< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Збутова функція маркетингу

Організація системи товароруху включат в себе все те, що відбувається з товаром у період після його виробництва й до початку споживання. Система товароруху забезпечує підприємству (і споживачу) створення таких умов, щоб товар був там, де він потрібний, у тоб час, коли він потрібний, і в тій кількості, у якій він замовлений, а також тієї якості (наявний завдяки збереженості під час постачання), на яку розраховує споживач. До підфункції товароруху, крім транспортно-експедиторських послуг, входить організація оптимального складського господарства б створення реалізаційної мережі як оптової, так і роздрібної.

Товарорух може впливати на розміри й структуру витрат, особливо на накладні витрати. Для таких товарів, як метали, хімікати, добрива, деякі нафтопродукти, витрати, пов'язані з організацією товароруху, можуть складати до 25% виторгу від експорту, у харчовій промисловості – до 30%. Хоча на машини й устаткування витрати на товарорух помітно нижчі, але й вони істотно впливають на розміри одержуваного прибутку.

Проведення цілеспрямованої товарної політики. Товарна політика, особливо на регіональних і зовнішніх ринках, припускає визначені цілеспрямовані дії адміністрації підприємства, побудовані на таких принципах, завдяки яким забезпечується ефективне з комерційного погляду формування номенклатури й асортименту товарів та запланованих обсягів продажу.

Розробка й проведення товарної політики мають грунтуватися на доброму знанні ринків (зовнішнього середовища) і можливостях підприємства (внутрішнього середовища), тобто на матеріалі, який можна одержувати тільки в результаті здійснення масштабної аналітичної функції маркетингу.

Організація сервісу. Сервісом називають підфункцію маркетингу підприємства, яка передбачає комплекс послуг, пов'язаних зі збутом б експлуатацією машин, устаткуванням та іншою промисловою продукцією. У результаті правильно організованого сервісу, що супроводжує товар упродовж усього його життєвого циклу до споживача, забезпечується постійна готовність техніки до високоефективної роботи.

Необхідність сервісу випливає насамперед із прагнення виробника сформувати стабільний ринок для свого товару. Ведеться ця діяльність за принципом: "Ви купуєте й використовуєте наш виріб, ми робимо все інше". Високоякісний сервіс високоякісного товару неодмінно викликає розширення попиту на будь-який товар, сприяє комерційному успіху підприємства, підвищує його престиж.

Функція управління й контролю

Підфункція планування. Одна з основних цілей маркетингу – установлення максимально можливої планомірності й пропорційності в діяльності підприємства, особливо в межах його довгострокових стратегічних цілей. За цієї умови головне управлінське завдання керівників підприємства полягає в тому, щоб зменшити ступінь невизначеності й ризику в господарській діяльності та забезпечити концентрацію ресурсів на обраних пріоритетних напрямах розвитку. Реалізація всіх функцій маркетингу практично неможлива без продуманого й всеохоплюючого планування.

Інформаційне забезпечення маркетингу. Зовнішнє середовище – основне джерело маркетингової інформації, на базі якої варто приймати управлінські рішення. У процесі систематизації й аналізу даних украй важливо поділити всі фактори зовнішнього середовища на керовані, напівкеровані й цілком некеровані.

Окрім екзогенних (зовнішніх стосовно підприємства) факторів, що визначають розвиток різних процесів і явищ навколо підприємства, існують ендогенні (внутрішні) фактори, облік яких необхідний для управління складними виробничими системами за умов ринку. До таких важливих чинників належать стан і звітність щодо портфельних замовлень, обсягів продажу, рівня складських запасів, фінансового становища підприємства тощо. Підприємство зацікавлене у швидкому й чіткому виконанні замовлень та своєчасній оплаті покупцями відвантажених товарів, повинне постійно аналізувати й удосконалювати внутрішню інформацію, що характеризує хід виконання циклу "замовлення – виготовлення – відвантаження – оплата".

Комунікаційне забезпечення управління маркетингом. Комунікаційна підфункція в маркетингу забезпечує підприємству активний вплив на зовнішнє й внутрішнє середовище, тому вона органічно пов'язана з формуванням попиту й стимулюванням збуту.

Багато великих підприємства для вирішення цих завдань повинні створювати спеціальні структурні підрозділи (відділи, бюро служби). У їхні обов'язки входить підтримка контакту з громадськістю, ринком, покупцями, урядовими органами, пресою. Окрім того, подібні служби могли б впливати на зовнішнє середовище: комерційних посередників, торговий персонал, керівників філій, відділення і представництва за кордоном. Комунікаційна система підприємства, мабуть, повинна не тільки забезпечувати оперативне відправлення керівних матеріалів і використання відповідних каналів зв'язку, але й відповідати за точне формулювання й однозначне тлумачення цієї керівної інформації тими, кому вона адресована.

Контроль за допомогою ситуаційного аналізу. Контроль – заключна

стадія циклу управління маркетингом, що завершує ланку процесу прийняття й реалізації рішення. Контроль дозволяє не тільки виявляти, але й попереджувати різні відхилення, помилки та недоліки, знаходити нові резерви й можливості розвитку, пристосування до умов зовнішнього та внутрішнього середовища.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >