< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Федеральне та Земельні відомства з охорони Конституції – БФФ/ЛФФ (Вundesund Landesamtenfur Verfassungsschutz – BfV/LfV, verfassungsschutz.de)

загальнодержавна контррозвідувальна служба, підпорядкована Федеральному міністрові внутрішніх справ.

У деяких Федеральних Землях земельні відомства з охороні конституції теж є відділами відповідних земельних МВС. БФФ і ЛФФ є органами одного рівня. Співробітники Федерального відомства не можуть давати вказівок працівникам земельних ЛФФ, але за законом зобов'язані співпрацювати з ними. У принципі, регіональні екстремістські прояви знаходяться під наглядом Відомств з охорони конституції відповідних Федеральних Земель. Якщо дії підозрілих організацій не обмежуються територією однієї Землі, у справу може вступити БФФ. За контррозвідку відповідально саме БФФ.

Федеральне відомство з охорони Конституції – БФФ (Bundesamtfur VerfassungsschutzBfV, werfassungsschutz.de/de/dasbfv/waswirtun/keinesorge.html) – входить до складу підрозділів Федеральної поліції Німеччини, підпорядковується федеральному міністрові внутрішніх справ. Штаб-квартира на чолі з Президентом БФФ знаходиться в м. Кельні. До складу відомства входять п'ять підрозділів: 1) адміністрація; 2) відділ з боротьби з правим радикалізмом; 3) відділ з боротьби з лівим радикалізмом; 4) відділ з захисту від шпигунства; 5) відділ з захисту державної таємниці.

Федеральне відомство з охорони Конституції утворене у 1950 р. і серед спеціальних служб займає чільне місце. Відповідно до Закону ФРН "Про співпрацю Федерації і Земель у питаннях охорони Конституції" (звідси й назва "Відомство з охорони Конституції") від 27.09.1950 р. на БФФ покладені завдання щодо "збору, оцінки інформації, повідомлень та інших даних про зазіханнях на вільний демократичний правопорядок, на цілісність і безпеку Федерації та Земель". Спочатку названий Закон не давав БФФ права при веденні розробок використовувати негласні методи. Це право воно отримало 07.08.1972 р.

Земельні відомства з охорони КонституціїЛФФ (Landesamterfur VerfassungsshutzLfV) – на підставі прийняття поправок до Федерального закону "Про Федеральне відомство з охорони Конституції" 1950 р. були утворені у всіх Федеральних Землях, а також у Західному Берліні та підпорядковані МВС місцевої влади суб'єктів Федерації. У даному випадку Федеральне відомство з охорони Конституції як орган центральної влади є координуючим органом для земельних відомствам, кожне з яких самостійне у своїх оперативно-службових діях на території Федеральної Землі. Проте, Федеральний уряд Німеччини в особі Федерального канцлера і Федерального міністра внутрішніх справ наділений законними повноваженнями і правами віддавати необхідні вказівки та накази з питань державної безпеки земельним відомствам, котрі обов'язкові для виконання.

На початку 80-х pp. XX ст. уряд і парламент ФРН приступили до створення комплексу законів, які згодом стали правовою основою діяльності названих контррозвідувальних служб. Розробка цих законів була здійснена Федеральним урядом відповідно до постанови Федерального конституційного суду ФРН від 15.12.1985 р. У 1986 р. Федеральний уряд представив парламенту держави проекти законів про спецслужби, в тому числі закони "Про співпрацю Федерації і Земель в питаннях охорони Конституції", "Про відомство з охорони Конституції" і "Про співпрацю".

  • 31.05.1990 р. зазначені Федеральні закони були прийняті Бундестагом.
  • 10.12.1990 р. після схвалення Бундестагом – набули чинності у всіх Федеральних Землях. Зазначені нормативні акти визначили головні завдання спецслужб, а також основи взаємодії та координації їх оперативно-службової діяльності.

У § 6 Закону "Про відомства з охорони Конституції" та його тлумаченнях говориться, що БФФ може використовувати "методи, предмети та інструменти для таємного збору інформації, а також довірених осіб, агентів, зовнішнє спостереження, відео- і звукозапис, документи прикриття, їх перелік затверджується федеральним міністром внутрішніх справ, який інформує про це Парламентську контрольну комісію". Таким чином, БФФ практично дозволено застосування всіх таємних засобів добування інформації. Завданнями відомств з охорони Конституції Федерації і Земель, як зазначено в Законі "Про відомство з охорони Конституції", є збір та оцінка інформації про: 1) зазіхання на вільний демократичний правопорядок, на цілісність і безпеку як Федерації, так й Землі, або мають на меті завдати шкоди діяльності, котра проводиться чиновниками конституційних органів Федерації або Землі; 2) зазіхання на таємницю або здійснення небезпечної для безпеки діяльності на користь іноземної держави в рамках, визначених цим законом; 3) діяння, визначені цим законом, які загрожують інтересам ФРН через застосування сили або підготовку до цих діянь.

У Законі міститься положення, яке вказує на те, що БФФ не може користуватися поліцейськими повноваженнями, воно не має права звертатися до поліції за сприянням у проведенні заходів, на які у нього немає повноважень. Проте, вище переліченими законами визначені особливі права БФФ в отриманні інформації від інших правоохоронних органів. Йому дозволено надсилати запити на отримання матеріалів на зацікавлених осіб у Федеральне відомство з кримінальних справ (БКА), Федеральну прикордонну охорону (БГС) і поліцейські органи без обгрунтування причини запиту. Зі свого боку БКА і БГС можуть направляти запити в БФФ щодо конкретних осіб, проте лише за умови, що це необхідно їм для розкриття та попередження злочинів. Зі свого боку, органи прокуратури, БГС, БКА і поліції відповідно до Закону "Про співпрацю" зобов'язані самі або за запитом повідомляти БФФ про всі значущі для нього відомості будь-якого характеру про вчинені злочини, а Федеральна прикордонна охорона – відомості, отримані у ході прикордонного контролю.

БФФ надані також й додаткові права на отримання інформації. По- перше, органи влади та інші федеральні відомства зобов'язані, без запитів БФФ направляти йому всі відомості, що мають відношення до справи охорони держави і конституції. По-друге, БФФ, ЛФФ можуть зажадати інформацію на конкретних осіб у будь-яких відомствах та установах і знайомитися з відомчими банками даних без обгрунтування свого інтересу. По-третє, БФФ надані права на використання наявної персоніфікованої інформації у своїх оперативних цілях і передачі її органам влади, іншим державним установам, міждержавним органам, органам НАТО. Оскільки у вищеназваних законах в якості основних критеріїв при обміні інформацією встановлюються цілі та інтереси державної безпеки, то, отже, для БФФ і ЛФФ практично не існує яких-небудь обмежень на її отримання і передачу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >