< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нормативно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки РФ

Організаційно-правове забезпечення інформаційної безпеки репрезентує

сукупність рішень, законів і нормативів, котрі регламентують як загальну організацію робіт із забезпечення інформаційної безпеки, так й створення систем захисту інформації та їх функціонування на конкретних об'єктах. Нормативно-правове ЗІБ РФ утворюється сукупністю правових норм федерального законодавства, законодавства суб'єктів РФ і міжнародних договорів РФ, котрі регулюють відносини в області захисту і протидії небезпекам.

Зміст діяльності у сфері забезпечення безпеки складових національних інтересів РФ в інформаційній галузі визначається наступними заходами, спрямованими на: 1) дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина щодо одержання інформації і користування нею, забезпечення духовного відновлення Росії, збереження та зміцнення моральних цінностей суспільства, традицій російського патріотизму і гуманізму, культурного та наукового потенціалу держави; 2) інформаційне забезпечення державної політики РФ, пов'язане з доведенням до російської та міжнародної громадськості достовірної інформації про державну політику РФ, її офіційної позиції по соціально значимих подіях російського і міжнародного життя, із забезпеченням доступу громадян до відкритих державних інформаційних ресурсів; 3) розвиток сучасних інформаційних технологій, російської індустрії інформації, у тому числі індустрії засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку, забезпечення потреб внутрішнього ринку її продукцією і вихід цієї продукції на світовий ринок, а також забезпечення копичення, безпеки та ефективного використання російських інформаційних ресурсів; 4) захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, забезпечення безпеки інформаційних і телекомунікаційних систем, як вже розгорнутих, так й створюваних на території РФ.

Важливою складовою нормативно-правового забезпечення є також сукупність правових норм, котрі регулюють відносини в області функціонування державних органів, які входять до складу системи ЗІБ РФ, їхня взаємодія з громадськими організаціями і громадянами.

В основу нормативно-правового ЗІБ РФ покладені наступні принципи: 1) формування і застосування норм міжнародного права як складової частини правової системи РФ; 2) забезпечення балансу інтересів особистості, суспільства і держави; 3) погодженість діяльності федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів РФ щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки.

Зокрема, принцип формування і застосування норм міжнародного права як складової частини правової системи РФ припускає пряму дію загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів на всій території держави, а також активну і погоджену участь федеральних органів виконавчої влади РФ у розробці міжнародних документів, котрі стосуються питань просування національних інтересів РФ в інформаційній сфері та забезпечення їх безпеки.

Основні функції законодавця при формуванні організаційно-правової бази РФ наступні: 1) розробка основних принципів віднесення відомостей, котрі мають конфіденційний характер, до захищаємій інформації; 2) визначення системи органів і посадових осіб, відповідальних за забезпечення інформаційної безпеки в державі, та порядку регулювання діяльності підприємства і організації в цій сфері; 3) створення повного комплексу нормативно-правових керівних і методичних матеріалів (документів), котрі регламентують питання забезпечення інформаційної безпеки як в державі в цілому, так і на конкретному об'єкті; 4) визначення заходів відповідальності за порушення правил захисту; 5) визначення порядку вирішення спірних і конфліктних ситуацій у питаннях захисту інформації.

Таким чином, метою нормативно-правового ЗІБ РФ є створення правових умов для ефективної діяльності суб'єктів системи ЗІБ з протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам національним інтересам Російської Федерації в інформаційній сфері.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >