< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Маркетингова політика просування (комунікацій)

Мета: отримати уявлення про сутність процесу комунікацій у маркетингу і усвідомити його окремі елементи; визначити особливості комплексу просування та специфіку кожної його складової; зрозуміти послідовність дій із розроблення, реалізації та оцінки ефективності рекламної кампанії та інших інструментів просування; вміти розрізнять види персонального продажу, стимулювання збуту у залежності від особливостей продукту та споживачів; опанувати вибір методів просування відповідно характеристик товару і конкретного етапу його життєвого циклу; проаналізувати етапи процесу планування, організації і контролю реалізації програм просування.

План

  • 8.1. Особливості процесу маркетингової комунікації
  • 8.2. Комплекс просування та етапи його розробки
  • 8.3. Види і функції реклами
  • 8.4. Етапи розробки рекламної компанії
  • 8.5. Зв'язки з громадськістю
  • 8.6. Стимулювання збуту
  • 8.7. Прямий маркетинг та персональний продаж
  • 8.8. Синтетичні інструменти маркетингових комунікацій

Особливості процесу маркетингової комунікації

Досягнення висот у бізнесі, підприємництві неможливе без постійного спілкування з великою кількістю людей, структур, впливових груп, які істотно позначаються на досягненні цілей і планів. В цілому вони створюють маркетингове середовище, вплив якого може бути позитивним або негативним. Реалізація головної мети маркетингу – задоволення потреб споживачів із досягненням комерційного ефекту – суттєво залежить від того, чи сприймуть споживачі ідеї, якості, властивості товарів і послуг, наскільки вони їм потрібні. З іншого боку, знання того, що потрібно споживачеві, вкрай необхідно виробнику, торговцю, підприємцю, який надає послуги.

Маркетингову політику комунікацій трактують як комплекс заходів, які організація використовує для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги [6]. Але представляється, що в широкому сенсі розуміння її місця в комплексі маркетингу маркетингова політика комунікацій – це постійний процес взаємозв'язку бізнесу зі своїми клієнтами, партнерами та учасниками ринкових взаємовідносин.

Комунікаційні процеси широко розглядають у багатьох дисциплінах у менеджменті як ділове спілкування, у кібернетиці як елемент системного аналізу та інших, у маркетингу комунікація використовується як засіб реалізації маркетингових цілей і стратегій на базі принципів маркетингу.

Ціль маркетингу – перевести потенційного споживача у клієнта, зробити його задоволеним клієнтом, потім – постійним клієнтом, а далі своїм промоутером. Кожний споживач, який здійснив, на його думку, вигідну купівлю, обов'язково ділиться своїми враженнями зі знайомими. Таким чином, він створює громадську думку, яка допомагає або заважає досягненню маркетингових планів. На рис. 8.1 відображений процес задоволення клієнта та його вплив на успіх бізнесу.

Вплив процесу задоволення клієнта на успіх бізнесу

Рис. 8.1. Вплив процесу задоволення клієнта на успіх бізнесу

Існує два дуже близьких поняття "маркетингові комунікації" та "політика просування". Прозвання – це засоби доведення інформації до її споживачів та інших суб'єктів ринку з метою купівлі, інформування, переконання, формування звичок, поглядів, цінностей та дій. Маркетингова комунікація передбачає додатково отримання інформації від них та її аналіз. Таким чином, просування продукції та підприємств – це головний але не єдиний напрям роботи в сфері маркетингових комунікацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >