< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Командування стратегічної розвідки бундесверу – КСР

розпочало функціонувати з 17.01.2002 р. Станом на січень 2008 р. його чисельність вже складала близько 8000 співробітників, з них більше 800 – цивільні службовці.

Командування стратегічної розвідки є невід'ємною частиною військової розвідки Бундесверу, котре має широкий спектр розвідувальних завдань: 1) глобального охоплення, 2) широкого регіонального простору і 3) безпосередньо певного театру бойових дій. Зазначена структура має зробити значний внесок у зміцнення уявлення про ситуацію при плануванні, підготовці та проведенні операції німецькими збройними силами у будь-якій точці світу. Своєю інформаційною продукцією у значній мірі підтримує національні політичні рішення, дії і здатність приймати адекватні рішення. КСР підпорядковується 1) військовому черговому по збройних силах, 2) Оперативному командуванню та 3) Командуванню з технічної підтримки МО. Співробітники командування виконують лише класичні завдання щодо управління і технічного забезпечення, які організаційно знаходяться у чотирьох департаментах "Вставка", "Розвиток", "Основи" і "Супутникова розвідка", а також елементи "Дешифрування"! "Панель управління".

Наприкінці XX – початку XXI ст. ст. військово-політичне керівництво (ВПК) Німеччини в своїх промовах все частіше висловлювалося про роль інформації та розвідки у питаннях здійснення внутрішньої і зовнішньої політики. При цьому якщо обговорення стосувалося питань європейської безпеки, особливо підкреслювалося, що інформаційно-розвідувальна діяльність є важливій складовій для проведення політико-дипломатичних і військових дій, особливо в кризових і конфліктних ситуаціях. З позиції ж національних інтересів ведення розвідки розглядається як необхідна умова для підготовки та ухвалення незалежних військових і військово-політичних рішень у будь-яких умовах оперативної обстановки. Іншими словами, керівництво держави стало проводити більш активну державну політику щодо обгрунтування необхідності підвищення інформаційного потенціалу ФРН, готуючи громадську думку до необхідності розбудови і подальшого розвитку національної системи стратегічної розвідки, функціонування якої має засновуватися, у першу чергу, на існуючій системі радіо- і радіотехнічної розвідки (РРТР) і радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також на створюваній перспективній системі космічної видової (радіолокаційної) розвідки.

На цій основі урядом Німеччини були проведені відповідні заходи в області інформаційно-розвідувальної діяльності, котрі визначили всі існуючі недоліки в діяльності органів РРТР і РЕБ Німеччини, а також відсутність глобальної системи розвідки, що негативно позначалося не лише на обороноздатності держави та забезпеченні національної безпеки в цілому, а й на проведенні державою зовнішньої політики. Приміром, недостатній і неоперативний рівень інформування (надання повних, достовірних і своєчасних розвідданих) свого уряду, а також незадовільний рівень інформаційного обміну з розвідувальними органами союзних держав понижував й роль ФРН на міжнародній арені, а також довіру до її військово- політичного керівництва.

Створення нового командування стало наслідком розбудови єдиної організаційно-функціональної системи стратегічної розвідки як основи стратегічного забезпечення застосування ЗС ФРН і забезпечення оборони та безпеки держави. До даної системи були включені сили та засоби радіо- і радіотехнічної розвідки видів ЗС, радіоелектронної війни сухопутних сил, космічної видової розвідки, а також спеціалізовані освітні та науково- дослідні установи.

Вирішення військовим керівництвом поставленого завдання дозволило командуванню стратегічної розвідки зайняти чільне міцне в обновлюваній структурі Бундесверу, при формуванні якої реалізується ідея чіткого визначення, постановки та оптимізації сумісних завдань, котрі вирішуються ЗС Німеччини.

Так, узагальнена, систематизована і проаналізована в рамках вже одного центрального органу управління розвідувальна інформація використовується ВПК держави на користь забезпечення національної безпеки, зокрема розбудови і бойового застосування всіх видів Збройних сил, а також міжнародного співробітництва і виконання сумісних зобов'язань. Крім того, починаючи з 2007 р. на Командування стратегічної розвідки покладені завдання керівництва, координації і контролю за діями військ (сил) в інформаційному просторі та створення власних можливостей щодо проведення операцій в комп'ютерних мережах, внаслідок чого за ним закріплені функції Командування інформаційних операцій.

На користь вирішення завдань мирного і військового часу КСР забезпечує розвідувальною інформацією та інформаційними документами 2-й відділ (розвідки і геоінформаційного забезпечення) Головного штабу Збройних сил, а також Об'єднане оперативне командування, Командування сил оперативного застосування, Командування ССО, ОК забезпечення, котрі входять до складу Об'єднаних сил забезпечення. Крім того, зазначене командування вирішує не тільки завдання щодо розвідувального забезпечення (з місць своєї дислокації) залучених військ (сил) на віддаленому театрі військових дій, а й безпосередньо виділяє до їх складу оперативно- тактичні групи (ОТГ) радіоелектронної боротьби/ інформаційних операцій, а при необхідності й висококваліфікованих фахівців в області інформаційно- розвідувальної діяльності.

Командування стратегічної розвідки знаходиться в адміністративному підпорядкуванні ОК забезпечення (м. Кельн) Об'єднаних сил забезпечення бундесверу, яке, власне, виконує контролюючу функцію. Оперативне управління КСР здійснює 2-й відділ Головного штабу Збройних сил ФМО. Безпосереднє керівництво КСР здійснює командир в званні бригадного генерала (нині Фрідріх-Вільгельм Крізель). Частина завдань щодо контролю діяльності командування покладена на Службу контролю/ Службу управління з контролю за витратами бюджетних коштів і виконаних робіт. Її діяльність зосереджена на досягненні економічності функціонування командування та, насамкінець, на приведенні його потенціалу (сукупності матеріальних, духовних і бойових можливостей) до рівня, достатнього для досягнення військово-політичної мети. Функціонування служби побудоване на об'єктивності оцінки витрат, а також схвалюваних рішень, здійснюваних дій і досягнутих результатах.

Відповідальність за вирішення поставлених перед КСР завдань покладена на заступника командира і очолюваний ним штаб командування, котрий дислокується в містечку Гельсдорф (околиці м. Бонн). Заступник командира (начальник штабу) здійснює управління підлеглими силами та засобами, контролює хід виконання поставлених командуванню стратегічної розвідки завдань, узгоджує питання розподілу і перенацілювання сил та засобів, а також займається вирішенням питань у сфері безпеки.

Штаб, який налічує близько 920 чоловік (з них 270 цивільних службовців), разом із здійсненням управління і контролю вирішує й спеціальні завдання, пов'язані з: 1) оптимізацією організаційно-штатної структури командування, оперативної і бойової підготовки та бойового залучення його компонентів; 2) їх інформаційно-аналітичним і технічним забезпеченням; 3) геоінформаційним забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності структурних підрозділів та частин командування; 4) організацією міжвидової, міжвідомчої і міждержавної взаємодії, а також 5) з управлінням розбудови і вдосконалення функціонування системи стратегічної розвідки в цілому. Виконання всіх цих завдань покладене на штабні відділення, відділи функціональних сфер діяльності та забезпечення структурних елементів.

Відділу застосування сил і засобів. Командування стратегічної розвідки зосереджений на питаннях оперативного управління силами та засобами розвідки в повсякденній діяльності, в ході навчань і виконання бойових завдань, а також аналізу результатів їх залучення. Крім того, відділ несе відповідальність за обробку запитів, котрі надходять до КСР, на розвідувальну інформацію і визначення ступеня їх пріоритетності. До складу відділу входять: 1) пункт управління і зв'язку, котрий забезпечує цілодобовий прийом завдань на розвідку, їх аналіз та обробку (визначення пріоритетності, постановку завдань, контроль виконання) на користь оперативно-тактичних груп, а також 2) група оперативного управління, яка разом з плануванням бойового застосування сил, котрі виділяються КСР, і засобів в оперативно-тактичної групи займається підготовкою відповідних наказів і робочих документів.

Відділ основних завдань КСР відає питаннями обробки, аналізу та узагальнення інформації РРТР, космічної видової розвідки, розвідки на основі аналізу відкритих джерел, а також координацією діяльності всіх сил розвідки командування. Важливим напрямом його діяльності є підготовка даних підлеглим органам РЕБ для організації радіоелектронного придушення, радіоелектронного захисту і протидії технічним засобам іноземної розвідки, а також для організації обміну розвідувальною інформацією з органами управління силами та засобами розвідки і РЕБ союзних сил.

Відділ космічної розвідки КСР, розміщений в наземному комплексі управління національної системи космічної розвідки SAR-Lupe в м. Гельсдорф, відповідає за експлуатацію наземної Станції контролю космічного простору, а також Центру планування та обробки даних Національного комплексу управління системою космічної розвідки.

Відділ довгострокового розвитку КСР відповідає за виконання науково-дослідних робіт для МО з концептуальних питань розвитку в області РРТР, РЕБ і космічної видової розвідки. До його завдань входить розробка сучасних принципів стратегічного забезпечення військ (сил), а також опрацьовування відповідних концептуальних основ для розбудови, розвитку та успішного застосування Збройних сил. Важливою сферою діяльності відділу є дослідження передових технологій та способів їх застосування у засобах зв'язку і передачі даних, а також підготовка і просування проектів щодо їх реалізації. Інший напрям його роботи стосується удосконалення системи освіти військовослужбовців і цивільного персоналу по сферах діяльності КСР.

Ключовим напрямом роботи всього штабу, пов'язаної із здійснюваною інтеграцією сил радіоелектронної боротьби (інформаційних операцій) з системою РРТР командування, є створення єдиної системи обробки даних, заснованої на використанні передових програмно-апаратних і мережевих технологій. Вирішення цих питань покладене на Відділ управління системою стратегічної розвідки штабу КСР, велику частину персоналу якого складають фахівці в області функціонування і підтримки сучасних інформаційних систем.

Підрозділ дешифрування КСР вирішує завдання виявлення і розпізнавання об'єктів по їх зображеннях, отриманих за допомогою апаратури радіолокації та оптоелектронних космічних апаратів. Крім того, до переліку його функціональних завдань входить визначення ступеня важливості та терміновості обробки матеріалів, а також рівня секретності та способу захисту інформації в цілях запобігання несанкціонованого доступу до неї, внесення спотворень або порушення цілісності при її передачі по каналах зв'язку.

На користь успішного вирішення завдань мирного і військового часу штаб КСР здійснює управління і керівництво діяльністю підлеглих сил і засобів РРТР, космічної видової розвідки і радіоелектронної боротьби.

Наземні сили та засоби розвідки і РЕБ, Для виконання поставлених керівництвом завдань штаб Командування стратегічної розвідки залучає підлеглі формування, сукупна чисельність особового складу яких перевищує 6300 військовослужбовців. Організація і проведення розвідки наземними стратегічними РРТР покладені на 91, 92 і 93-й військові округи зв'язку, які здійснюють управління підлеглими силами розвідки та РЕБ, організовують їх ефективне використання, обробляють і оцінюють здобуті розвіддані та доповідають їх штабу КСР. Кожному з військових округів зв'язку підпорядковується район радіорозвідки (відповідає рівню батальйону) і мобільний батальйон радіоелектронної боротьби (інформаційних операцій).

Функціонування перерахованих формувань у рамках КСР (під одним командуванням) дозволяє організувати з територіально розрізнених частин і підрозділів єдину систему наземної стратегічної РРТР і РЕБ на користь всіх видів Збройних сил і командувань об'єднаних сил забезпечення.

На основі батальйонів РЕБ створюються оперативно-тактичні групи, котрі виділяються командуванням для забезпечення військ (сил) у ході навчань та їх бойового застосування. Дані групи вирішують завдання щодо дії радіоелектронними випромінюваннями на радіоелектронні об'єкти системи управління протиборчої сторони, протидії її технічним засобам розвідки та захисту своїх радіоелектронних сил і засобів від аналогічних дій супротивника.

Всі частини та підрозділи отримують від штабу КСР необхідну технічну та інформаційно-аналітичну підтримку. Це, а також активне впровадження технічних засобів, котрі враховують принципи "мережецентричного" управління, забезпечують необхідний розподіл сил і засобів на основних стратегічних напрямах та ефективне вирішення поставлених перед КСР завдань.

Космічна розвідка КСР. 04.12.2008 р. ознаменувалося для Збройних сил Німеччини важливою подією. Цього дня Бундесвер офіційно прийняв в експлуатацію першу національну систему космічної розвідки SAR-Lupe у компанії OHB-SystemAG, штаб-квартира якої розташована в м. Бремен.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >