< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Митне кримінальне відомство – МКВ (Zollrechtkriminelle Amt – ZKA)

підпорядковане Міністерству фінансів уже понад 70 років і виконує обов'язки служби митного розшуку.

Нині воно діє на основі Федерального закону "Про фінансові органи" від 06.09.1950 р. МКВ ФРН налічує більше 15 митниць і близько 30 філій. До неї відноситься також й Митний криміналістичний інститут у м. Кельні. Одним із завдань відділень відомства є сприяння розслідуванню податкових правопорушень і незаконних дій. їх співробітники здійснюють в деякій мірі контроль за податками і беруть участь у кримінальному процесі з податкових правопорушень. Вони є допоміжними чиновниками державної прокуратури.

Федеральне відомство з кримінальних справ (кримінальна поліція) – БКА (Bundeskriminalamt – ВКА)

було створене на підставі Федерального закону "Про заснування Федерального відомства з кримінальних справ", 1951 р.

Відповідно до положень зазначеного нормативного акту, доповненого та зміненого у 1973 і 1974 pp., Федерація створила БКА для взаємодії Федерації та Федеральних Земель у питання роботи кримінальної поліції (§ 1). Керівництво відомством здійснює Президент федерального управління з кримінальних справах, головна резиденція з дев'ятьма відділами розташовані у м. Вісбадені, а філії головної резиденції з двома відділами – в Мекенхайме (під Бонном) і одним – в Берліні. БКА підпорядковується Федеральному міністру МВС.

БКА виконує різноманітні завдання як на федеральному, земельному, так і на міжнародному рівнях, зокрема: 1) здійснює збір інформаційних матеріалів та інших документів, що стосуються контролю поліції над злочинністю, зокрема за її організованими проявами; 2) інформує поліцію Федерації і Земель з питань, що становлять для них інтерес; 3) вивчає стан і динаміку злочинності, в тому числі її організовані прояви, готує статистичні звіти про злочинність; 4) виконує функції НЦБ Інтерполу в Німеччині, а також Автоматизованого центру обміну інформацією між Федеральною поліцією і поліцією Федеральних Земель; 5) надає допомогу поліції Земель з контролю над злочинністю, зокрема за її організованими проявами; б) проводить заходи щодо вдосконалення діяльності кримінальної поліції, у тому числі й підрозділів по лінії контролю над організованою злочинністю. Для надання допомоги в проведенні розслідування злочинів БКА може направляти своїх співробітників до органів поліції Федеральних Земель.

Підставами для прийняття такого рішення є: 1) прохання зацікавленої земельного відомства з кримінальних справ; 2) наказ Федерального міністра внутрішніх справ при наявності серйозних обгрунтувань необхідності розслідування злочину на території Землі або декількох Земель; 3) доручення Федерального прокурора. Якщо скоєний злочин зачіпає інтереси декількох Федеральних Земель або здійснюється на території декількох Федеральних Земель, і в цьому зв'язку виникає необхідність участі співробітників БКА, то БКА інформує про це вищі органи влади та прокурорів Федеральних Земель. У разі згоди прокурора і вищого органу влади землі БКА домовляється з відомством у кримінальних справах відповідної землі про спільне проведення необхідних оперативних заходів. Якщо є необхідність залучити до розслідування злочину (злочинів) не тільки БКА, а й інші підрозділи, то рішення про це приймають федеральний Міністр внутрішніх справ і вищі органи влади земель за взаємною згодою.

До числа пріоритетних завдань БКА належить здійснення розслідувань особливо небезпечних злочинів, як правило, транснаціонального характеру: 1) міжнародній контрабанди наркотиків; 2) зброї; 3) боєприпасів; 4) вибухових і радіоактивних речовин; 5) фальшивомонетництва; 6) злочинів, скоєних проти життя та свободи Федерального Президента, членів Федерального уряду, Бундестагу, Федерального конституційного суду або гостей конституційних органів (§ 1 Закону про БКА). При цьому слід мати на увазі, що якщо міжнародні організовані спільноти діють в прикордонних районах Німеччини, Федеральний міністр внутрішніх справ за погодженням з вищими органами влади відповідних Федеральних Земель може доручити боротьбу з ними іншим поліцейським силам.

Контролем за організованою злочинністю займається перший (головний) відділ БКА, на який покладено також завдання щодо боротьби з тероризмом, незаконним оборотом наркотиків та ін. Необхідно враховувати, що у ряді відомств з кримінальних справ Федеральних Земель ФРН також створені підрозділи, які займаються питаннями контролю над злочинністю. Обмін інформацією між ними здійснюється за допомогою об'єднаної комунікаційно-довідкової системи поліції ФРН INPOL, введеної в дію у 1972 р., центральна служба якої знаходиться у Федеральному відомстві кримінальної поліції. У цій системі знаходяться наступні спеціалізовані масиви даних: 1) відомості про справи, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів; 2) відомості про засуджених осіб; 3) криміналістичний облік; 4) інформаційний масив "організована злочинність". Для проведення інформаційного пошуку в INPOL необхідно ввести ім'я, прізвище і дату народження особи, яку розшукують.

У Федеральних Землях Німеччини створені також спеціальні інспекції кримінальної поліції з боротьби з організованою злочинністю. Як приклад можна привести роботу інспекції, що входить до складу шостого управління кримінальної поліції Гамбурга. Слід зауважити, що Гамбург був першим містом у Федеральних Землях ФРН, в якому була створена у травні 1982 р. спеціальна служба для контролю над організованою злочинністю. Можна назвати такі операції, проведені цією службою: знищення банд "HellsAngels", "Pinzner-Morde", "Ping Klemm", захоплення сутенерів в районі "Ханс-Альберс-Плац" і представників курдських кланів, які займаються незаконним обігом наркотиків.

У ряді великих Федеральних Земель Німеччини, зокрема в Нижній Саксонії, ставиться питання про створення розгалуженої мережі мобільних спеціальних інспекцій, орієнтованих на контроль над організованою злочинністю на "значному просторі". Слід підкреслити, що територія Федеральної Землі Нижня Саксонія складає 47349 кв. км (з населенням 7,3 млн. чоловік). На думку ряду поліцейських експертів, наявність в Нижній Саксонії спеціальної служби з контролю над організованою злочинністю тільки в столиці Федеральної Землі Ганновері не дає позитивних результатів і, навіть, породжує певні труднощі при розслідуванні злочинів, скоєних членами організованих злочинних угруповань у цьому великому регіоні, в якому деякі міста знаходяться один від одного за сотні кілометрів. Створення "мережевих" спеціальних команд, котрі займаються проблемами контролю над організованою злочинністю, дозволить поліції проводити розслідування злочинів на високому професійному рівні і накопичувати позитивний досвід боротьби з цим явищем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >