< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Залізнична поліція Федерального міністерства транспорту

має наступні основні напрямки діяльності: 1) охорона залізничних споруд; 2) підтримання правопорядку на вокзалах; 3) забезпечення безпеки руху. Штатні співробітники залізничної поліції носять форму синього кольору. Керівний склад має право на носіння зброї і має статус "допоміжних чиновників держпрокуратури". Повітряна поліція забезпечує безпеку повітряного сполучення, а також усуває небезпеку, яку літаки цивільної авіації можуть завдати населенню на землі.

Службу поштового поліції

підпорядкована Федеральному міністерству пошти, радіо і телеграфу. Її співробітники здійснюють охорону пошти, радіо, телеграфу, ведуть боротьбу з розкраданням поштових відправлень, підробкою поштових і телеграфних документів, порушенням таємниці листування, крадіжками з автоматів, встановлених в установах зв'язку.

Структура поліцейських органів Федеральних Земель

у складі "розвідувальної спільноти ФРН" представлена: органами поліцейського управління і поліцією Федеральних Земель. Поліція Федеральних Земель складається з: 1) Органів поліцейського управління (адміністрації). 2) Земельних відомств з охорони Конституції (ЛФФ); 3) Земельних відомств у кримінальних справах (кримінальної поліції); 4) Поліції охорони порядку (охоронної поліції); 5) Поліції охорони порядку на воді; 6) Поліції готовності.

Органи поліцейського управління Федеральних Земель. Виша ланка управління поліції Федеральних Земель – це Міністерство внутрішніх справ(яке очолює міністр або сенатор). Середній рівень органів поліції в більшості Федеральних Земель утворюється урядовою президією або окружним (районним) урядом. Нижній рівень органів поліції принципово створюється на рівні міст і районів. Вони мають різні назви: поліцейські президії, поліцейські дирекції, районні поліцейські органи.

Земельні відомства з кримінальних справ – ЛК A (LandeskriminalamtLKA) є основними органами у вирішенні кримінально-поліцейських завдань. ЛКА здійснюють безпосереднє оперативне керівництво діяльністю кримінальної поліції і підпорядковуються міністрам внутрішніх справ (сенаторам з внутрішніх справ) Федеральних Земель. Вони є органами збору та обробки інформації з усіх питань оперативно-розшукової діяльності, співпрацюють з Федеральним відомством кримінальної поліції при розслідуванні особливо важливих справ (державна зрада, фальшивомонетництво, торгівля наркотиками, вбивства, грабежі тощо), в більшості Федеральних Земель контролюють нижчестоящі підрозділи. Консультативні пункти кримінальної поліції Федеральних Земель консультують юридичних і фізичних осіб з питань забезпечення захисту будівель, споруд, житлових приміщень, офісів від проникнення, сховищ – від злому, а транспортних засобів – від викрадання. Загальна чисельність кримінальної поліції ФРН близько 25 тис. чоловік. Службові ділянки кримінальної поліції розбиті на децернати або комісаріати. Для вирішення спеціальних завдань використовуються спеціальні комісії.

Поліція охорони порядку здійснює загальну охорону громадської безпеки та порядку. Хоча в кожній із Земель ФРН діє своє законодавство та відомчі приписи, котрі регулюють діяльність поліції, напрямки діяльності охоронної поліції в цілому у всіх Землях однакові: І) запобігання правопорушенням і проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів до прибуття співробітників кримінальної поліції; 2) підтримання громадської безпеки та правопорядку під час демонстрацій, зборів, походів і при скупченні великої кількості людей в інших випадках; 3) підтримання порядку в громадських місцях, охорона важливих споруд та урядових будівель; 4) регулювання вуличного руху і контроль за дотриманням правил безпеки руху; 5) конвоювання арештованих і охорона їх під час судових засідань; 6) контроль за дотриманням протипожежних, санітарно- епідеміологічних правил, виконанням правил торгівлі на ринках; 7) паспортний контроль; 8) контроль за дотриманням прийнятих еталонів міри і ваги; 9) контроль за діяльністю гральних будинків, лотерей, тоталізаторів; 10) лісоохорона; 11) рибальський нагляд, контроль за дотриманням правил полювання; 12) контроль за дотриманням правил в готелях, ресторанах, барах, казино; 13) місцева цивільна оборона; 14) спостереження за дітьми і підлітками, які перебувають під опікою. Поліцейські ділянки з охорони порядку також мають різні назви: головні поліцейські вахти (караули), поліцейські станції та пости. В основному саме тут здійснюється повсякденна поліцейська служба. Поліція охорони порядку є найбільш численним видом поліцейських сил ФРН. її чисельність налічує близько 160 – 165 тис. чоловік.

Поліція охорони порядку на воді (близько 5 тис. осіб) здійснює свої функції на водних комунікаціях (річках, каналах, озерах), в прибережних водах, а також у портах, на річкових і морських суднах, верфях і т. ін.

Поліція готовності це вид мобільних сил німецької поліції, який становить близько 13 – 14% від загальної її чисельності. Вона являє собою організовані та оснащені за єдиним принципом служби. Вони організаційно самостійні і розташовуються в загальних казармах. Кожна Федеральна Земля в залежності від кількості населення, шо проживає на її території, має від одного до семи загонів (приблизно по 600 чоловік); загони розділені на сотні, взводи і групи. Якщо в одній Землі декілька загонів, то вони підпорядковані одному директору (або президії). Для надання підтримки органам поліції іншої Федеральної Землі або Федерації в цілому поліція готовності використовується тільки в інтересах цих підрозділів, наприклад, при проведенні великих громадських заходів, забезпеченні візитів державних діячів інших країн, катастрофах, великих аваріях, а також при оголошенні надзвичайного стану або при необхідності організації оборони. Використання підрозділів поліції готовності здійснюється за вказівкою Міністра внутрішніх справ (сенатора з внутрішніх справ). Поліція готовності здійснює підготовку молодих фахівців для середньої ланки поліцейської оперативної служби. Будь-який поліцейський поліції охорони порядку повинен на початковому періоді своєї служби два-три роки прослужити в

ПОЛІЦІЇ ГОТОВНОСТІ.

Більш компактну структуру організація поліції мас у містах зі статусом Федеральної Землі – Берліні, Бремені та Гамбурзі, а також у невеликих по території Федеральних Землях. У поліції Федеральних Земель при необхідності створюються спеціальні служби, що відносяться, як правило, до поліції охорони порядку: 1) дорожня поліція (контроль, регулювання, розслідування нещасних випадків); 2) оперативні загони (постійно існуючі або які збираються по тривозі); 3) вертолітні загони (відсутні в Берліні, Бремені, Саарі та Шлезвіг-Гольштейні), 4) спеціальні оперативні команди (боротьби з організованою злочинністю, зі знешкодження вибухових речовин тощо); 5) загони службового собаківництва; 6) підрозділи засобів зв'язку, транспортних засобів і зброї; 7) поліцейські оркестри та інші допоміжні підрозділи.

Підсумовуючи можна зазначити, що об'єднання Німеччини практично не змінила систему БФФ/ЛФФ, органів поліції, інших спецслужб та їхню взаємодію (особливо в сфері інформаційного обміну) один з одним. Зміни відбулися переважно у структурі цих служб і виборі пріоритетів та напрямів їх діяльності. У БФФ – це реорганізація та ліквідація підрозділів, які працювали проти НДР та її органів безпеки, створення периферійних підрозділів на території колишньої НДР в п'яти нових землях ФРН; в БКА і поліції – пошук оптимальних шляхів використання колишніх органів поліції і контррозвідки НДР в своїх інтересах і включення їх в систему поліції і спецслужб ФРН в складі БФФ, БКА, транспортної поліції, прикордонної охорони і поліції охорони громадського порядку.

Поліцейські структури ФРН є активними учасниками інформаційної комунікації в механізмі державного управління, де зосереджуються великі інформаційні масиви, бази даних, спеціальні комунікаційні системи та мережі, а також велика кількість особового складу, котрі потребують надійного захисту. Забезпечення інформаційної безпеки покладається на відповідні відомчі підрозділи внутрішньої безпеки поліції. Одночасно, до цього процесу на загальних підставах у межах своєї компетенції підключені БСИ, контррозвідувальні відомства БФФ/ЛФФ, МАД та інші спецслужби.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >