< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості співробітництво неурядових організацій і підприємницьких структур

в реалізації зовнішньополітичних урядових програм з вигідного впливу та просування національних і державних інтересів ФРН. Зазначено вище "концепція трьох стовпів" складалася протягом 50 років як сучасна форма співробітництва економіки та політики. Мережа закордонних торгових представництв складатися у сукупності з трьох різних інституцій, що знаходяться в 75 країнах: а) 48 Закордонних торговельних палат (Auslandshandekkammern, АНК); 6) Бюро німецької економіки (DIHT); в) представництва німецької економіки.

Зовнішньоекономічні програми Федерального уряду забезпечують:

  • 1. Федеральні установи їз зовнішньо-економічного інформування (ВfАІ) – сучасна служба Федерального міністерства економіки та праці (BMWA), котра накопичує, обробляє, систематизує та видає зацікавленим представникам ділових кіл Німеччини інформацію про ринки та фірми іноземних держав. ВfАІ пропонує підтримку всім малим і середнім підприємствам Німеччини для того, щоб вони могли приймати надійні рішення щодо експорту, імпорту, організації кооперації і зовнішнього інвестування.
  • 2. Кредитна установа для відбудови (KfW – Банк і реконструкції) зі штаб-квартирою у м. Франкфурт-на-Майні заснована у 1948 р.

Першочерговим завданням Банку з реконструкції було сприяння відбудові післявоєнної Німеччини. Нині KfW один із важливих федеральних структур зі сприяння розвитку господарства (передусім малих і середніх підприємств) та фінансування (кредитування) німецькою експорту до третіх держав, насамперед до країн, що розвиваються, та до країн з перехідною економікою. Керівник представництва KfW у державі перебування постійно підтримує зв'язок з МЗС Німеччини. Федеральними міністерствами та відомствами, а також з представниками неурядових організацій, які виконують проекти програми "ТРАНСФОРМ".

Координаційний центр KfW в Україні виконує такі функції: а) допомагає залученим до програми "ТРАНСФОРМ" відомствам та установам обмінюватися інформацією та співпрацювати між собою, з українськими партнерами та міжнародними організаціями-донорами; б) готує поїздки представників відомств та уповноважених установ по Україні та супроводжує їх у цих поїздках; в) готує і проводить широкомасштабні заходи на теми програми "ТРАНСФОРМ"; г) займається громадською діяльністю на користь програм "ТРАНСФОРМ".

За організаційної підтримки з боку KfW у приміщенні посольства Німеччини в Києві відбуваються зустрічі німецьких радників та експертів, які займаються дослідженнями проблемних питань економіки держави перебування, а також представників німецьких фондів "Ганса Зайделя", "Фрідріха Еберта", "Конрада Аденауера", товариства ім. Карла Дуйсберга, Німецької служби академічних обмінів (DAAD), Бюро делегата німецької економіки (DIHT). На засіданнях також присутні співробітники німецьких фірм ("Сіменс", "Дойчетелеком"), банків ("DeutscheBank", "CommerzbankAG", "Microfinansbank") та низки спільних підприємств, які ведуть комерційну діяльність на території держави перебування. Під час засідань обговорюються різні питання, а також ситуація в політичній та економічній сфері держави перебування.

Цікава особливість виявляється в діяльності Фондів політичних партій та недержавних освітянських установ.

Фонд "Ганса Зайделя" заснований при "Християнсько-соціальному союзі ФРН". До складу правління фонду входять відомі громадські, політичні та державні діячі країни. Фінансування здійснюється "Союзом", Федеральним міністерством економічного співробітництва і приватними особами. Метою діяльності фонду є сприяння розвитку демократії на основі світогляду християнсько-соціальної етики, реалізація програм гуманітарної допомоги, становлення приватного бізнесу.

Головним завданням представництва фонду в державі перебування є збір, аналіз і попереднє опрацювання соціальної, політичної та економічної інформації про потенційні можливості держави перебування, комплексне вивчення окремих регіонів, формування пронімецької орієнтації у провідних громадських і політичних діячів держави, перспективних керівників середньої та нижчої ланки, вплив через них на внутрішню і зовнішню політику, хід економічних реформ в інтересах Німеччини, підготовка з цього середовища особливо цінних джерел інформації. Емісари фонду підтримують тісні контакти з представниками державних структур держави перебування, лідерами політичних партій і громадських об'єднань центристської спрямованості. Один із головних напрямків діяльності фонду в державах СНД – підбір "перспективного інтелекту", тобто співпраця з молодим поколінням – студентами вищих закладів освіти, "прищеплення" їм симпатій до німецького способу життя. Укладаючи угоди про співпрацю з ВНЗ, фонд надає перевагу перш за все технічним, економічним та юридичним факультетам. Програми фонду передбачають проведення "селекційної" роботи серед студентів у ВНЗ, вивчення їх інтелектуального потенціалу та створення умов для подальшого навчання у Німеччині тощо.

Фонд "Фрідріха Еберта" заснований Соціал-демократичною партією Німеччини. Діяльність фонду здійснюється у сферах політичного і міжнародного навчання, науково-дослідної та адміністративної роботи. Головними завданнями фонду є сприяння міжнародному порозумінню і партнерству з країнами, що розвиваються, науковим пошукам у різноманітних сферах економіки, сприяння розвитку виборчого законодавства, парламентаризму, організація і проведення семінарів з різнихпитань за участю відомих учених Німеччини та держави перебування. Емісари фонду до проведення семінарів та конференцій залучають талановитих студентів, фахівців у галузі соціології, політики та економіки. За результатами їх проведення готуються прогнози розвитку суспільно-політичного становища, вивчається вплив політичних сил у різних регіонах держави перебування, ставлення населення до подій, що відбуваються.

Фонд "Конрада Аденауера" у своїй діяльності виражає інтереси Християнсько-демократичного союзу ФРН. Офіційними цілями фонду є сприяння демократичному розвитку, перенесення політичної системи Європи до країни Африки, Латинської Америки, Східної Європи і держав СНД, сприяння реалізації програми політичної освіти, розробка наукових основ політичної діяльності шляхом проведення досліджень і консультацій, підтримання міжнародного співробітництва шляхом обміну інформацією, навчання молодих обдарованих учених, які працюють у галузі суспільно- політичних наук. Фонд також сприяє створенню основ міського самоврядування, реконструкції господарських структур, процесам приватизації.

Функціонери фонду залучають до співробітництва відомих політиків і громадських діячів, науковців, представників церкві та засобів масової інформації. Завданням діяльності представництва фонду в державі перебування є проведення семінарів, видання публікацій з питань демократичного суспільства, ринкової економіки, сприяння малому і середньому бізнесу, надання практичної допомоги з цих питань. Фонд надає стипендії під конкретні дослідницькі проекти з питань трансформаційних процесів в економічній, політичній та правовій сферах у державі перебування. Наприклад, фондом проводяться "круглі столи" із залученням лідерів та активістів політичних партій, представників Комітету Парламенту з питань правової політики та судово-правової реформи, Комітету закордонних справ і зв'язків з СНД, співробітників Управління політичного аналізу і планування МЗС, Фонду держмайна, представників Європейської Комісії в країні перебування, духовенства, депутатів Бундестагу ФРН. У ході дискусій німецькою стороною проводяться опитування з питань розвитку суспільно-політичної та економічної ситуації в державі перебування, аналізується розклад політичних сил, розглядаються питання участі духовенства у сучасному житті держави та підготовки до вступу нашої країни до міжнародних структур. Функціонери фонду першочергову увагу приділяють співпраці із засобами масової інформації (ЗМІ). Представництво фонду проводить регулярні зустрічі з журналістами, на яких обговорюються актуальні проблеми політичної, економічної та суспільної трансформації. Разом із німецьким фондом "Фрідріха Еберта", надає короткотермінові стипендії (гранти) журналістам для проходження стажування у Франкфуртському інституті розвитку та комунікації.

Товариство їм. Карла Дуйсберга здійснює свою діяльність відповідно до положень статуту, які передбачають розширення свого впливу на міжнародну сферу підвищення професійної кваліфікації спеціалістів у галузі економіки, розвитку та кадрів управління. Товариство об'єднало діяльність державного та приватного виробничих секторів і нараховує більше 1000 підприємств, організацій і приватних осіб. Функціонери товариства у своїй діяльності тісно контактують з МЗС ФРН, Міністерством економіки Німеччини, Німецькою спілкою виробників, Дойчебанком, Федеральним інститутом з досліджень країн Східної Європи та міжнародних проблем (BIOST), Німецькою академічною службою обміну (ДААД), Інститутом міжнародних проблем і Дипломатичною академією Німеччини, до завдань яких входить встановлення зовнішньополітичного співробітництва із зарубіжними партнерами та підготовка прогнозів розвитку суспільно- політичної та економічної ситуації в окремих країнах світу, зокрема в Україні.

Найважливіїиими завданнями представництва в державах СНД є збір, аналіз і попереднє опрацювання всебічної соціальної, політичної та економічної інформації щодо потенційних можливостей держави перебування, формування пронімецької орієнтації у відомих політиків, економістів, чиновників держапарату, комплексне вивчення окремих регіонів країни, перспективних керівників середньої та нижчої ланки, здійснення за їхньою допомогою впливу на внутрішню та зовнішню політику держави перебування, хід політичних та економічних реформ в інтересах Німеччини, підготовка з цього середовища лобістів та особливо цінних джерел інформації.

Урядом ФРН за допомогою товариства проводиться спеціальна програма "ТРАНСООРМ", яка фактично спрямована на формування пронімецьки орієнтованого прошарку в середовищі еліти іноземної держави. Важливим елементом цієї програми є надання консультативної допомоги з боку німецьких фахівців вищим урядовцям держав СНД, а також навчання та підвищення кваліфіїсації працівників державного управління, фінансово- банківської системи та економіки. Поряд із цим у рамках цієї програми реалізуються деякі проекти з інвестування малого та середнього підприємництва в державах СНД. Емісари товариства підтримують тісні ділові контакти з представниками державних установ. Національним банком, Мінфіном, Торгово-промисловою палатою. Фондом державного майна, товариствами фольксдойче (німецькою діаспорою), представництвом фонду "Конрада Аденауера", а також деякими німецькими фірмами ("Сіменс", "Дег", "Тройханд-Східна Європа" та інші) та СП, які проводять комерційну діяльність па території держави перебування.

З 97 країнами Німеччина уклала культурні угоди, котрі окреслюють рамки співробітництва в галузі культури. З більшістю інших держав також має місце тісний культурний обмін. Практична реалізація зовнішньої культурної політики знаходиться в руках посередницьких організацій, що у рамках зовнішньополітичних проектів федерального уряду діють самостійно. Найважливіїиими організаціями в цій сфері є: 1. Інститут їм. Гете (Goethelnstitut, GI), що має 135 філій у 76 країнах, 18-у Німеччині (дані за жовтень 1998 р.). Його головне завдання – популяризація німецької мови за

кордономі сприяння міжнародній культурній співпраці. 2. Німецька служба академічних обмінів (Deutscher Akademischcr Aastauschdienst, DAAD) займається обміном науковців і студентів. 3. Фонд ім. Олександра Гумбольта (Alexandervon Humbolt Stifling, ΑνΗ) надає висококваліфікованим іноземним ученим можливість займатися науковою працею в Німеччині. 4. Інститут міжнародних культурних зв'язків організовує, зокрема, виставки німецьких авторів за кордоном та виставки іноземних авторів у Німеччині.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >