< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діяльність спеціальних служб США у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави.

Завдання захисту національної інформаційної інфраструктури входить також до компетенції "розвідувального співтовариства США", яке об'єднує низку самостійних спецслужб та підрозділів федеральних міністерств та відомств держави: Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), Агентство національної безпеки (АНБ), Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ), Розвідувальне управління Міністерства оборони (РУМО) та управління розвідки різних видів збройних сил (військово-повітряних, військово-морських, сухопутних сил та морської піхоти США), Національне управління геопросторової розвідки (НУГР), Національне управління повітряно-космічної розвідки (НУПКР), Відділ розвідки та аналізу Міністерства фінансів, Управління розвідки і досліджень Державного департаменту, Розвідувальний відділ Міністерства енергетики, Розвідувальне управління Берегової охорони США, Відділ розвідки та безпеки Служби контролю за обігом наркотиків.

Ці організації забезпечують Президента та Раду національної безпеки США інформацією, необхідною для прийняття рішень в сфері зовнішньої, військової та економічної політики. Окрім цього вони мають "права та відповідні повноваження збирати данні про форми, методи та засоби ведення інформаційної війни за кордоном" з метою усунення загроз та припинення посягань на ІБ США.

Координацію діяльності розвідувального співтовариства США, у тому числі в сфері ЗІБ країни, на сучасному етапі здійснює директор національної розвідки (ДНР), який має свій апарат службовців та систему аналітичних підрозділів.

Відповідно здобута інформація, що має загальнодержавне значення, після проведення її внутрішньовідомчої обробки, спрямовується до апарату директора національної розвідки (ДНР). Тут вона передається до спеціальних розвідувальних центрів, які ДНР уповноважений створювати власним рішенням відповідно до поточних завдань (на сучасному етапі функціонують національний антитерористичний центр і національний центр по нерозповсюдженню зброї масового знищення).

У цих центрах, укомплектованих досвідченими аналітиками з різних структур розвідувального співтовариства, інформація, отримана з різних джерел, акумулюється, систематизується, додатково аналізується й в узагальненому вигляді передається ДНР. Директор робить остаточний підсумок спільної роботи та висновки, які в подальшому доповідаються ним Президенту США. Завдяки такій схемі обробки розвідувальних даних істотно зменшується ймовірність ухвалення помилкового рішення. Таким чином існуючі в розпорядженні кожного відомства власні, деякою мірою могутні сили й засоби розвідки працюють не тільки на задоволення власних відомчих потреб, але й на інтереси інформаційного забезпечення всієї системи державної влади США загалом.

Розглянемо чисельність, структуру та компетенцію тих з них, які мають найближче відношення до процесу ЗІБ США.

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) було створене в 1947 році. ЦРУ включає чотири головних управління: інформації, науки й техніки, адміністративне й таємних операцій. Крім того, у його складі є ще понад 10 окремих підрозділів забезпечення діяльності спецслужби в цілому. Підготовка співробітників ЦРУ ведеться на армійській базі Кемп-Пірі (штат Вірджінія) і в навчальному центрі в Харвей-Пойнт (штат Північна Кароліна).

ЦРУ забезпечує керівництво держави й військове командування США розвідувальною інформацією із-за кордону, координуючи зусилля інших відомств в сфері збору розвідувальних даних за кордоном. В останні роки ЦРУ зробило особливу ставку на посилення людського фактору в збиранні розвідувальних даних через слабість агентурної мережі ЦРУ за кордоном, особливо в мусульманських країнах, що підтвердили події 11 вересня 2001 року та війни в Іраку й Афганістані.

Загалом національна політика США в сфері захисту інформації формується Агентством національної безпеки (АНБ). Агентство національної безпеки (АНБ) США є найбільш потужною у світі організацією, що здобуває інформацію технічними засобами. До складу АНБ входять три основних підрозділи: Управління радіорозвідувальних операцій (включає низку периферійних пунктів радіоперехоплення в різних частинах світу), Управління захисту комунікацій і Управління наукових досліджень. Також АНБ має в своєму розпорядженні один з найбільших у США центрів обробки даних.

Для вирішення найбільш складних завдань АНБ США додатково залучає кращі науково-дослідницькі установи країни. За контрактами з АНБ співпрацює кілька десятків найвідоміших американських фірм, що займають передові позиції в галузі елекіроніки, фізики, комп'ютерної техніки.

За роки свого існування АНБ створило складну, добре врегульовану систему здобування інформації від її перехоплення до криптографічного аналізу, аналізу потоку повідомлень та відкритого тексту. АНБ займається радіоперехопленням, електронною розвідкою, захистом урядової інформації, а також питаннями криптографічного захисту інформації та мереж зв'язку.

Зокрема, структурами АНБ здійснюється контроль теле- та радіо-ефіру, телефонних, комп'ютерних, факсових апаратів, радарів і будь-яких інших випромінюючих систем, дротових, радіорелейних та кабельних мереж зв'язку, незалежно від їх державної належності. Здійснюється перехоплення з дипломатичних, військово-дипломатичних, військових, комерційних та інших каналів зв'язку. Окрім того, АНБ забезпечує шифрування, дешифрування, захист інформації держустанов, у т.ч. забезпечення безпеки ліній зв'язку, закритої переписки державних установ, розшифровування й розробка шифрів, а також прослуховування потенційно ворожих комунікацій, включаючи телефон, радіо й Інтернет.

Вважається, що АНБ контролює та координує разом із партнерськими спецслужбами англомовних держав функціонування найбільшої глобальної системи стеження "Ешелон"[1].

У лютому 2009 року, з метою запобігання можливості "зламу" урядових комп'ютерних мереж, було розширено повноваження Агентства національної безпеки США щодо контролю над кіберпростором США (з наданням можливості втручатися в мережні системи федеральних та місцевих адміністрацій).

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) – організаційно входить до складу Міністерства юстиції США, користується відносною самостійністю й поєднує в собі виконання функцій контррозвідки, політичної поліції й карного розшуку на федеральному рівні. До складу ФБР входять: Розвідувальне управління, Головне управління по боротьбі з тероризмом, а також низка інших підрозділів, які забезпечують діяльність ФБР як правоохоронного органу.

ФБР відповідно до покладених на нього завдань здобуває розвідувальну інформацію, використовуючи наявні в його розпорядженні гласні та негласні засоби, як на території США так і за кордоном. Окрім того, ФБР займається забезпеченням внутрішньої безпеки, здійснює протидію іноземним розвідкам, транснаціональній злочинності, наркобізнесу та тероризму. Зокрема, бюро здійснює перевірку лояльності громадян, що вступають на державну службу, оформлення допусків до роботи із секретними документами в урядових закладах і приватному секторі, періодичний контроль благонадійності громадян.

Фактично на сучасному етапі ФБР сполучає у своїй діяльності із ЗІБ США два головних напрямки: правоохоронний та антитерористичний.

Ведучи боротьбу з корупцією, злочинністю "білих комірців" в особливо великих розмірах, порушеннями цивільних прав тощо, ФБР одночасно здійснює розвідувальну та контррозвідувальну діяльність для захисту США від зовнішніх та внутрішніх терористичних та інших загроз національній безпеці країни. На ФБР також покладене завдання протидії шпигунству на території США.

Проведення розвідувальної діяльності у складі ФБР забезпечує Розвідувальне управління Федерального бюро розслідувань. На нього покладено завдання забезпечувати керівництво бюро інформацією щодо виконання операцій, проведених підрозділами ФБР, і координувати всю розвідувальну діяльність у рамках Міністерства юстиції США, куди входить і бюро.

Контррозвідувальні функції в складі ФБР виконує Головне управління по боротьбі з тероризмом. Незважаючи на те, що завдання по боротьбі із цим негативним явищем на американській території були покладені на ФБР ще в 1982 р., самостійний підрозділ для їх виконання було створено зовсім недавно: в 1999 р. його виділили зі складу іншого органу, а на повну силу він почав діяти лише за півтора року до терористичних актів 11 вересня 2001 року У складі управління два відділи: один з них – по боротьбі з міжнародним тероризмом, інший – із внутрішнім. Ще два відділення відповідають за захист інфраструктури й приватних володінь громадян від терористів.

ФБР США здійснює інтенсивний контроль за протиправною діяльністю в мережі Інтернет. З цією метою у його складі у 1996 р. створено відповідний підрозділ – Cyber Division FBI, який функціонує на правах окремого управління у структурі ФБР та складається з чотирьох відділів: відділ протидії незаконним втручанням у роботу комп'ютерних мереж (Network Intrusion Unit), протидії дитячої порнографії (Combating Crime On Line Exploit), протидії шахрайствам (Fraud), протидії порушенням у сфері інтелектуальної власності (Intellectual Properties Illegal).

Відновлення, копіювання комп'ютерної інформації та вільний доступ до вилученої інформації через комп'ютерну інформаційну мережу для працівників ФБР забезпечує підрозділ методологічного забезпечення розслідувань, у складі якого працює підрозділ із технічного забезпечення роботи з вилученою комп'ютерною інформацією (CART). Для контролю за діяльністю провайдерів та користувачів у мережі Інтернет ФБР використовується система "Carnivore".

З метою посилення контролю за мережею Інтернет Урядом СИТА на 2010 рік для потреб ФБР було виділено додатково 234 млн. дол. для спеціального проекту з прослуховування Інтернету (Advanced Electronic Surveillance – "Going Dark"). Цей проект спрямований безпосередньо на забезпечення можливості прослуховування Інтернет-комунікаторів (наприклад, Skype).

Секретна служба США (US Secret Service), що входить до складу Міністерства фінансів США, розслідує фінансові правопорушення за трьома категоріями: злочини проти фінансової системи (злочини проти фінансових установ (банківське шахрайство), шахрайство з використанням електронних засобів доступу (кредитних карток), відмивання грошей; злочини з використанням електронної апаратури (комп'ютерне шахрайство і шахрайство проти телефонних компаній); шахрайства проти державних фінансових програм (зобов'язання казначейства США, махінації з електронним переказом грошових коштів)[2].

Розвідувальне управління Міністерства оборони (РУМО) США було створене в 1961 р. Управлінню належить провідна роль у військової складової американського розвідувального товариства. До складу РУМО входять чотири окремі спецслужби й сім директоратів: агентурної розвідки, інструментальної й технічної розвідки, аналітичний, інформаційний, адміністративний, розвідувального забезпечення, людських ресурсів. Директор РУМО в системі Міністерства оборони США підпорядкований керівнику Пентагона.

У тісному контакті з РУМО працюють розвідувальні служби окремих видів збройних сил: Розвідувальне управління сухопутних сил, Розвідувальне управління військово-морських сил, Розвідувальне управління військово-повітряних сил, Розвідувальне управління корпусу морської піхоти.

РУМО проводить військову розвідку за широким спектром напрямків: агентурну, знімальну, у сфері зв'язку; ядерну, хімічну, біологічну, акустичну, радіолокаційну тощо. Також здійснює збір та аналіз інформації для Міністерства оборони, Комітету начальників штабів інших підрозділів міністерства, а також в необхідних випадках для цивільних відомств, здійснюючи координацію роботи всіх розвідувальних організацій міністерства оборони.

Управління розвідки й досліджень Державного департаменту США організаційно входить до складу зовнішньополітичного відомства країни. Це відомство вивчає інформацію з-за кордону, що впливає на зовнішню політику США: воно збирає відомості від закордонних органів Державного департаменту США, аналізує їх і в обробленому виді поширює в Центральному апараті Держдепу й у посольствах США. Також управління веде досьє на основних політичних, військових, суспільних діячів, видатних вчених і конструкторів більшості країн планети.

Національне управління повітряно-космічної розвідки (УПКР). Його директор підпорядковується міністрові оборони, але основні завдання УПКР визначає директор національної розвідки.

Це відомство забезпечує запуски супутників-шпигунів для збирання інформації з біляземної орбіти, їхнє функціонування на орбітах, проектування, координацію програм виготовлення й закупівлі ракет-носіїв і космічних розвідників. Координує збір і аналіз розвідувальних даних, що надходять із літаків-розвідників і супутників-шпигунів.

Саме вони, удосконалюючись протягом більше 40 років, дозволили спецслужбам США в певній мірі відшкодувати недолік інформації, пов'язаний з незначною чисельністю агентів-нелегалів. По фотографіях, отриманим з космосу, можна визначити більшість деталей оперативної обстановки, у тому числі й тих, що мають стратегічне значення.

  • [1] Глобальна розвідувальна мережа, спрямована на тотальне прослуховування ефіру. Забезпечує потреби в розвідувальній інформації спецслужб США, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії і Канади. її структура побудована на замкнутих в одну систему супутниках, радарах, літаках і кораблях електронної розвідки. Комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення для мережі постачають США. В рамках мережі земну кулю поділено на зони відповідальності кожної з держав, яка бере участь у цій спільній програмі. Пошук інформації відбувається в автоматичному режимі, на основі словників кодових слів, який у кожної держави, що входнть до "п'ятірки", свій. Контролю системи "Ешелон" піддаються кабельний і радіозв'язок, включаючи супутникові канали, телефонні і комп'ютерні мережі, підводні волокнисто-оптичні лінії. Завдяки "Ешелону" керівництво США може одержувати в режимі реального часу інформацію, передану урядовими, дипломатичними, комерційними і військовими лініями зв'язку іноземних держав, контролювати значний сегмент Інтернету.
  • [2] United Stales Secret Service: Mission Statement [Елсіггронніїй ресурс]. – Режим доступу: ustreas.gov/usss/mission.shtml.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >