< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Органи Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації

також наділені компетенцією здійснювати заходи з боротьби з правопорушниками в інформаційній сфері та комп'ютерними злочинцями.

Бюро спеціальних технічних заходів Головного Управління МВС РФ. Наприкінці 1986 р. для забезпечення радіоелектронної безпеки оперативних служб від прослуховування, незаконного знімання інформації, перехоплення радіочастот тощо, в системі МВС РФ в регіональних підрозділах були створені так звані відділи "Р". Вже у 1997 р., разом з ухваленням в Росії нового Кримінального кодексу, в якому вперше була введена відповідальність за злочини, вчинені з використанням високих технологій, зокрема "неправомірний доступ до інформації", "порушення таємниці листування, телефонних повідомлень", було створено спеціалізований підрозділ – Управління "Р" МВС РФ, основним напрямом діяльності якого було попередження, припинення і розкриття комп'ютерних злочинів; злочинів, пов'язаних з незаконним обігом радіоелектронних і спеціальних технічних засобів; злочинів у сфері телекомунікацій, та інших злочинів, вчинених із застосуванням високих технологій.

У зв'язку з численними реорганізаціями, Управління "Р" МВС РФ перейменовувалося в Управління з боротьби із злочинами у сфері високих технологій МВС РФ, після – у Федеральний комітет кримінальної міліції МВС РФ. Нині підрозділ, основним напрямом діяльності якого є боротьба зі злочинами у сфері інформаційних технологій, перейменований в Бюро спеціальних технічних заходів Головного Управління МВС РФ.

Безпосередньо ЗІБ, в широкому значенні слова, покладено на Управління "К" Бюро спеціальних технічних заходів МВС РФ. Так, основними напрямами роботи Управління "К" Бюро спеціальних технічних заходів є наступні: 1. Боротьба зі злочинами у сфері комп'ютерної інформації: 1.1) виявлення і припинення фактів неправомірного доступу до комп'ютерної інформації; 1.2) боротьба з виготовленням, розповсюдженням і використовуванням шкідливих програм для ПЕОМ; 1.3) протидія шахрайським діям з використанням можливостей електронних платіжних систем; 1.4) боротьба з розповсюдженням порнографічних матеріалів з участю неповнолітніх через мережу Інтернет. 2. Припинення протиправних дій в інформаційно-телекомунікаційних мережах, включаючи мережу Інтернет: 2.1) виявлення і припинення злочинів, пов'язаних з незаконним використовуванням ресурсів мереж стільникового і дротяного зв'язку; 2.2) протидія шахрайським діям, котрівчиняються з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу Інтернет; 2.3) протидія і припинення спроб неправомірного доступу до комерційних каналів супутникового та кабельного телебачення. 3. Боротьба з незаконним оборотом радіоелектронних і спеціальних технічних засобів. 4. Виявлення та припинення фактів порушення авторських і суміжних прав у сфері інформаційних технологій. 5. Боротьба з міжнародними злочинами у сфері інформаційних технологій: 5.1) протидія злочинам у сфері інформаційних технологій, котрімають міжнародний характер; 5.2) взаємодія з національними контактними пунктами зарубіжних держав.б. Міжнародне співробітництву сфері боротьби зі злочинами, котрі вчиняються з використанням інформаційних технологій.

Необхідно відзначити, що Бюро спеціальних технічних заходів МВС Росії активно взаємодіє з правоохоронними органами іноземних держав як на двосторонній, так й на багатобічній основі (ООН, держави великої вісімки, СНД тощо).

Департамент інформаційних технологій, зв'язку і захисту інформації МВС Росії є самостійним підрозділом Міністерства внутрішніх справ Росії, який забезпечує і здійснює в межах своєї компетенції функції МВС Росії щодо розробки та реалізації державної політики, нормативно- правовому регулюванню в галузі вдосконалення інформаційних і телекомунікаційних технологій, автоматизованих інформаційних систем, систем та засобів зв'язку, радіо- і радіотехнічного контролю, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, протидії технічним розвідкам, технічного (зокрема криптографічного) захисту інформації, радіоелектронної боротьби, використовування електронного підпису, формування і ведення інформаційних ресурсів, міжвідомчої інформаційної взаємодії, реалізації державних і відомчих програм в галузі інформатизації, навігаційно-моніторингових систем органів внутрішніх справ, організацій та підрозділів, створених для виконання завдань і здійснення повноважень, покладених на МВС Росії, внутрішні війська МВС Росії.

У структуру Департаменту входять: 1) Управління інформаційних технологій, 2) Управління зв'язку, 3) Управління захисту інформації, 4) Управління реалізації державних програм в області інформатизації, 5) відділ кадрів і державної служби, 6) відділ організаційно-методичного забезпечення, 7) відділ взаємодії з територіальними органами МВС Росії, 8) відділ нормативно-правового забезпечення, а також 9) відділ діловодства і режиму.

Основними пріоритетними завданнями Департаменту є: 1) створення на базі єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності МВС Росії; 2) перехід до надання державних послуг (функцій) в електронному вигляді; 3) координація робіт із створення і розвитку державної системи виготовлення, оформлення і контролю паспортно-візових документів нового покоління; 4) упровадження цифрових технологій у відомчих мережах радіозв'язку; 5) участь у створенні та розвитку глобальної навігації супутникової системи "ГЛОНАСС2 і Системи "112" тощо.

Інші органи державного управління (міністерства, відомства)

в межах своєї компетенції також: 1) визначають перелік відомостей обмеженого доступу, що охороняються; 2) забезпечують розробку і здійснення технічно та економічно обгрунтованих заходів щодо захисту інформації на підвідомчих підприємствах та організаціях; 3) організовують і координують проведення НІДКР у галузі захисту інформації відповідно до державних (галузевими) програм; 4) розробляють галузеві документи щодо захисту інформації; 5) контролюють виконання на підприємствах і в організація галузі встановлених норм і вимог режиму захисту інформації; 6) створюють галузеві центри щодо захисту інформації та контролюють ефективності заходів, що застосовуються; 7) організовують підготовку та підвищення кваліфікації фахівців із захисту інформації.

Для здійснення вказаних функцій у складі органів державного управління функціонують науково-технічні підрозділи (центри) захисту інформації та контролю, зокрема: на підприємствах, які виконують оборонні та інші секретні роботи, функціонують науково-технічні підрозділи захисту інформації та контролю, котрі координують діяльність у цьому напрямі наукових і виробничих структурних підрозділів підприємства, які беруть участь у розробці та реалізації заходів щодо захисту інформації, здійснюють контроль ефективності цих заходів.

Крім того, у галузей промисловості та в регіонах держави створюються і функціонують: 1) ліцензійні центри, котрі здійснюють організацію і контроль за ліцензійною діяльністю у галузі надання послуг із захисту інформації; 2) органи сертифікації засобів обчислювальної техніки та засобів зв'язку; 3) випробувальні центри щодо сертифікації конкретних видів продукції на вимоги безпеки інформації; 4) органи атестації об'єктів інформатики.

Разом із тим, відповідно до Указу Президента РФ №31с "Про створення державної системи виявлення, попередження і ліквідації наслідків комп'ютерних атак на інформаційні ресурси Російської Федерації" від 15.01.2013 р. забезпечення інформаційної безпеки в РФ покладене на Федеральну службу безпеки (ФСБ) РФ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >