< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Законодавчу основу системи правового ЗІБ РФ

складають: 1) Конституція РФ; 2) Доктрина інформаційної безпеки РФ (№ Пр-1895 від 09.09.2000 р.); 3) Основні напрями наукових досліджень в області забезпечення інформаційної безпеки РФ (від 07.03.2008 р.); 4) Основи державної політики РФ вобласті міжнародної інформаційної безпеки на період до 2020 року(№ Пр-1753 від 24.07. 2013 р.); 5) Основні напрями державної політики в області забезпечення безпеки автоматизованих систем управління виробничими та технологічними процесами критично важливих об'єктів інфраструктури РФ (від 8.09.2013 р.); в) Концепція національної безпеки РФ; 7) Концепція зовнішньої політики РФ (2013 р.); 8) Стратегія національної безпеки РФ до 2020 року; 8) Федеральні закони та нормативні акти суб'єктів РФ; 9) інші нормативно-правові акти, котрі визначають повноваження Президента РФ в області забезпечення безпеки, погодженого функціонування і взаємодії органів державної влади.

Теоретико-методологічною основою законодавства про забезпечення інформаційної безпеки є Доктрина інформаційної безпеки РФ (№ Пр-1895 від 09.09.2000 р.), затверджена у 2000 р. Зазначений документом містить офіційно прийняту в Росії систему наукових поглядів на проблеми забезпечення інформаційної безпеки, методи і засоби захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства, держави в інформаційній сфері. Доктрина указує на наявність низки недоліків, пов'язаних із суперечністю і нерозвиненістю системи правового регулювання відносин в інформаційній сфері та котрі призводять до серйозних негативних наслідків у справі ЗІБ особи, суспільства і держави. У принципі, право на інформацію може реалізовуватися за допомогою паперових носіїв, але в сучасних умовах більш практичним і зручнішим для громадян є створення відповідними законодавчими, виконавчими та судовими органами інформаційних серверів, а також підтримання доступності та цілісності представлених на них відомостей, тобто забезпечення їх (серверів) ІБ.

Дослідження наявних базових матеріалів засвідчує, що вперше в Російській Федерації поняття "інформаційна безпека" як правова категорія було запропоновано у 1990 р. парламентською комісією академіка Ю.А. Рижова, яка займалася розробкою концепції національної безпеки держави. Саме з того часу розпочалося інформаційне наповнення нормативно-правової бази з проблем забезпечення інформаційної безпеки та створення відповідних структур в Уряді РФ, в Адміністрації Президента РФ, у Раді безпеки РФ, які безпосередньо займаються цими питаннями. Так, у 1996 р. було створено парламентський підкомітет з інформаційної безпеки, результатом роботи якого стала Концепція національної безпеки, затверджена у даній редакції Указом Президента РФ №1300 від 17.12.1997 р. У 2000 р. зазначена Концепція доопрацьована і затверджена Указом Президента РФ №24 від 10.01.2000 р. У цьому ж році затверджена Доктрини інформаційної безпеки РФ (Указ Президента РФ № Пр-1895 від 09.09.2000 р.).

Саме в Доктрині було визначено, що під інформаційною безпекою Російської Федерації розуміється стан захищеності її національних інтересів в інформаційній сфері, котрий визначається сукупністю збалансованих інтересів особи, суспільства і держави. Зазначимо також, що основні напрямки нормативно-правового ЗІБ РФ відбивають сукупність офіційних поглядів на мету, завдання та напрямки державної політики щодо удосконалення законодавства, котре регулює суспільні відносини в області протидії загрозам національним інтересам Російської Федерації в інформаційній сфері.

Проте, проблема інформаційної безпеки держави у 2014 р. знову загострилася у зв'язку з політичним тиском на Росію. У Раді безпеки РФ вважають, що Росія має знаходитися в постійній готовності до протиборства в інформаційному середовищі. У зовнішньополітичних умовах, що склалися, зросла потреба в пошуку ефективніших заходів і підходів до інформаційної безпеки. Фахівці та політики вважають, що нині чинна Доктрина була затверджена 15 років тому, і аналіз сучасних обставин показує, що документ вимагає доопрацювання і коректування. Нова редакція доктрини інформаційної безпеки має бути узгоджена з представниками інформаційної галузі та відображати інтереси держави в інформаційному середовищі: 1) дотримання прав людини і громадянина; 2) розвиток інформаційно- комунікаційних технологій; 3) підвищення конкурентоспроможності російської продукції при створенні мереж зв'язку; 4) забезпечення безпеки національної інформаційної інфраструктури".

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Росії, затверджена Указом Президента РФ (від 07.02.2008 р.), є політичним документом, який закріплює мету, принципи та основні напрями державної політики в області використання та розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій, науки, освіти та культури для просування держави на шляху до інформаційного суспільства. Як випливає із Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Росії, вдосконалення правового забезпечення інформаційної безпеки є одним із пріоритетів при розбудові глобального інформаційного суспільства, проголошеного Окінавською хартією глобального інформаційного суспільства (підписана о приєднані Росії Президентом РФ 22.07.2000 р.).

Стратегія національної безпеки Російської Федерації до 2020 року (від 13.05.2009 р.), зі свого боку,є важливим документом для забезпечення всієї системи національної безпеки Росії,я також базовим керівним документом щодо планування розвитку системи забезпечення національної безпеки РФ. У Стратегії достатньо ретельно розроблений розділ "Державна і громадська безпека", проте в ньому не розглядаються сучасні загрози, породжені світовою економічною кризою. Серед загроз національній безпеці називаються лише зовнішні загрози,зокрема, діяльність терористичних організацій, транснаціональна злочинність тощо. Проте, не вказані внутрішні загрози національній безпеці.

Стратегія національної безпеки РФ в рамках переходу до нової державної політики у сфері інформаційної безпеки висуває вимоги до: 1) подолання технологічного відставання в найважливіших галузей інформатизації, телекомунікацій і зв'язку, що визначає стан національної безпеки, розробки та упровадження технологій інформаційної безпеки в системах державного і військового управління, системах управління екологічно небезпечними виробництвами та критично важливими об'єктами, а також 2) забезпечення умов для гармонізації національної інформаційної інфраструктури з глобальними інформаційними мережами та системами. Таким чином, стратегія відображає сукупність офіційно прийнятих в Росії поглядів на стан, цілі, завдання, основні напрями та першочергові заходи щодо подальшого розвитку системи регулювання суспільних відносин в області ЗІБ РФ.

Основи державної політики Російської Федерації в області міжнародної інформаційної безпеки на період до 2020 року (№ Пр-1753 від 24.07.2013 р.) представляє ще один важливий документ стратегічного характеру, котрий визначає політику держави у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки.

Концепція зовнішньої політики Російської Федерації 2013 року репрезентує систему поглядів на базові принципи, пріоритетні напрями зовнішньополітичній діяльності РФ. З цієї причини Концепція є вельми значущім документом для розвитку інформаційної безпеки Росії. Вперше офіційно було виділено питання про запобігання загрозам, котрі виникають в інформаційному просторі держави. Особливо підкреслюється, що Росія "вживатиме необхідні заходи на користь забезпечення національної та міжнародної інформаційної безпеки" (п. 32, з). У рамках ООН російська дипломатія рішуче націлена домагатися ухвалення правил поведінки в області забезпечення міжнародної інформаційної безпеки (п. 32, і).

Слід зазначити, що основоположним серед законів РФ, присвячених питанням інформаційної безпеки, є Федеральний закон "Про інформацію, інформаційні технології і захист інформації" (від 27.07.2006 р. № 149-ФЗ). Одночасно в Кримінальному кодексі РФ є низка статей, котрі передбачають кримінальну відповідальність за комп'ютерні злочини: ст. 272, ст. 273, ст. 274 УК РФ та інші. Таким чином, у РФ проходить серйозна робота в галузі вдосконалення законодавчих актів з проблеми забезпечення інформаційної безпеки Росії. Останніми роками в РФ реалізовувалися різні заходи, присвячені проблемі забезпечення інформаційної безпеки: конференції, круглі столи, форуми, дискусії.

Ключовим моментом політики РФ в у сфері правового забезпечення ІБ РФ є усвідомлення у доктриналістів і практичних виконавців необхідності захисту будь-яких інформаційних ресурсів та інформаційних технологій, неправомірне поводження з якими може завдати збитку їх власнику, користувачу, іншій особі та всій державі в цілому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >