< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Османська імперія у XVI-XVII ст.

У XVI ст. майже всі арабські країни були завойовані турками. Першими втратили свою політичну незалежність Сирія (до її складу входили також Палестина та Ліван) і Єгипет. До турецького завоювання в цих країнах панували мамлюки, зорганізовані у військово-феодальну касту, очолювану мамлюцьким султаном, резиденція якого перебувала в Каїрі.

* Мамлюки, мамелюки – гвардійці єгипетських султанів, що набиралися з XIII ст. з рабів тюркського та кавказького походження. В 1250 р. мамлюки-беї захопили владу і самостійно правили аж до завоювання Єгипту турками (1517 р.); фактично вони зберігали панівне становище в Єгипті до поч. 19 ст., коли були винищені єгипетським правителем пашею Мухаммедом Алі.

Турецька армія під проводом Селіма І вторглася до Сирії влітку 1516 р. Військо мамлюцького султана Кансу Турі зазнало цілковитої поразки у битві при Халеба (Алеппо), сам султан загинув під копитами коней охопленої панікою армії. Проти турецької вогнепальної зброї безсилими виявилися не лише мамлюцька кіннота, але й старовинні рукописи Корану, винесені мамлюками на поле бою. На поч. 1517 р. армія Селіма І вступила в Каїр. Згодом виникла легенда про передачу турецькому султану титулу і прерогатив халіфа всіх мусульман халіфом Мутеваккілем, який жив у Каїрі і перебував у придворному штаті мамлюцького султана. Так чи інакше, Селім додав до свого титулу почесне звання "слуга обох святих міст", тобто Мекки і Медіни. Династія Османів зайняла провідне становище в мусульманському світі.

Із встановленням турецького панування в Сирії і Єгипті відбувся перерозподіл земельної власності: колишні противники турків частину своїх володінь втратили, і, навпаки, ті феодали, що вчасно перекинулися на сторону переможців, були щедро винагороджені турецькими властями. Жодних змін у феодальних відносинах та феодальному ладі цих країн не сталося.

За турецького панування Сирія поділялася на чотири провінції – пашалики з центрами у Дамаску, Тріполі, Сайді та Халебі. В Халебському пашалику отримали наділи турецькі військові феодали, в усіх інших продовжували панувати арабські феодали, які ставали васалами турецьких пашів. Паша був ставлеником султана в тому чи іншому пашалику, представником центральної султанської влади. В його розпорядження надходили кошти від податків, митних та інших зборів з місцевого населення. Частина цих коштів переводилася до Істамбулу у розпорядження центрального уряду, а на решту паша мав утримувати чиновницький апарат і військо, яке складалося з яничар і сипахіїв. Султани і паші повинні були зважати на авторитет і вплив арабських феодальних родів. Для цього завойовники усіма доступними засобами сіяли розбрат в місцевому середовищі, нацьковуючи арабів один на одного.

У XVI ст. військово-феодальний лад турецької держави досягає піку свого розвитку, а кордони імперії сягають безмежності. Так, услід за Сирією і Єгиптом (1517 р.) до імперії були приєднані Алжир (1520 р.), схід Угорщини (1526 р.), Кіренаїка та Тріполі (1551 р.), західні Грузія та Вірменія (1555 р.), Туніс (1574 р.) та інші території.

Підгрунтя турецького феодального ладу становила феодальна власність на землю, здійснювана верховною султанською владою та класом феодалів. Феодальну ієрархію очолював необмежений правитель, "тінь Аллаха на землі" султан або падишах. Найбільші феодали одержували з державного фонду величезні землі у тимчасове користування. Як правило, одержувачами таких земель були вищі державні чиновники: візири (міністри), беглербеї (правителі великих областей), казиаскери (головні судді) та ін.

Існували також лени, які надавалися за військову службу. Вони, як правило, переходили у спадок. Лен з доходом від 20 до 100 тис. акче називався зеамет, а його власник – заїм. Менший лен з прибутком від З до 20 тис. акче писався як тимар, а його власник – тимарли або тимаріот. Заїми і тимаріоти несли адміністративну і військову службу у районах свого проживання. В разі війни вони формували феодальне ополчення з озброєних (власним коштом феодала) селян. Кількість такого селянського війська визначалася тим доходом, який отримував зі своїх володінь феодал.

Султанська влада також передавала в умовну феодальну власність релігійним організаціям т. зв. вакуфні землі або вакф. З доходу від цих земель утримувалися мечеті, школи, лікарні, забезпечувався добробут духовенства.

Третя категорія земель – це мюльк або темлик – землі, що перебували у приватній власності. Вони не були зв'язані зі службою державі і могли стати предметом купівлі-продажу.

Селяни фактично прикріплювалися до земель, на яких проживали і перебували у неминучій залежності від класу феодалів. Навіть у разі

проживання на землях державних, вакуфних або мюлькових, вони несли повинності перед державою, а відкупником цих повинностей виступав місцевий феодал. Такий феодал до того ж займав адміністративну або військову посаду, був суддею чи виконував обов'язки мулли. Проте феодали (на відміну від "цивілізованої" Європи) не мали права суду над своїми селянами і не могли позбавляти їх життя.

Основна маса осілого населення Османської імперії жила в умовах сусідської общини, де у спадковому триманні окремих селянських земель перебувала орна земля, а у спільній власності общини – ліси та пасовиська. На чолі такої общини стояв староста коджибаша. Виплата усіх податків здійснювалася на умовах кругової поруки, навіть за утікача община зобов'язувалася сплачувати належні податки. Офіційно сплачувався поземельний податок з кожної сім'ї. Для мусульман це був ашар десятина з урожаю, немусульманське населення сплачувало набагато вищий харадж (не був регламентований, залежав від місцевих умов і досягав майже половини врожаю). Крім того, для немусульман вводився особливий подушний податок (джизія), який сплачувався грошима. На худобу для усіх категорій сільського населення був введений єдиний податок – зекят.

Крім цих традиційних податків уряд і місцеві можновладці вводили й інші: окремо на воду, на базарну торгівлю, на нове будівництво тощо. Так, в XVI ст. існував надзвичайний податок авариз – 40 акче з сім'ї, а у XVII ст. він був уже доведений до 300 акче. Податок many у розмірі одного річного врожаю вносився кожним новим власником земельної ділянки, крім сина-спадкоємця по померлому батькові. До середини XVII ст. підкорені народи сплачували живий податок хлопчиками, з яких османський уряд часом формував загони яничарів.

У містах склався цеховий лад за устроєм, характерним для Європи. Однак, на відміну від європейських міст, місцева адміністрація часто втручалася в діяльність цехів, навіть з найменш дріб'язкових приводів. Цехова організація виробництва намагалася консервувати його відсталість, не допускаючи конкуренції між ремісниками. Зовнішні торговельні зв'язки також були дуже обмеженими. Так, на усіх Балканах лише одне місто Дубровник мало з 1471 р. викуплений у турецького уряду привілей на торгівлю із зовнішнім світом. З вартості ввезених іноземних товарів воно виплачувало 5% мито до державної казни.

Законодавство Османської імперії за султана Сулеймана І (1520- 1566) на прізвисько Кануні-Законодавець було кодифіковане. Закони, зібрані у єдиний кодекс Канун-наме, запровадили сувору регламентацію усієї військово – ленної системи та юридично оформили залежне становище селян на державних та ленних землях. Селяни позбавлялися права вільної зміни місця свого проживання без згоди на те феодала.

Сулейманові закони відібрали право роздачі ленних земель від міс-

цевих властей, зосередивши розпорядження землею виключно в руках султана. Цим самим зміцнювалася султанська централізована влада.

Ці ж закони визначали організацію яничарського війська, чисельність якого була доведена до 20 тис. чол. Всього ж за часів Сулеймана держава могла виставити 200-тисячну армію (на основі феодального ополчення) та флот в 200 кораблів.

В Османській імперії склався становий лад. Чотирма основними станами були: вчені і духовні феодали (улеми); військові феодали (аскери); купці і всі городяни (тиджари); селяни (райя). Перехід з одного стану у другий був дуже ускладнений. Так, навіть розорені селяни не могли перейти на роботу у місто без згоди свого феодала та сільської общини.

Однак духовенство в Османській імперії було відносно нечисельним, воно налічувало кілька тисяч чоловік, в т. ч. близько 800 судей – каді. На відміну від Європи, де склалося протистояння світської та духовної влади, в Туреччині духовенство було беззмінним і вірним союзником і найкращим захисником султанського трону.

Війни Османської імперії з Габсбургами, які правили Австрією та Іспанією, зумовили її зближення з європейськими суперниками Відня й Мадрида. Першою у цьому списку стояла Франція. Укладений в 1535 р. франко-турецький договір був широко відомий під назвою "першої капітуляції". Французьким купцям та іншим підданим корони надавалося право безперешкодного в'їзду в магометанські землі, провадження своїх торговельних справ та відправлення християнського богослужіння. Треба сказати, ці привілеї були надані в односторонньому порядку. Капітуляція 1535 р. вводила пільговий режим для французької торгівлі в Туреччині, встановлювала непідсудність французьких купців турецькому суду за здійснені злочини, забезпечувала недоторканність особи купця та його майна. Англія дістала у 1580 р. такі ж пільги, як і Франція. З того часу і аж до Першої світової війни Османська імперія перебувала у сфері англо-французьких впливів, зокрема це знайшло свій вияв у Кримській війні 1853-1856 pp., коли Англія і Франція "вступилися" за скривджену Росією Туреччину і висадили свій десант у Криму. І, навпаки, бапканські народи, які боролися за свою незалежність від Істамбула, звикли орієнтуватися на православну Москву (Петербург) та дещо менше – на Відень і Берлін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >