< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діяльність спецслужб та правоохоронних органів РФ у сфері забезпечення інформаційної безпеки

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) РФ

Статус і структура СЗР визначені Законом РФ "Про зовнішню розвідку" (від 8.07.1992 р.) і Положенням про СЗР, затвердженим Президентом РФ. СЗР визначаються правонаступницею Першого головного управління (ПТУ) КДБ СРСР.СЗР є складовою частиною силового компоненту державного забезпечення безпеки РФ і покликана захищати безпеку особистості, суспільства і держави від зовнішніх загроз з використанням визначених чинним федеральним законом методів і засобів. Один із основних напрямів її розвідувальної діяльності – сфера інформаційної безпеку держави. Необхідність здійснення розвідувальної діяльності визначають у межах своїх повноважень Президент Російської Федерації і Федеральні Збори, керуючись неможливістю або недоцільністю забезпечення безпеки і захисту національних інтересів Росії іншими способами.

Так, зокрема, розвідувальна діяльність СЗР РФ здійснюється шляхом:

1) агентурно-оперативного добування, легального і нелегального придбання та збору інформаційних даних та інформації, її інформаційно-аналітичної обробки; 2) підготовки на їх основі для визначених законом РФ замовників розвідувальних даних і розвідувальних оцінок, в тому числі й прогностичних, щодо дій, подій, процесів, явиш, видатних осіб, про стан і перспективи реалізації життєво важливих національних інтересів Російської Федерації, реальних та потенційних можливостей, дій, планів і намірів іноземних держав, організацій і приватних осіб (далі -розвідувально-інформаційна діяльність); 3) здійснення оперативних заходів щодо надання сприяння в реалізації політики, здійснюваної державою в інтересах забезпечення безпеки Російської Федерації.

Одночасно для здійснення своєї оперативно-службової діяльності СЗР РФ може при власному ліцензуванні та сертифікації: 1) набувати, 2) розробляти (за винятком криптографічних засобів захисту), 3) створювати, 4) експлуатувати інформаційні системи, системи зв'язку і системи передачі даних, а також засоби захисту інформації від витоку по технічних каналах.

Структура СЗР РФ: 1) керівництво: Директор, Перший заступник, сім заступників директора; 2) департаменти: 2.1) аналізу та інформації; 2.2) кадрів; 2.3) зовнішньої контррозвідки; 2.4) оперативної техніки; 2.5) економічної розвідки; 2.6) комп'ютерний та інформаційний департамент; 3) допоміжні структури: 3.1) група спеціального призначення "Заслон"; 3.2) Рада ветеранів; 3.3) юридичний відділ; 3.4) прес-секретар директора; 3.5) секретаріат: а) група консультантів; б) керівник групи консультантів; в) старший консультант директора; г) бюро у зв'язках із громадськістю і зв'язках із пресою; г) Академія СЗР, правонаступниця так званої "101-ої школи".

Міністерство оборони РФ (Міноборони Росії)

організовує діяльність щодо забезпечення інформаційної безпеки, захисту державної і військової таємниці в Збройних силах, а також в установленому порядку в межах своєї компетенції роботи щодо сертифікації засобів захисту інформації. Розвідувальну роботу в інтересах військового відомства здійснює ГРУ ГШ ЗС РФ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >