< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Судова влада

Незважаючи на численні судові реформи, на сучасному етапі британська судова система і досі залишається складною та децентралізованою. У зв'язку з тим, що прецедентне право є суттєвою складовою частиною конституції, система вищих судових інстанцій дуже розгалужена.

На судову владу покладено функцію нагляду за спецслужбами у сфері ІБ. Два незалежні комісари здійснюють нагляд за діяльністю британської Служби безпеки і ряду ницих державних органів, зокрема Секретної розвідувальної служби (SIS) і Штаб-квартири британського урядового зв'язку (GCHQ).

Ці комісари були призначені після ухвалення "Закону про регулювання повноважень в області розслідувань 2000 р." (RIPA), який відмінив "Закон про перехоплення повідомлень 1985 р." (ЮСА). Посада комісара ЮСА була скасована і замінена посадою нового Комісара по перехопленню повідомлень.

Відповідно до "Закону про регулювання повноважень в області розслідувань" були також скасовані посади комісарів, встановлені в "Законі про Службу безпеки 1989 р." і в "Законі про розвідувальну службу 1994 р.", та замінені єдиною об'єднаною посадою Комісара розвідувальних служб.

Крім того, для розгляду скарг у зв'язку з діяльністю, передбаченою цим законом, був створений Трибунал по повноваженнях в області розслідувань.

Згідно з розділами 57 і 39 "Закону про регулювання повноважень в області розслідувань", Прем'єр-міністр одержав право призначати цих комісарів з числа осіб, які займають або посідали високу посаду в судовій системі в значенні, встановленому в "Законі про апеляційну юрисдикцію 1876 р.". Комісари призначаються строком на три роки з можливістю повторного призначення.

Кожний з двох комісарів представляє Прем'єр-міністру окремий річний звіт, що охоплює діяльність за минулий рік. Прем'єр-міністр вирішує, яка частина звіту не підлягає публікації, зважаючи на можливу шкоду національній безпеці, попередженню або розкриттю серйозних злочинів, економічному благополуччю Сполученого Королівства або виконанню функцій державними органами, що підлягають моніторингу з боку комісарів. Комісари встановили практику складання звіту в двох частинах, з конфіденційним додатком, де розглядаються питання, які, на їх думку, не слід розголошувати.

Прем'єр-міністр представляє британському Парламенту дозволені до публікації частини звіту, а шотландські міністри представляють їх шотландському Парламенту. Потім ці частини звіту виходять як публікації Палати громад.

Організація влади на місцях

Система місцевого самоврядування Великобританії за вертикаллю включає дві ланки. Органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження у рамках, які визначені центральною владою. Члени місцевих рад обираються громадянами та здійснюють свою діяльність на безплатній основі. Рада обирає з числа радників голову (у містах – мера). До компетенції місцевих рад належать питання місцевого значення: дорожній рух, соціальне обслуговування, пожежна безпека тощо. Акти органів місцевого самоврядування – це, як правило, акти делегованого законодавства. Нормативні постанови встановлюють загальнообов'язкові правила у сфері ІБ для визначної території та затверджуються відповідним центральним урядовим відомством.

Система основних спеціальних служб Великобританії

Рис 1. Система основних спеціальних служб Великобританії

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >