< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Федеральна служба безпеки Poсії (ФСБ)

Є федеральним органом виконавчої влади, одним з основних напрямів діяльності якої є забезпечення інформаційної безпеки, котра здійснюється межах її повноважень при: 1) формуванні та реалізації державної і науково-технічної політики в області забезпечення інформаційної безпеки, зокрема з використанням інженерно- технічних і криптографічних засобів; 2) забезпеченні криптографічними та інженерно-технічними методами безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, а також систем шифрування, засекречування та інших видів спеціального зв'язку в РФ та її установах, котрі знаходяться за кордоном.

У своїй оперативно-службовій діяльності ФСБ застосовує агентурно- оперативні і оперативно-технічні засоби забезпечення ІБ РФ. Серед основних завдань зазначеної структури найпріоритетнішим є формування і реалізація в межах своїх повноважень державної та науково-технічної політики в області ЗІБ. Безпосередньо питаннями ЗІБ РФ, відповідно до функціональних обов'язків ФСБ, опікується Центр інформаційної безпеки Служби контррозвідки ФСБ РФ, який було створено на основі Управління комп'ютерної та інформаційної безпеки Департаменту контррозвідки.

Необхідно зазначити, що забезпечення інформаційної безпеки – це всяка вторинна діяльність органів Федеральної служби безпеки щодо створення безпечних умов для інформаційного потенціалу Росії від злочинних посягань іноземних розвідок, організацій і окремих іноземців шляхом: 1) практичної реалізації державної та науково-технічної політики в області ЗІБ, в тому числі й з використанням інженерно-технічних і криптографічних засобів; 2) забезпечення криптографічними та інженерно- технічними методами безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, а також систем шифрованої, засекреченої та інших видів спеціального зв'язку в РФ та її установах, котрі знаходяться за межами держави; 3) перекриття агентурно-технічними засобами можливих шляхів проникнення іноземної агентури до державної та інших видів таємниці, конфіденційної та іншої охороняємої інформації обмеженого доступу.

У межах наданої російським законодавством ФСБ РФ компетенції у сфері ЗІБ визначаються наступні функції: 1) участь у розробці та реалізації заходів ЗІБ держави з: 1.1) захисту відомостей, котрі складають державну таємницю; 1.2) ліцензування діяльності підприємств, установ і організацій, пов'язаної з використанням відомостей, котрі складають державну таємницю; 1.3) надання послуг щодо захисту державної таємниці; 1.4) визначення основних напрямків діяльності органів Федеральної служби безпеки в цій сфері; 2) участь у визначенні порядку розробки, виробництва, реалізації, експлуатації та забезпечення захисту технічних засобів обробки, зберігання і передачі інформації обмеженого доступу, призначених для використання в установах РФ, котрі знаходяться за кордоном; 3) здійснення регулювання відносин в області розробки, виробництва, реалізації, експлуатації шифрувальних (криптографічних) засобів і захищених з використанням шифрувальних засобів систем та комплексів телекомунікацій, розташованих на території РФ, а також в області надання послуг з шифрування інформації в РФ; 4) забезпечення виявлення електронних пристроїв перехоплення інформації та пристроїв, призначених для негласного отримання інформації на особливо важливих режимних об'єктах (приміщеннях) і технічних засобах, призначених для використання у федеральних органах державної влади; 5) здійснення державного контролю за організацією і функціонуванням криптографічної та інженерно-технічної безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, систем шифрованою, засекреченою та інших видів спеціального зв'язку; контроль за дотриманням режиму секретності при поводженні з шифрованою інформацією в шифрувальних підрозділах державних органів і організацій на території РФ та в її установах, котрі знаходяться за кордоном, а також відповідно до своєї компетенції контроль за забезпеченням захисту особливо важливих об'єктів (приміщень) і технічних засобів, котрі знаходяться в них від витоку інформації обмеженого доступу по технічних каналах; 6) здійснення оперативного контролю за функціонування державного режиму забезпеченням захисту відомостей, котрі складають державну таємницю, у державних органах, військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях; у встановленому порядку здійснення заходів, пов'язаних із допуском громадян до відомостей, котрі складають державну таємницю, а також із прийомом на військову службу (роботу) в органи ФСБ; 7) організація і здійснення шифрувальні роботи у ФСБ, а також контролю за дотриманням режиму секретності при роботі з шифрованою інформацією в шифрувальних підрозділах державних органів, військових формувань, підприємств, установ і організацій (за винятком установ РФ, котрі знаходяться за її кордонами) та інші функції, визначені в Положенні про Федеральну службу безпеки РФ (затверджено Указом Президента РФ від 06.07.1998 р. №806).

Звідси на органи Федеральної служби безпеки РФ покладені наступні обов'язки: 1) інформувати Президента РФ, Голову Уряду РФ про загрози безпеці держави; 2) виявляти, попереджати, припиняти розвідувальну та іншу діяльність спеціальних служб і організацій іноземних держав, а також окремих осіб, спрямовану на завдання збитків безпеці Росії; 3) отримувати розвідувальну інформацію на користь забезпечення безпеки РФ, підвищення її економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу; 4) виявляти, попереджати та припиняти злочини; проводити дізнання і попереднє слідство; здійснювати розшук осіб, які вчинили вказані злочини або підозрюваних в їх здійсненні; 5) виявляти, попереджати і припиняти акти тероризму; 6) розробляти та здійснювати у взаємодії з іншими державними органами заходи щодо боротьби з корупцією, незаконним обігом зброї та наркотичних засобів, контрабандою, діяльністю незаконних озброєних формувань, злочинних груп, окремих осіб і громадських об'єднань, які ставлять за мету насильницькі змінити конституційного ладу; 7) проводити у взаємодії з федеральним органом виконавчої влади в галузі зовнішньої розвідки заходи щодо забезпечення безпеки установ і громадян РФ за її межами.

Органи ФСБ РФ мають право: 1) встановлювати на конфіденційній основі відносини співробітництва з особами, які дали на це добровільну згоду; 2) здійснювати оперативно-розшукові заходи щодо виявлення, попередження, припинення і розкриття шпигунства, терористичної діяльності, організованої злочинності, корупції, незаконного обігу зброї і наркотичних засобів, контрабанди та інших злочинів, а також щодо виявлення, попередження, припинення і розкриття діяльності незаконних озброєних формувань, злочинних груп, окремих осіб і громадських об'єднань, котрі ставлять за мету насильницькі змінити конституційний ладу РФ; 3) здійснювати проникнення в спеціальні служби та організації іноземних держав, проводити розвідувальну, а також іншу оперативну діяльність, спрямовану на завдання збитку безпеці РФ, а також в злочинні групи; 4) безперешкодно входити в житлові та інші приміщення, котрі належать громадянам, на земельні ділянки, які належать ним, на території та в приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у випадку, якщо є достатні дані вважати, що там скоюється або вчинено злочин. Про всі такі випадки входження в житлові та інші приміщення, що належать громадянам, органи федеральної служби безпеки повідомляють прокурора протягом 24 годин; 5) тимчасово обмежувати або забороняти пересування громадян і транспортних засобів по окремих ділянках місцевості, зобов'язати громадян залишатися там або покинути ці ділянки в цілях захисту життя, здоров'я і майна громадян, проведення невідкладних слідчих дій, оперативно-розшукових та антитерористичних заходів; 6) одержувати безвідплатно від державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на органи федеральної служби безпеки обов'язків, за винятком випадків, коли федеральними законами встановлений спеціальний порядок отримання інформації.

Доцільно також підкреслити, що ФСБ РФ призначена Національним координуючим органом Росії у сфері ЗІБ в рамках Організації Договору про колективну безпеку, членами якої є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Узбекистан. Зважаючи на зазначене, ФСБ Росії є федеральним органом виконавчої влади, в межах своїх повноважень здійснюючим державне управління в області забезпечення безпеки РФ, одночасно паралельно забезпечуючи ІБ РФ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >