх одержання у присутності зазначеної особи складається накладна. Препарати та прекурсори перевозяться закладами та установами ветеринарної медицини самостійно або із залученням в установленому порядку підприємств, установ та організацій всіх форм власності. Перевезення препаратів здійснюється на підставі супровідних документів та за умови збереження вантажу. Відповідальність за охорону та збереження препаратів під час їх перевезення покладається на керівника закладу ветеринарної медицини. У разі потреби під час перевезення препаратів та прекурсорів вантаж може супроводжуватися представником територіального органу МВС України. Препарати та прекурсори беруться на облік в день придбання.

В установі ветеринарної медицини придбані прекурсори приймаються комісією в складі не менш як трьох осіб на чолі з керівником установи або його заступником, про що складається відповідний акт. Склад комісії затверджується наказом керівника установи. Препарати та прекурсори зберігаються з урахуванням їх фізико-хімічних і токсикологічних властивостей у замкнених вогнетривких сейфах або металевих шафах в окремому приміщенні (кімнаті), обладнаному відповідно до встановлених МВС вимог.

В установах ветеринарної медицини металеві шафи для зберігання прекурсорів повинні бути надійно прикріплені до підлоги чи стіни. Зберігання не дозволених до використання у ветеринарній медицині препаратів та прекурсорів забороняється. Доступ до сейфів, металевих шаф і приміщень (кімнат), в яких зберігаються препарати та прекурсори, надається лише особам, які провадять діяльність, пов'язану з їх обігом.

Після закінчення робочого дня сейфи, металеві шафи і приміщення (кімнати), в яких зберігаються препарати та прекурсори, замикаються, опечатуються або пломбуються. Ключі від цих сейфів, металевих шаф і приміщень (кімнат), а також печатки і пломбіратори зберігаються у матеріально відповідальних осіб, призначених наказом керівника закладу або установи ветеринарної медицини.

Ветеринарні аптеки відпускають препарати тільки для лікування тварин. Препарати, виготовлені у порошках, таблетках чи драже (ан- гро), відпускаються ветеринарними аптеками в упаковках виробника з маркуванням українською мовою. Відпуск препаратів, які упаковані лише в папір чи целофан або на яких відсутнє маркування українською мовою чи які не відповідають вимогам технічної документації, забороняється. Препарати відпускаються в межах адміністративного району. Забороняється відпуск препаратів з аптечних пунктів та кіосків.

В установі ветеринарної медицини прекурсори видаються для поточної роботи тільки з письмового дозволу керівника установи або його заступника за вимогою, підписаною керівником структурного підрозділу, в якій зазначається прізвище та посада особи, яка її одержує. Під час видачі прекурсорів особа, відповідальна за їх зберігання, особисто перевіряє правильність оформлення супровідних документів і якість упаковки, після чого підписує всі примірники вимоги.

У закладах ветеринарної медицини застосовуються лише препарати, зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку. Використання препаратів без призначення ветеринарного лікаря, а також тих, які за експертним висновком лабораторії аналізу якості не придатні до застосування, забороняється. Препарати призначаються ветеринарними лікарями відповідно до медичних показань з обов'язковим записом про це в амбулаторному журналі (історії хвороби).

У разі призначення препаратів, що містять наркотичні засоби, більш як на три дні подальше їх застосування підтверджує комісія закладу ветеринарної медицини, про що складається протокол у двох примірниках. Комісія утворюється в складі не менш як трьох осіб з числа працівників закладу, яку очолює керівник (його заступник чи особа, що виконує їх обов'язки), відповідним наказом. Якщо у закладі працює менш як три особи, до складу комісії включаються також представники установ ветеринарної медицини. Протокол підписується всіма членами комісії і затверджується керівником закладу ветеринарної медицини, якщо він не очолює комісію. Один примірник протоколу передається ветеринарній аптеці, яка відпускатиме препарат. Номер і дату складення протоколу ветеринарний лікар записує в амбулаторному журналі (історії хвороби).

Порожні ампули, в яких містилися препарати та прекурсори, знищуються не рідше ніж один раз на десять днів, про що складається акт за формою, який підписується всіма членами комісії. Керівники установ ветеринарної медицини, в яких застосовуються прекурсори в ампулах, повинні встановити і затвердити письмовим наказом порядок приймання-передачі порожніх ампул. Не придатні до застосування препарати та прекурсори підлягають знищенню згідно з Порядком знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, затвердженим постановою КМ України від 28 березня 2001 р. №299[13].

У закладах ветеринарної медицини забороняється: розфасовувати, пересипати, пересівати і перекладати в іншу тару препарати; змінювати етикетки на упаковках препаратів, виготовлених в аптечних закладах або на підприємстві. Запаси прекурсорів в установах ветеринарної медицини не повинні перевищувати одномісячної потреби в них.

У закладах та установах ветеринарної медицини, а також їх відділеннях, кабінетах і постах, амбулаторіях, пунктах, в яких дозволяється зберігання і застосування препаратів та прекурсорів, ведеться їх облік у журналах за формою. Журнали обліку препаратів та прекурсорів нумеруються, шнуруються, підписуються керівником закладу чи установи ветеринарної медицини та скріплюються печаткою. Журнали обліку препаратів та прекурсорів, що ведуться у відділеннях, кабінетах, постах, амбулаторіях, пунктах, підписуються керівником закладу або установи ветеринарної медицини, яким вони підпорядковуються, і скріплюються печаткою закладу або установи.

Відомості про операції, пов'язані з реалізацією (відпуском), придбанням, перевезенням, прийманням, зберіганням препаратів та прекурсорів, заносяться до журналу обліку препаратів та прекурсорів у день їх проведення. Документи про реалізацію (відпуск), придбання, перевезення, приймання, зберігання, застосування і облік препаратів та прекурсорів, зазначені у цьому Порядку, зберігаються протягом п'яти років (не враховуючи поточного року). Після закінчення зазначеного строку такі документи знищуються шляхом спалювання, про що комісія складає відповідний акт.

Заклади та установи ветеринарної медицини проводять щокварталу в установленому порядку інвентаризацію препаратів та прекурсорів. Копії документів, складених за результатами такої інвентаризації, подаються ДСКН України. Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації препаратів та прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення подаються територіальним органам МВС України.

Керівники закладів та установ ветеринарної медицини і ветеринарних аптек зобов'язані: а) забезпечити конфіденційність інформації про проведення операцій, пов'язаних з реалізацією (відпуском), придбанням, перевезенням, прийманням, зберіганням препаратів та прекурсорів; б) ознайомити матеріально відповідальних осіб з наказом про їх призначення, зокрема тимчасово, на роботу, пов'язану з реалізацією (відпуском), придбанням, перевезенням, прийманням, зберіганням, застосуванням і веденням обліку препаратів та прекурсорів.

 • [1] Офіц. вісн. України. – 2007. – №78. – Ст. 2885.
 • [2] Офіц. вісн. України. – 2002. – №46. – Ст. 2116.
 • [3] zakonl.rada.gov.ua
 • [4] Офіц. вісн. України. – 2005. – №29. – Ст. 1745.
 • [5] Офіц. вісн. України. – 2005. – №29. – Ст. 1745.
 • [6] Офіц. вісн. України. – 2009. – №44. – Ст. 1477.
 • [7] Офіц. вісн. України. – 2005. – №29. – Ст. 1745.
 • [8] Офіц. вісн. України. – 2000. – № 19. – Ст. 789.
 • [9] Офіц. вісн. України. – 2009. – №44. – Ст. 1477.
 • [10] Офіц. вісн. України. – 2011. – №53. – Ст. 2109.
 • [11] Відом. Верхов. Ради України. -1992. – № 36. – Ст. 531.
 • [12] Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.
 • [13] Офіц. вісн. України. – 2001. – № 13. – Ст. 558.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >