< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура загальнодержавної системи забезпечення інформаційної безпеки РФ

Особливості системи статутних і функціональних обов'язків державних органів влади та управління РФ

Державну функціональну систему організаційно-правового забезпечення інформаційної безпеки російські фахівці визначають як сукупність федеральних та інших органів управління і взаємопов'язаних правових, організаційних, кадрово-функціональних і технічних заходів, здійснюваних на різних рівнях управління і реалізації інформаційних відносин та спрямованих на забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

Сучасну державну функціональну систему органЬаційно-правового забезпечення інформаційної безпеки РФ представляє нині функціонуюча система органів і посадових осіб, відповідальних за забезпечення інформаційної безпеки в російському суспільстві та державі – це сукупність владних, органааційно-розпорядчих і виконавчих органів, спеціальних служб, відповідальних за забезпечення національної та громадської безпеки і оборони, а також за захист національних інтересів, які утворюють так звану "розвідувальну спільноту" Російської Федерації.

Оцінка статутних та функціональних ознак вищих державних органів влади та управління РФ дає підстави визначити, що суб'єкт оперативної діяльності складається за рівнем владних повноважень із чотирьох груп: 1. Президент РФ і органи влади президентського рівня. 2. Парламент РФ і органи влади парламентського рівня. 3. Уряд РФ і органи влади та управління урядового рівня. 4. Органи влади суб'єктів Федерації та органи місцевого самоврядування.

Отже, відповідно до теорії безпекознавства генеральним суб'єктом діяльності у сфері безпеки є держава (РФ) в особі Президента РФ і державних органів, які визначають політику і стратегію за відповідними напрямками державної діяльності, організовують, координують і контролюють діяльність силових структур і спецслужб РФ, а саме: 1) від Президента – Рада безпеки РФ; 2) від адміністрації Президента – Департамент правових питань з безпеки Державно-правового управління; 3) від уряду – а) Адміністративний департамент, б) Комісія з військово-промислових питань, яка відповідає за збір і розподіл заявок військово- промислового комплексу на добування розвідувальної та іншої цінної інформації; 4) від Держдуми - Комітет з безпеки; 5) від Ради Федерації – Комітет з питань безпеки і оборони.

Виконавчим суб'єктом оперативної (розвідувальної і контррозвідувальної) діяльності у сфері оборони та безпеки є спецслужби РФ, відповідальні за різні сфери діяльності щодо забезпечення національної безпеки, головною складовою якої є державна безпека, та захисту життєво важливих національних інтересів:

За кордоном діють: Розвідка: 1) Служба зовнішньої розвідки (СЗР РФ); 2) Головне розвідувальне управління Генерального штабу ЗС (ГРУ ГШ ЗС); 3) Супутникова розвідка -Військово-топографічне управління генштабу ЗС (ВТУГШ ЗС);4) Антитерористичний центр СНД (АТЦ СНД) – координація діяльності та інформаційний обмін зі спецслужбами СНД; 5) Міністерство іноземних справ -здійснює політико-дипломатичну діяльність у межах принципів і норм міжнародного права щодо реалізації зовнішньої політики РФ.

У власній державі діють: 1) Федеральна служба безпеки – контррозвідка (агентурно-оперативна, оперативно-розшукова, інформаційно- аналітична діяльності та зовнішнє спостереження); 2) Національний антитерористичний комітет (НАК) – координація оперативно-розшукової та інформаційно-аналітичної діяльності в галузі боротьби з тероризмом; У)Федеральна служба з технічного і експортного контролю (колишня Держтехкомісія) -захист інформації і протидія іноземним технічним розвідкам; 4)Федеральна служба охорони (ФСО) і Головне управління спеціальних програм Президента (ГУСП) – агентурно-оперативне та інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки та фізична охорона керівників РФ;5) Федеральна митна служба – інформаційно-аналітичне і функціональне забезпечення економічної безпеки держави; 6^Федеральна служба з контролю за оборотом наркотиків (ФСКН), колишній Держнаркоконтроль -інформаційно-аналітичне забезпечення і реалізація агентурно-оперативних заходів у сфері боротьби з наркоторгівлею та незаконним обігом наркотичних і психотропних речовин; 7) Міністерство внутрішніх справ – інформаційно-аналітичне забезпечення і оперативно- розшукова діяльність у сфері боротьби з проявами тероризму, організованої та загальної злочинності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >