< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Центр розвідки федеральних Збройних сил – Бундесверу

ЦНБв (Zentrumfiir Nachrichtenwesender Bundeswehr, ZNBw). ЦНБв представлений відділом федерального міністерства оборони і входить до складу центральних військових установ Збройних сил. Його головне завдання – з'єднання всіх розвідувальних потужностей всіх видів збройних сил. Зібрані розвідвідділом та підрозділами видів збройних сил відомості концентруються у ЦНБ в і використовуються для оцінки та аналізу воєнного стану іноземних держав та оцінки стану військової безпеки Бундесверу.

Центр радіомоніторингу федеральних Збройних сил – Бундесверу

(Amtfiir Funkiiberwachungder Bundeswehr AFMBw) – військова служба технічної розвідки, котра займається добуванням розвідувальної інформації за допомогою технічних засобі: радіоперехоплення, повітряного відео і фото спостереження, радіолокації, сейсмологічних та інших видів технічних зобів розвідувального отриманні інформації.

Відомство військових аташе

(Militarattachewesen) – за кордоном представлене військовими місіями та військовими аташе, котрі виконують військово-дипломатичні функції, займаються "легальною розвідкою".

Особливості проблем інформаційно-психологічного забезпечення діяльності бундесверу

Військово-політичним керівництво ФРН приділяє значна увага питанням використання інформаційних технологій для порушення функціонування об'єктів інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури конкурентів і супротивників. Одночасно керівництво МО ФРН підвищило значну увагу питанням організації ефективного інформаційно-психологічного забезпечення (ІПЗ) у Збройних силах, котре проводиться з метою виховання в особового складу психологічної готовності до виконання поставлених завдань як у ході повсякденної діяльності, так й в умовах бойового застосування військ (сил).

Особливості системи забезпечення психологічної безпеки особового складу Бундесверу. Завдання психологічного забезпечення в Бундесвері покладені на Психологічну службу (ПС), яка відповідає за: І) проведення професійного відбору громадян, які призиваються, або тих, що поступають добровільно на військову службу; 2) надання військовослужбовцем спеціалізованої допомоги в соціальній адаптації, самореалізації в повсякденній діяльності, а також в подоланні складних психотравмуючих ситуацій в ході та після участі у бойових діях; 3) надання практичної допомоги командирам підрозділів у питаннях індивідуальної та колективної роботи з особовим складом.

Основними видами психологічного забезпечення є: 1) тестування кандидатів на військову службу психологічну профілактику особового складу; 2) індивідуальне психологічне консультування; 3) психологічна підтримка і супровід; 4) психологічний аналіз і корекція; S) поглиблена психологічна реабілітація.

Психологічне забезпечення організовується і проводиться відповідно до наступних нормативних документів ЗС ФРН: 1) основоположних (концептуальних) – "Організація медико-психологічного забезпечення в бундесвері", "Рекомендації щодо профілактики стресових станів у військовослужбовців"; 2) вказівок інспектора Центральної медико-санітарної служби (ЦМСС) "Медичне забезпечення військовослужбовців в ході та після участі в операціях за межами національної території"; 3) рекомендацій ЗС ФРН "Про проведення огляду військовослужбовців і громадян, які поступають на військову службу" і "Професійні захворювання і медична профілактика".

Організаційно представники та органи ПС входять до військової адміністрації Бундесверу. У ході своєї професійної діяльності фахівці психологічної служби тісно взаємодіють із співробітниками Центральної медико-санітарної служби. До органів, котрі вирішують завдання інформаційно-психологічного забезпечення у ЗС ФРН, відносяться: 1) Управління кадрів, загальних питань і соціального забезпечення МО; 2) Центральне управління ЗС; 3)Федеральне відомство військової адміністрації Бундесверу; 4)Штаби військових округів; 5)Районні військові комісаріати; 6) військові госпіталі та медико-санітарні підрозділи гарнізонів.

Всього в Бундесвері налічується 450 штатних посад для представників психологічної служби (200 психологів і 250 асистентів, в середньому один фахівець на 770 військовослужбовців і цивільних службовців), силами яких щорічно проводиться більше 200 тис. комплексних психологічних досліджень. Безпосередньо загальна організація, планування і координація діяльності Психологічної служби Бундесверу здійснюються на рівні Управління кадрів і загальних питань МО ФРН, Федерального відомства військової адміністрації, Головних штабів видів ЗС, Об'єднаних сил забезпечення і Центральної медико-санітарної служби; а практична реалізація директив вищезазначених керівних органів МО і ЗС здійснюється на рівні райвійськкоматів, медико-санітарний підрозділів та військового госпіталю.

Для вирішення завдань професійного відбору осіб, які поступають на військову службу за призовом, професійні психологи включені до складу районних військових комісаріатів. Крім того, фахівці ПС є в п'яти Центрах тестування кандидатів в унтер-офіцери (міста Берлін, Дюсельдорф, Ганновер, Мюнхен, Вільгельмсхафен) і одному – для відбору кандидатів на офіцерські посади (м. Кельн).

Основне завдання даних фахівців-психологів полягає у виявленні осіб, які мають психологічні протипоказання до проходження військової служби, а також у виробленні рекомендацій для розподілу кандидатів по військово- облікових спеціальностях. З цією метою німецькі психологи широко використовують спеціально розроблені методики комп'ютерного тестування (CAT-Computer-AssiestiertcTesten). Крім того, представники ПС займаються в даних центрах питаннями псіхоергономіки, зокрема виробленням професійних рекомендацій для командування сухопутних військ, ВПС і ВМС з урахуванням особливостей їх оперативної та бойової підготовки.

На фахівців-психологів військової ланки покладені завдання психологічної профілактики серед особового складу, а також проведення індивідуальних психологічних, консультацій і психологічного аналізу, У разі виявлення важких психологічних порушень ними виноситься експертний висновок про направлення даної людини на консультацію фахівців госпітальної ланки з подальшим психотерапевтичним (психіатричним) лікуванням. Таким чином, головна функція психологів військової ланки у ЗС ФРН полягає в створенні та підтриманні здорового психологічного клімату в підрозділах, а також у виявленні на ранній стадії випадків, коли потрібна складна психологічна або медикаментозна корекція. Необхідно відзначити, що військові психологи працюють у тісній взаємодії з командирами підрозділів і представниками ЦМСС інших медичних спеціальностей.

У госпітальній ланці залучаються лікарі-психотерапевти і психіатри. Загальна місткість психоневрологічних відділень п'яти госпіталів Бундесверу (міста Берлін, Вестерштеде, Гамбург, Кобленц і Ульм) складає 100 койко- місць. На фахівців даного профілю покладені завдання з діагностикита лікуванню психологічних розладів. З цією метою в їхньому розпорядженні є сучасне діагностичне устаткування для проведення ретельного психолого- психіатричного обстеження. За наслідками дослідження пацієнтам призначається коректувальне психотерапевтичне або психіатричне лікування.

Останнім часом особливу тривогу у командування Бундесверу викликає значне число військовослужбовців з виявленими розладами, отриманими в ході участі в операціях за кордоном. Так, у 2010 р. у ЗС ФРН зареєстровано більше 400 подібних випадків. Згідно чинної міжнародної класифікації хвороб, дане захворювання відноситься до групи соматоформних і пов'язаних із стресом через невротичні розлади. Залежно від термінів діагностики, тяжкість захворювання і початку спеціалізованою лікування відносно нього даються різні прогнози на одужання і повернення військовослужбовців до служби.

Для надання спеціалізованої допомоги постраждалим німецьким військовослужбовцем у січні 2010 року у Берліні завершилося розгортання Центру вивчення проблем медико-психологічної реабілітації особового складу Бундесверу. Крім того, у 2000 р. командування ЗС ФРН прийняло рішення про їх оснащення мобільними контейнерними психофізіологічними лабораторіями для проведення ранньої діагностики психологічних відхилень у військовослужбовців, які виконують завдання за кордоном і на національній території. Одна з таких лабораторій була вже в 2010 р. відправлена до Афганістану для проведення поглибленою обстеження особистою складу німецького військовою контингенту. Її устаткування дозволяємо представникам ПС самостійно проводити поглиблене психофізичне обстеження, а у разі потреби отримати кваліфіковану допомогу в режимі відеоконференції від фахівців розташованої у ФРН профільної військової або цивільної лікувально-діагностичної установи.

Система психологічного забезпечення, котра в цілому існує в Бундесвері, дозволяє вирішувати покладені на неї завдання в умовах повсякденної діяльності військ (сил). Разом із тим можливості ПС у рамках структури ЗС мирного часу, а також особливості законодавства ФРН відносно відрядження в "гарячі точки" представників військової адміністрації Бундесверу не дозволяють німецькому командуванню досягти необхідного рівня психологічного забезпечення угрупувань військ (сил) в операціях за межами національної території. Зазначена причина зажадала проведення додаткових організаційних і технічних заходів щодо підвищення ефективності ПС.

Підрозділи інформаційно-психологічної війни Бундесверу. Небувале донині зростання мілітаризму у німецькому суспільстві супроводжується розширенням масштабів участі державної влади ФРН в інформаційно- психологічній війні проти населення: 1) посткомуністичних держав; 2) держав, котрі входили до зони "радянського впливу" (так званих держав соціалістичної орієнтації); 3) новоутворених держави СНД. За планами командування бундесверу, в збройних силах проводяться заходи щодо підготовки особового складу до ведення інформаційно-психологічних операцій, метою яких є надання вигідного впливу на моральний стан супротивника, а також військовослужбовців і всього населення Німеччини в плані контрзаходів протидії СIO та Актам інформаційно-психологічної агресії іноземних держав, терористичних та екстремістських організацій, а також деструктивних дій окремих впливових одіозних особистостей.

Залежно від об'єкту і характеру вирішуваних завдань і сил, які залучаються, німецькі військові фахівці здійснюють інформаційно-психологічні операції на: 1) стратегічні (проводяться проти крупних контингентів військ супротивника всіма наявними засобами, у першу чергу за допомогою радіо- і друкарської пропаганди, із залученням державних органів масової інформації); 2) тактичні (проти конкретних військових частин і населення супротивника з використанням штатних засобів), а також 3) консолідуючі, тобто контрзаходи протидії психологічним та ідеологічним акціям супротивника, спрямованим на завдання шкодиособовому і командному складу військ Бундесверу, спецслужб і правоохоронних органів, а також населенню ФРН).

Для виконання вище перелічених завдань створена Спеціальна школа психологічної війни (м. Ойськирхен) і сформовані спеціальні підрозділи інформаційно-психологічної війни. Окрім виконання основних завдань, вони призначені також для здійснення таких функцій, як підтримання у керівного складу і всіх військовослужбовців постійної готовності до бойових дій проти армій держав-супротивників, формування у всього особового складу "духу НАТО" і "загальноєвропейської єдності", тобто його об'єднання навколо союзників по Північно-Атлантичному альянсу та ЄС. До зазначених ідеолого-психологічних настанов додається антикомуністична, антиісламістська, антиіранська, антисирійська, антиросійська спрямованості, які є фундаментом для проведення інформаційно-психологічної війни проти потенційних супротивників ФРН.

Заступник генерального інспектора бундесверу є відповідальним за загальне керівництво діяльністю у сфері проведення заходів інформаційно- психологічної війни.

Відділ управління військової політики та оперативного реагування Генерального штабу ЗС ФРН безпосередньо планує, організує і здійснює відповідні комплексні інформаційно-психологічні заходи та операції. Спеціальні підрозділи психологічної війни у військах організаційно входять до складу територіальних військ сухопутних сил Бундесверу. Відомо, що вони представлені двома батальйонами та однією ротою психологічної війни: 800-й (м. Клаусталь-Целлерфельд) і 850-й (у м. Андернах) батальйони підпорядковані відповідно командуванням територіальних військ "Північ" і "Південь";600-а рота психологічної війни – командуванню "Шлезвіг-Гольштейн". Чисельність цих частин складає 1,5 тис. чоловік. До кожного батальйону входять п'ять рот: штабна і забезпечення, радіо, друкарська і дві роти звуковіщальних станцій. Роти відповідно поділяються на взводи. Підрозділи психологічної війни оснащені сучасною друкарською технікою, засобами доставки друкованих матеріалів в тил супротивника, радіо- та звуковіщальними станціями. Для організації безпосереднього захисту в ході бойових дій батальйони мають на озброєнні протитанкові керовані ракети "Мілан" і 40-мм автоматичні зенітні гармати. За оцінкою командування Бундесверу, частини психологічної війни за рівнем підготовки особового складу і технічної оснащеності успішно можуть виконувати поставлені перед ними завдання в складних умовах бойових дій.

Центр інформаційно-психологічної боротьби (ЦІПБ) бундесверу нещодавно почав діяти в місті Майен (земля Рейнланд-Пфальц). Як заявив інспектор об'єднаних сил забезпечення віце-адмірал Бернд Хайзе, нова структура ЗС є унікальною і призначена, головним чином, для забезпечення закордонних операцій Бундесверу. До Центру сходиться широкопланова інформація, на основі якої оцінюються ситуації в кризових регіонах. У поточній роботі велика увага приділяється вивченню учасників поточних або потенційних конфліктів, а також причин виникнення вогнищ напруженості. У планах МО ФРН – збільшення чисельності Центру ІПБ з 700 до 1200 чоловік.

Ядром нової структури,дислокованої в Майені, є окремий 950-й батальйон ІПБ Бундесверу, який нерідко називають "спецпропагандистським". До останнього часу цей батальйон був єдиним у Збройних силах ФРН підрозділом, завданням якого була деморалізація особового складу військ супротивника, а також проведення спеціальної пропагандистської роботи серед населення на зайнятих територіях.

Другий підрозділ Центру ІПБ Бундесверу дислокується у м. Кобленце, де розташований Штаб сухопутних сил ЗС.

Головною зброєю військовослужбовців Центру ІПБ Бундесверу є 1) гучномовці, 2) листівки, 3) журнали, 4) радіопередавачі та відеоролики, а також 5) інформація, поширювана через Інтернет. За плечима у пропагандистів у погонах вже набутий досвід спеціальної роботи в Сомалі та Хорватії. Нині підрозділи 950-го батальйону діють у Боснії, Македонії та сербському краї Косово, а також в Афганістані. Велика увага приділяється вивченню географії району майбутніх військових операцій, історії, культури, традицій та звичаїв місцевого населення. Це обумовлює те, що у Центрі ІПБ Бундесверу проходять військову службу лінгвісти, етнологи, психологи та політологи з університетською освітою. В його веденні знаходиться також радіостанція "Радіо Андернах", котра веде віщання на німецьких військовослужбовців, які знаходяться за кордоном. Крім пропагандистських заходів серед населення та військовослужбовців ЗС у кризових регіонах, експерти центру займаються збором розвідувальної інформації. Ще у липні 2001 р. у складі 950-го батальйону була сформована телевізійна бригада, яка продемонструвала хорошу роботу в Кабулі та його околицях. Відеоматеріали через супутник передавалися в німецькі військові штаби, де на їх основі проводилася оцінка ситуації. На думку експертів, відеозапис дає більш повну картину, ніж сухі розвідувальні зведення.

Як відзначають фахівці, в рамках військової реформи Бундесвер все більш адаптується до активних дій за кордоном, роблячи ставку, перш за все, на підрозділи особливого призначення, зокрема на спецпропагандистів та аналітиків центру ІПБ Бундесверу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >