< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Федеральна розвідувальна служба – БНД (Bundesnachrichlendienst – BND)

істотно реорганізована у 1984 р. і підпорядкована Відомству федерального канцлера: www. bundesnachrichlendienst. de/.

Головне завдання БНДпроведення зовнішньої розвідки за кордоном – розподіляється по трьох великих сферах агентурно-оперативної діяльності: Дотримання політичної та економічної інформації про зарубіжних державах (діючі особи, структури, процеси, розробки, "ноу-хау"), котрі мають політичне чи економічне значення для Німеччини. 2) аналіз і оцінка цих отриманих відомостей з метою надати в розпорядження осіб, які приймають рішення, кінцеві результати з інформацією про стан за кордоном процесах; 3) підготовка та проведення таємних оперативних заходів стратегічного характеру з надання вигідного прихованого впливу на іноземних партнерів, конкурентів, супротивників та ворогів ФРН.

Президенту БНД підпорядковуються вісім відділів, у п'ятьох з них функціональні обов'язки переважне місце відводиться інформаційна діяльність:

Відділ 1 – агентурно-оперативна розвідка добування та придбання таємної інформації за допомогою "людських джерел", тобто агентури та інших конфідентів. У цьому планіпосольські та позадипломатичні резидентури як засекречені закордонні представництва БНД на території іноземних держав, об'єктів розвідувальних спрямувань, відіграють важливу роль у проведенні спеціальних операцій з підбору, вербувальної розробки, вербування джерел інформації, організації та забезпечення безпеки функціонування агентурних каналів зв'язку з ними з метою надійного і стабільного постачання розвідцентру та керівництва держави актуальною і своєчасною первинною розвідувальною інформацією.

Фахівці зазначають, що отримання інформації технічними методами рідко дає об'ємну та вичерпно повну картину певних подій, дій чи процесів. Лише за допомогою агентури можуть здобути своєчасно відомості про думки, плани, наміри, особливі нюанси про зародження, визрівання і початок активного етапу кризового процесу, чинники небезпек, приміром, про місце і роль особистостей, котрі стоять за лаштунками етнічні, релігійні та інших видів масових конфліктів, реальні причини нестабільності, соціальні та екологічні проблеми, а також, приміром, про нові досягнення в області технології, медицини, новітні концептуальні підходи до розробки озброєнь, котрі ще осмислюються в спеціалізованих технічних КДБ, тощо.

Відділ 2 – технічна розвідка – отриманням інформації за допомогою технічних засобів, зокрема за допомогою цілеспрямованої фільтрації міжнародних телекомунікаційних потоків, космічного зондування поверхні землі, контролю каналів дипломатичного зв'язку тощо.

БНД прагне, за допомогою стратегічного моніторингу телекомунікацій, отримати інформації з міжнародних інформаційних потоків про зарубіжні країни. З цією метою, супутниковій зв'язок перехоплюється за допомогою низки умов пошуку (які в Німеччині має бути дозволено заздалегідь так званою "G-10-Komission"). Відповідні цифри розподіляються наступним чином: з приблизно 10 мільйонів міжнародних зв'язків, які виходять із Німеччини кожен день, приблизно 800000 передаються через супутник. Майже 10% з них (75000) фільтруються через пошукову систему. Це обмеження не встановлене законом (в теоретичному плані до розгляду у Федеральному конституційному суді й ця цифра на 100% була б припустимою), але воно походить від технічних обмежень, зокрема обмежені можливостями швидко провести аналіз.

Зазначена діяльність БНД періодично стає предметом розгляду у Федеральному конституційному суді. Деталі, оприлюднені 21.11.2000 р. у ході судового процесу у поєднанні з показаннями Ернста Урлау, координатора спецслужб в Федеральному відомстві канцлера, свідчать про можливості федеральної розвідки отримувати розвідувальну інформацію шляхом перехоплення каналів супутникового зв'язку. Відомо, що до травня 2001 р. БНД мало санкцію лише на перехоплення міжнародного кабелю зв'язку, котрі проходять територією Німеччини. При необхідності на основі різних правових норм або наявності більшого числа аналітиків можливості БНД можуть бути розширеними. Так, моніторинг трафіку інформаційного потоку по кабелю підвищує статистичну вірогідність успіху, пороте, це не обов'язково досягається за рахунок кількості повідомлень, які можуть бути проаналізовані. Приклад БНД демонструє можливості та стратегію, які застосовують іноземні розвідки для контролю міжнародних каналів зв'язку.

Число використовуваних термінів пошуку також обмежений з технічних причин, а також необхідністю забезпечення швидкої авторизації. Проблема полягає в тому, необхідно сформувати раціональні суто формальних критеріїв пошуку: 1) сполуки, котрі використовуються іноземними громадянами або іноземними фірмами за кордоном; 2) визначити 2000 пошукових термінів в області ядерної зброї, 1000 – в області торгівлі зброєю, 500 – у сфері тероризму і 400 – у сфері незаконного обігу наркотиків. Проте, такий підхід виявився досить невдалим для пошуку інформації про тероризм і наркотрафік.

На практиці пошукова система перевіряє задане слово, котре використовується у факсі, телексі зв'язку. Автоматичне розпізнавання слів в голосових з'єднаннях поки не представляється можливим. Якщо умови пошуку не знайдено у технічному плані зв'язок автоматично потрапляє у відро для сміття. Одночасно він не може бути проаналізований через відсутність правової бази для цього. Кожен день п'ять або близько до цього абонентів входять у комунікаційні відносини, на які поширюються положення, котрі регламентують захист Конституції ФРН. Стратегічний моніторинг БНД спрямований на пошук ключів, на підставі яких базуватимуться подальші заходи з контролю і отриманню інформації. Вважається, що моніторинг всіх каналів міжнародного зв'язку не є адекватним і об'єктивно продуктивним. Поки що порушена проблема залишається для німецьких спецслужб відкритою.

Відділ 3 – інформаційно-аналітичний – являє собою підрозділом, котрий первинну оперативну інформацію перетворює безпосередньо в розвідувальну, а також виробляє нове (аналітичне) знання на підставі спеціальної розумової діяльності фахівців-аналітиків. Саме співробітники інформаційних та аналітичних підрозділів кожен день готують різного роду інформаційні повідомлення для урядових установ ФРН, тобто це заключна ланка ланцюга розвідувальної роботи. Потреби Федерального уряду трансформуються тут в розвідувальні завдання для агентурно-оперативних підрозділів. Отримані відкрито або таємним шляхом матеріали в цьому ж відділі зводяться воєдино, оцінюються і аналізуються. На підставі сукупності матеріалів готуються звіт про оперативну обстановку на певному напрямі міждержавних або міжнародних відносин, визначаються тенденції та прогнози їх розвитку. Підготовлені аналітичні звіти передаються Федеральному уряду та іншим урядовим установам.

Відділ 5 – агентурно-оперативна та інформаційно-аналітична розвідка процесів у сфері організованої злочинності та міжнародного тероризму. Створення такого підрозділу є реакцією БНД на збільшену потребу в уряді на інформацію про організовану злочинність і міжнародний тероризм. Даний відділ працює у тісному міжнародному контакті з іншими розвідками, органами безпеки та науковими установами іноземних держав, особливо НАТО і ЄС.

Відділ 6 – технічної підтримки займається забезпеченням усіх відділів БНД широким асортиментом технічних послуг. Для виконання цього завданням співробітники відділу відстежують новітні технічні розробки та інновації у всьому світі, приміром, у таких сферах, як "техніка зв'язку", "обробка даних", "телекомунікації","хімічні та фізичні дослідження" тощо. Численні комп'ютерні програми, котрі використовуються в БНД, приміром, багато в чому розроблені цим відділом і стали частиною внутрішньовідомчих програм досліджень і розробки розвідувальної техніки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >